Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada programowa

Nad programem warsztatów dydaktycznych czuwa Rada na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej „Ars Docendi” w składzie:

 • dr Iwona Maciejowska – przewodnicząca Rady,
 • prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz – członek Rady,
 • dr hab. Anna Pecio, prof. UJ – członek Rady,
 • dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ – członek Rady,
 • dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ – członek Rady,
 • dr Krzysztof Ciesielski – członek Rady,
 • dr med. Grzegorz Cebula – członek Rady,
 • mgr Agnieszka Piziak – kierownik Biura Doskonalenia Kompetencji.

Zadania Rady na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej „Ars Docendi”

 • przygotowywanie programu warsztatów dydaktycznych Ars Docendi;
 • przedstawianie do akceptacji Prorektorowi UJ ds. dydaktyki listy osób prowadzących warsztaty dydaktyczne Ars Docendi;
 • pełnienie funkcji doradczej dla Prorektora UJ ds. dydaktyki w zakresie doskonalenia dydaktyki akademickiej;
 • przygotowywanie planów rozwoju na rzecz doskonalenia dydaktyki akademickiej;
 • inicjowanie konferencji i projektów z zakresu dydaktyki akademickiej;
 • inspirowanie badań naukowych z zakresu dydaktyki akademickiej;
 • rekomendowanie działań na rzecz doskonalenia dydaktyki akademickiej w UJ.

Dokumenty do pobrania