Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doskonalenie kompetencji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Hugona Kołłątaja

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja, indywidualna bądź zespołowa przyznawana jest za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych, za intensywną i owocną współpracę ze szkołami średnimi na rzecz rozbudzania aspiracji edukacyjnych wśród młodzieży i ludzi dorosłych, za autorstwo podręczników metodycznych o dużym znaczeniu oraz za innowacyjność w zakresie pomocy naukowych.

Laureatami Nagrody mogą zostać pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ).

O przyznaniu Nagrody decyduje Kapituła tożsama z Kapitułą Nagrody Pro Arte Docendi

Zmiana składu Kapituły

Skład Kapituły w kadencji 2020-2024

W danym roku akademickim może być przyznana jedna nagroda – indywidualna lub zespołowa. Kandydatury należy zgłaszać do 31 maja br.

Dobrą praktyką jest przedyskutowanie kandydatury do nagrody - o ile to możliwe - na radzie instytutu. Następnie kandydatura powinna być przegłosowana na radzie wydziału/radzie jednostki międzywydziałowej. Z wnioskiem o przyznanie nagród występują rady wydziałów lub rady jednostek międzywydziałowych. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja uzasadniająca wystąpienie o przyznanie nagrody (np. wykaz najważniejszych publikacji, wprowadzonych innowacji dydaktycznych, opis aktywności naukowej, popularyzatorskiej, osiągnięć zawodowych, itp.). Na wniosku powinien znaleźć się podpis dziekana/kierownika jednostki międzywydziałowej.

Uprzejmie prosimy, aby wnioski wraz załącznikami przesyłane były do Działu Rozwoju i Jakości kształcenia przez Dziennik Podawczy do dnia 31 maja br.

Decyzje o wyborze laureatów nagród zostaną podjęte na posiedzeniu Kapituły wspólnej dla Nagrody „Pro Arte Docendi” i Nagrody im. Hugona Kołłątaja. Przewidywany termin wręczenia nagród to październik br. podczas uniwersyteckich uroczystości związanych z obchodami Święta Edukacji Narodowej.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: ars.docendi@uj.edu.pl

Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 listopada 2003 roku w sprawie: ustanowienia Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego imienia Hugona Kołłątaja

W roku akademickim 2023/2024 Nagrodę otrzymał zespół pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki:

 • dr Lech Duraj
 • dr Patryk Pagacz
 • dr hab. Anna Pelczar-Barwacz, prof. UJ

W roku akademickim 2022/2023 Nagrodę otrzymała:

 • dr Anna Michalik - Wydział Biologii

W roku akademickim 2021/2022 Nagrodę otrzymał zespół pracowników Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii:

 • dr hab. Martyna Elas, prof. UJ
 • dr Paweł Jedynak
 • dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel, prof. UJ
 • dr Monika Rak
 • dr Magdalena Tworzydło

W roku akademickim 2020/2021 Nagrodę otrzymał zespół pracowników Wydziału Chemii:

 • dr Karol Dudek-Różycki
 • dr Michał Płotek

W roku akademickim 2019/2020 Nagrodę otrzymał zespół pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki:

 • dr Andrzej Czarnecki
 • dr Andrzej Grzesik
 • dr Martha Łącka

W roku akademickim 2018/2019 Nagrodę otrzymał:

 • dr Witold Zawadzki - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

W roku akademickim 2017/2018 Nagrodę otrzymał:

 • dr hab. Kazimierz Sikora – Wydział Polonistyki

W roku akademickim 2016/2017 Nagrodę otrzymał:

 • dr Marcin Kulczycki – Wydział Matematyki i Informatyki

W roku akademickim 2015/2016 Nagrodę otrzymał:

 • zespół: prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak; dr Joanna Cent; dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska; mgr Katarzyna Nieszporek - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

W roku akademickim 2014/2015 Nagrodę otrzymał:

 • prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

W roku akademickim 2013/2014 Nagrodę otrzymał:

 • zespół dr Dominika Kwietniaka i dr Leszka Pieniążka – Wydział Matematyki i Informatyki

W roku akademickim 2010/11 Nagrodę otrzymał:

 • dr hab. Armen Edigarian, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki

W roku akademickim 2009/10 Nagrodę otrzymał:

 • dr Jerzy Szczepański – Wydział Matematyki i Informatyki

W roku akademickim 2008/2009 Nagrodę otrzymali:

 • dr Mariusz Kotulski – Wydział Prawa i Administracji
 • dr Dagmara Sokołowska – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • prof. dr hab. Barbara Płytycz – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

W roku akademickim 2007/2008 Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. Edward Tutaj – Wydział Matematyki i Informatyki
 • dr Marek Gołąb – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • nagroda zbiorowa: mgr Barbara Grzywacz, mgr Krystyna Herzig, mgr Grażyna Jankowka-Jamka, dr Iwona Kaźmierczak, mgr Barbara Kochan, mgr Jolanta Kornecka, mgr Ewa Krakowska-Krzemińska, mgr Renata Turlej – Wydział Filologiczny

W roku akademickim 2006/2007 Nagrodę otrzymał:

 • zespół: dr Krzysztof Ciesielski i dr Zdzisław Pogoda – Wydział Matematyki i Informatyki

W roku akademickim 2005/2006 Nagrodę otrzymała:

 • dr Zofia Gołąb-Meyer – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

W roku akademickim 2004/2005 Nagrodę otrzymał:

 • zespół: prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, dr Anna Janus-Sitarz oraz dr Witold Bobiński – Wydział Filologiczny

W roku akademickim 2003/2004 Nagrodę otrzymał:

 • zespół: prof. dr hab. Zofia Stacicka i dr Zofia Kluz – Wydział Chemii