Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doskonalenie kompetencji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Hugona Kołłątaja

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja, indywidualna bądź zespołowa, przyznawana jest z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych, za intensywną i owocną współpracę ze szkołami średnimi na rzecz rozbudzania aspiracji edukacyjnych wśród młodzieży i ludzi dorosłych, za autorstwo podręczników metodycznych o dużym znaczeniu oraz za innowacyjność w zakresie pomocy naukowych.

Laureatami Nagrody mogą zostać pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O przyznaniu Nagrody decyduje Kapituła tożsama z Kapitułą Nagrody Pro Arte Docendi.

Skład Kapituły w kadencji 2016-2020

Decyzja o zmianach w składzie Kapituły

W danym roku akademickim może być przyznana jedna nagroda – indywidualna lub zespołowa.

Dobrą praktyką jest przedyskutowanie kandydatury do nagrody na Radzie Instytutu. Następnie kandydatura powinna być przegłosowana na Radzie Wydziału. Z wnioskiem o przyznanie nagród występują Rady Wydziałów lub Rady Jednostek Międzywydziałowych. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja uzasadniająca wystąpienie o przyznanie nagrody (np. wykaz najważniejszych publikacji, opis aktywności naukowej, popularyzatorskiej, osiągnięć zawodowych, wykaz wprowadzonych innowacji dydaktycznych itp.). Na wniosku konieczne są podpisy Dyrektora Instytutu oraz Dziekana.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br. w Biurze Doskonalenia Kompetencji Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ (Collegium Novum, pok. 16) oraz przesłać skany dokumentów na adres: ars.docendi@uj.edu.pl.

Decyzje o wyborze laureatów nagród zostaną podjęte na posiedzeniu Kapituły wspólnej dla Nagrody „Pro Arte Docendi” i Nagrody im. Hugona Kołłątaja. Przewidywany termin wręczenia nagród to październik br. podczas uroczystości związanych z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: ars.docendi@uj.edu.pl

Akty prawne

Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 maja 2003 roku w sprawie: ustanowienia nagrody Rektora UJ "Pro Arte Docendi"

Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 listopada 2003 roku w sprawie: ustanowienia Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego imienia Hugona Kołłątaja

Regulamin nagrody J.M. Rektora UJ "Pro Arte Docendi"

Laureaci Nagrody im. Hugona Kołłątaja

W roku akademickim 2018/2019 Nagrodę otrzymał:

 • dr Witold Zawadzki - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

W roku akademickim 2017/2018 Nagrodę otrzymał:

 • dr hab. Kazimierz Sikora – Wydział Polonistyki.

W roku akademickim 2016/2017 Nagrodę otrzymał:

 • dr Marcin Kulczycki – Wydział Matematyki i Informatyki;

W roku akademickim 2015/2016 Nagrodę otrzymał:

 • zespół: prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak; dr Joanna Cent; dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska; mgr Katarzyna Nieszporek - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi;

W roku akademickim 2014/2015 Nagrodę otrzymał:

 • prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;

W roku akademickim 2013/2014 Nagrodę otrzymał:

 • zespół dr Dominika Kwietniaka i dr Leszka Pieniążka – Wydział Matematyki i Informatyki;

W roku akademickim 2010/11 Nagrodę otrzymał:

 • dr hab. Armen Edigarian, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki;

W roku akademickim 2009/10 Nagrodę otrzymał:

 • dr Jerzy Szczepański – Wydział Matematyki i Informatyki

W roku akademickim 2008/2009 Nagrodę otrzymali:

 • dr Mariusz Kotulski – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr Dagmara Sokołowska – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • prof. dr hab. Barbara Płytycz – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi;

W roku akademickim 2007/2008 Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. Edward Tutaj – Wydział Matematyki i Informatyki;
 • dr Marek Gołąb – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • nagroda zbiorowa: mgr Barbara Grzywacz, mgr Krystyna Herzig, mgr Grażyna Jankowka-Jamka, dr Iwona Kaźmierczak, mgr Barbara Kochan, mgr Jolanta Kornecka, mgr Ewa Krakowska-Krzemińska, mgr Renata Turlej – Wydział Filologiczny;

W roku akademickim 2006/2007 Nagrodę otrzymał:

 • zespół: dr Krzysztof Ciesielski i dr Zdzisław Pogoda – Wydział Matematyki i Informatyki;

W roku akademickim 2005/2006 Nagrodę otrzymała:

 • dr Zofia Gołąb-Meyer – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;

W roku akademickim 2004/2005 Nagrodę otrzymał:

 • zespół: prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, dr Anna Janus-Sitarz oraz dr Witold Bobiński – Wydział Filologiczny;

W roku akademickim 2003/2004 Nagrodę otrzymał:

 • zespół: prof. dr hab. Zofia Stacicka i dr Zofia Kluz – Wydział Chemii.