Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zdalne formy nauczania - zestawienie materiałów

Szanowni Państwo, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, decyzją Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego do 25 marca wstrzymane zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne. Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć – przede wszystkim opóźnienia w realizacji programu, nauczyciele zobowiązani są do stosowania zdalnych form nauczania.

Informacje o narzędziach, jakie mogą być wykorzystane do pracy zdalnej mogą znaleźć Państwo na poniższych stronach:

- https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-mnisw-dotyczace-ksztalcenia-zdalnego (zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przykładowe dostępne zasoby dla uczelni)

- https://przewodniki.uj.edu.pl/ (strona Centrum Zdalnego Nauczania)

- https://przewodniki.uj.edu.pl/helpdesk.php (Helpdesk dla nauczycieli akademickich)

- https://dis.uj.edu.pl/ (materiały edukacyjne o aplikacji MS Teams)

- https://pomocit.uj.edu.pl/poczta_studenci (informacja dla studentów, jak aktywować pocztę uniwersytecką)

- https://wsmip.uj.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia/-/journal_content/56_INSTANCE_QbqYHDG5MLqB/41658/144813287 (wytyczne dotyczące zdalnego nauczania dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ)

- http://www.matinf.uj.edu.pl/documents/41633/134909396/Zaj%C4%99cia+zdalne/abab0a04-871d-4327-a358-899c92f52aad (prowadzenie zdalnego nauczania na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ - poradnik)

- https://wgig.uj.edu.pl/documents/135853547/137427040/­Komunikat+Dziekana+WGIG+z+dn.+13.03.20_zasady+dostosowania+zaj%C4%99%C4%87­+do+formy+zdalnej.pdf (zasady dostosowania zajęć do formy zdalnej na Wydziale Geografii i Geologii UJ)

- https://wzks.uj.edu.pl/koronawirus/komunikaty-dziekana/-/journal_content/56_INSTANCE_wQcu7sZnq9yw/41653/144813154 (zasady dostosowania zajęć do formy zdalnej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ)

- https://medium.com/@adam.zadrozny/zestawienie-narz%C4%99dzi-do-zdalnego-prowadzenia-zaj%C4%99%C4%87-i-pracy-zdalnej-83451d7ac55b (zestawienie narzędzi do zdalnego prowadzenia zajęć i pracy zdalnej - autor: Adam Zadrożny)