Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doskonalenie kompetencji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Pro Arte Docendi

Nagrodę Pro Arte Docendi przyznaje się wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej, a w szczególności za mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, doskonałe relacje i wyniki pracy ze studentami, indywidualną pracę z wyróżniającymi się wychowankami oraz kołami naukowymi, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie kształcenia oraz stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i środków, zgodnych ze wskazaniami nowoczesnej dydaktyki akademickiej.

O przyznaniu Nagrody decyduje Kapituła.

Zmiana składu Kapituły

Skład Kapituły w kadencji 2020-2024

W danym roku akademickim mogą być przyznane maksymalnie 3 nagrody dla nauczycieli akademickich z wydziałów UJ oraz maksymalnie 1 nagroda dla nauczycieli akademickich z Collegium Medicum UJ. Kandydatury należy zgłaszać do 31 maja br.

Dobrą praktyką jest przedyskutowanie kandydatury do nagrody - o ile to możliwe -  na radzie instytutu. Następnie kandydatura powinna być przegłosowana na radzie wydziału/radzie jednostki międzywydziałowej. Z wnioskiem o przyznanie nagród występują rady wydziałów lub rady jednostek międzywydziałowych. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja uzasadniająca wystąpienie o przyznanie nagrody (np. wykaz najważniejszych publikacji, wprowadzonych innowacji dydaktycznych, opis aktywności naukowej, popularyzatorskiej, osiągnięć zawodowych, itp.). Na wniosku konieczne są podpisy dziekana/kierownika jednostki miedzywydziałowej.

Uprzejmie prosimy, aby wnioski wraz załącznikami przesyłane były do Działu Rozwoju i Jakości Kształcenia przez Dziennik Podawczy do dnia 31 maja br.

Decyzje o wyborze laureatów nagród zostaną podjęte na posiedzeniu Kapituły wspólnej dla Nagrody Pro Arte Docendi i Nagrody im. Hugona Kołłątaja. Przewidywany termin wręczenia nagród to październik br. podczas uniwersyteckich uroczystości związanych z obchodami Święta Edukacji Narodowej.

Wszelkie pytania należy kierować pod adres e-mail: ars.docendi@uj.edu.pl.

Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 maja 2003 roku w sprawie: ustanowienia nagrody Rektora UJ "Pro Arte Docendi"

W roku akademickim 2023/2024 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Andrzej Surdacki - Wydział Lekarski;
 • dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
 • dr hab. Wiktor Szymborski, prof. UJ - Wydział Historyczny;
 • dr hab. Barbara Worek, prof. UJ - Wydział Filozoficzny.

W roku akademickim 2022/2023 Nagrodę otrzymali:

 • dr Małgorzata Dutka - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii;
 • dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ - Wydział Lekarski;
 • dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ - Wydział Geografii i Geologii;
 • prof. dr hab. Marian H. Lewandowski - Wydział Biologii.

W roku akademickim 2021/2022 Nagrodę otrzymali:

 • dr Agnieszka Cios - Wydział Farmaceutyczny;
 • dr Paweł Czarnecki - Wydział Prawa i Administracji;
 • dr hab. Henryk Głąb - Wydział Biologii;
 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

W roku akademickim 2020/2021 Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ - Wydział Filozoficzny;
 • prof. dr hab. Lucjan Chmielarz - Wydział Chemii;
 • prof. dr hab. Piotr Tworzewski - Wydział Matematyki i Informatyki.

W roku akademickim 2019/2020 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Grażyna Stach - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
 • prof. dr hab. Andrzej Kozik - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii;
 • zespół pracowników Wydziału Prawa i Administracji: dr hab. Brygida Kuźniak, prof UJ oraz dr Milena Ingelevič-Citak;
 • dr hab. Wojciech Turaj - Wydział Lekarski.

W roku akademickim 2018/19 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Andrzej Herdegen - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • dr hab. Kamilla Małek - Wydział Chemii;
 • dr Piotr Prokopowicz - Wydział Filozoficzny;
 • dr hab. Tomasz Kaczmarzyk - Wydział Lekarski.

W roku akademickim 2017/18 Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. UJ – Wydział Polonistyki;
 • dr hab. Joanna Grela – Wydział Filozoficzny;
 • dr hab. Leszek M. Sokołowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • prof. dr hab. Jan Andrzej Litwin – Wydział Lekarski.

W roku akademickim 2016/17 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Marek Jarnicki – Wydział Matematyki i Informatyki UJ;
 • dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ – Wydział Prawa i Administracji UJ;
 • dr Renata Iwicka – Wydział Filozoficzny UJ;
 • dr n. med. Michał Nowakowski – Wydział Lekarski CM UJ.

W roku akademickim 2015/16 Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. Anna Sajdak – Wydział Filozoficzny UJ;
 • dr hab. Joanna Bereta – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ;
 • dr hab. Paweł Góra – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ;
 • prof. dr hab. med. Jerzy Walocha – Wydział Lekarski CM UJ.

W roku akademickim 2014/15 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Marek Sanak – Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Ryszard Laskowski – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi;
 • prof. dr hab. Stanisława Surdykowska – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
 • prof. dr hab. Andrzej Borowski – Wydział Polonistyki.

W roku akademickim 2013/14 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek – Wydział Nauk o Zdrowiu;
 • dr Krzysztof Ciesielski – Wydział Matematyki i Informatyki.
W roku akademickim 2012/13 Nagrodę otrzymali:
 • prof. dr hab. Jacek Dubiel – Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Andrzej Zoll – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr Krzysztof Kowalski – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych;
 • dr Paweł Czubik – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

W roku akademickim 2011/12 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska – Wydział Filologiczny;
 • prof. dr hab. Stanisław Majewski – Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Andrzej Magiera – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

W roku akademickim 2010/11 Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. Krzysztof Zamorski – Wydział Historyczny;
 • prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr Beata Kowalska – Wydział Filozoficzny.

W roku akademickim 2009/10 Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. Bartłomiej Dobroczyński – Wydział Filozoficzny;
 • red. Andrzej Magdoń  - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
 • nagroda zespołowa: dr hab. Marek Frankowicz, dr Anna Kolasa – Wydział Chemii.

W roku akademickim 2008/09 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Krzysztof Łukasz Kaczanowski – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi;
 • prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – Wydział Historyczny.

W roku akademickim 2007/08 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Danuta Karcz – Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Ewa Miodońska – Brookes – Wydział Polonistyki;
 • prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

W roku akademickim 2006/07 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Jerzy Ombach – Wydział Matematyki i Informatyki;
 • prof. dr hab. Teresa Adamek-Guzik – Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Lucjan Suchanek – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

W roku akademickim 2005/06 Nagrodę otrzymali:

 • nagroda zespołowa dla dr hab. Renaty Jachowicz, prof. dr hab Jerzego Brandysa – Wydział Farmaceutyczny;
 • dr Aleksandra Patalas – Wydział Historyczny;
 • dr hab. Janusz Jamrozik, prof. UJ – Wydział Chemii.

W roku akademickim 2004/05 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki – Wydział Prawa i Administracji;
 • prof. dr hab. Paweł Idziak – Wydział Matematyki i Informatyki;
 • prof. dr hab. Jacek Pietrzyk – Wydział Lekarski.

W roku akademickim 2003/04 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Tadeusz Cichocki – Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • dr Krzysztof Szczerski – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych.