Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program obrad V Konferencji "Ars Docendi"

logo Ars Docendi - edycja 2023

Termin:

25-26 września 2023

Miejsce obrad:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Centrum Dydaktyczne Wydziału Prawa i Administracji
ul. Krupnicza 33A

Program PDF

Pobierz kompletny program w wersji do wydruku (PDF)

Program - 25 września

Prof. dr hab. Armen Edigarian – Prorektor UJ ds. dydaktyki

dr Iwona Maciejowska, prof. UJ – Przewodnicząca Rady na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi oraz Komitetu Naukowego konferencji

moderacja: dr I. Maciejowska, prof. UJ

Moderacja: mgr Agnieszka Chrząszcz

Moderacja: dr Tomasz Soroka

Moderacja: mgr Wojciech Pudło

Moderacja: dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

Moderacja: dr hab. Anna Wach, prof. UEP

Moderacja: dr Marek Małolepszy, prof. PŁ

🍽️

Moderacja: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG

Moderacja: dr Łukasz Hajduk

Moderacja: dr Grzegorz Cebula, prof. UJ

🍵

moderacja: prof. dr hab. A. Janus-Sitarz (UJ).

Rozmawiają:

 • mgr Iwona Choncia (Akademia WSB)
 • dr Justyna Godlewska-Szyrkowa (UW)
 • dr hab. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ
 • dr Agnieszka Kamisznikow-Machniewska (UAM)
 • dr hab. Joanna Mytnik, prof. UG
 • dr Marek Małolepszy, prof. PŁ
 • mgr Joanna Miłosz-Bartczak (PŁ)
 • dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

Dyskusja i podsumowanie obrad w pierwszym dniu konferencji

 • mgr Agnieszka Dziadel
  Fabularne studium przypadku – wykorzystanie filmu fabularnego w nauczaniu przyszłych medyków
 • dr Agnieszka Heba
  Metody gamifikacji w kształtowaniu kompetencji matematycznych studentów
 • dr Jakub Lickiewicz
  Researcher Mental Health - w stronę dobrostanu psychicznego naukowców
 • dr Iwona Maciejowska, prof. UJ
  Jak wspierać rozwój kompetencji kadry kształcącej wydziałów ścisłych przyrodniczych i technicznych? - rezultaty projektu STEM-CPD@EUni
 • dr Iga Pawłowska
  Zastosowanie tabletu jako innowacyjnego narzędzia dydaktycznego do nauczania farmakologii podczas realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie ze studentami
 • dr inż. Klaudia Proniewska
  Mieszana Rzeczywistość w Edukacji Medycznej na przykładzie doświadczeń UJCM
 • dr Kamila Szymańska
  Wyzwania w zakresie współczesnej dydaktyki akademickiej (na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program - 26 września

Osoba prowadząca: dr Marek Niechwiej

Streszczenie: Realizacja praktycznego aspektu akademickiego kształcenia oraz jego ewaluacja w dobie interaktywnej dydaktyki elektronicznej

Osoba prowadząca: dr Kamila Szymańska

Streszczenie: Zastosowanie teorii podwójnego kodowania A. Paivio w przygotowaniu materiałów dydaktycznych

Osoby prowadzące: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska / dr Olga Mastela / dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH

Streszczenie: Doskonalenie jakości kształcenia w oparciu o niestandardowe zbieranie feedbacku. Wywiad ze studentką/studentem jako uzupełnienie informacji zwrotnej na temat prowadzonych zajęć

Osoby prowadzące: dr Aleksandra Lis

Streszczenie: Inclusive Learning Environment

Osoba prowadząca: dr Wioletta Dziarnowska / dr Marlena Grzelak-Klus

Streszczenie: Budowanie społeczności uczącej się w środowisku akademickim w modelu peer to peer mentoringu

Osoby prowadzące: dr hab. Anna Wach, prof. UEP / dr Joanna Furmańczyk

Streszczenie: Dobrostan nauczycielek i nauczycieli akademickich

Osoba prowadząca: dr Grzegorz Cebula, prof. UJ

Streszczenie: Ocena kształtująca - jak rozmawiać o wynikach

Osoby prowadzące: mgr Małgorzata Perdeus-Białek / mgr Magdalena Ziemnicka

Streszczenie: Dyskretny urok neuroróżnorodności

Osoba prowadząca: dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ

Streszczenie: Pola odpowiedzialności w akademickiej sytuacji edukacyjnej

Osoby prowadzące: dr Antonina Doroszewska, lek. Agata Stalmach-Przygoda

Streszczenie: Komunikacja w codziennej praktyce nauczyciela akademickiego

Osoba prowadząca: dr Małgorzata Turczyk

Streszczenie: Superwizja jako przestrzeń rozwoju w roli nauczyciela akademickiego

Osoba prowadząca: dr Iwona Maciejowska, prof. UJ

Streszczenie: Jak i po co budować własne portfolio dydaktyczne?

Osoba prowadząca: dr Agnieszka Heba

Streszczenie: Grywalizacja zajęć dydaktycznych ze studentami z użyciem narzędzi H5P na platformie Moodle

Osoby prowadzące: dr Katarzyna Smoter / mgr Dagmara Kolasa

Streszczenie: Energizery i lodołamacze w pracy nauczyciela akademickiego