Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada programowa

Nad programem warsztatów dydaktycznych czuwa Rada na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi w składzie:

 • prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
 • dr hab. Anna Pecio, prof. UJ
 • dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ
 • dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ
 • dr Iwona Maciejowska, prof. UJ
 • dr med. Grzegorz Cebula
 • dr Anna Dyląg
 • mgr Agnieszka Piziak

Zadania Rady

Zadania Rady na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej "Ars Docendi":

 • przygotowywanie programu warsztatów dydaktycznych Ars Docendi;
 • przedstawianie do akceptacji ProrektoraUJ ds. dydaktyki listy osób prowadzących warsztaty dydaktyczne Ars Docendi;
 • pełnienie funkcji doradczej dla Prorektora UJ ds. dydaktyki w zakresie doskonalenia dydaktyki akademickiej;
 • przygotowywanie planów rozwoju na rzecz doskonalenia dydaktyki akademickiej;
 • inicjowanie konferencji i projektów z zakresu dydaktyki akademickiej;
 • inspirowanie badań naukowych z zakresu dydaktyki akademickiej;
 • rekomendowanie działań na rzecz doskonalenia dydaktyki akademickiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dokumenty do pobrania

Decyzja w sprawie powołania Rady na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi