Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doskonalenie kompetencji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja Ars Docendi - podsumowanie

III konferencja "Ars Docendi - rozwój kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów" dobiegła końca.

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy III konferencję "Ars Docendi - rozwój kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów".
W konferencji udział wzięło 70 osób reprezentujących środowiska akademickie z trzynastu uczelni.

Konferencję uroczyście otworzył Prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pan prof. dr hab. Armen Edigarian oraz Dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki pan Piotr Szumliński. Następnie głos zabrała pani dr Iwona Maciejowska, przedstawicielka Komitetu Naukowego konferencji. Wykład otwierający pt.  Teaching in a research university: initiatives to promote excellence in both fundamental academic missions wygłosił gość specjalny pan prof. Philippe Emplit z Université Libre de Bruxelles.

Mieliśmy okazję wziąć udział w panelu dyskusyjnym z udziałem znakomitych gości:
  • prof. dra hab. Ryszarda Koziołka, Prorektora ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Śląskiego,
  • dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. UW, Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego,

  • dr hab. Beaty Mikołajczyk, prof. UAM, Prorektora ds. kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

  • dr hab. Justyny Bugaj, Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. jakości kształcenia.

Panel dyskusyjny poprowadziła pani prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz. Każdy z zaproszonych panelistów prezentował swoje doświadczenia i dobre praktyki z zakresu: oceniania kompetencji dydaktycznych wykładowców, dydaktycznej ścieżki kariery akademickiej oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych.

Podczas konferencji mogliśmy wysłuchać wystąpień piętnastu prelegentów, którzy prezentowali swoje doświadczenia w trakcie dwóch sesji poświęconych doskonaleniu kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz doktorantów. Zachęcamy do zgłębienia prezentowanych tematów, na stronie internetowej zamieszczamy poszczególne prezentacje, a także postery
z konferencji streszczenia i prezentacje.

Uczestnictwo w prezentacjach i dyskusjach, wymiana wiedzy oraz przykładów z zakresu rozwijania kompetencji dydaktycznych 
z innymi uczestnikami, reprezentującymi różne uczelnie, z pewnością wzbogaciło naszą dotychczasową wiedzę na ten temat.

Dziękujemy za obecność, czekamy na Państwa już za dwa lata podczas kolejnej konferencji z cyklu Ars Docendi!

Galeria zdjęć z konferencji