Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt POWER

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dnia 31 października 2019 r. zakończyliśmy realizację Projekt POWER Ars Docendi – rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej informacji na tej stronie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty do pobrania

Dlaczego nasz projekt?

Jednym z podstawowych, choć nie jedynym, elementem odpowiadającym za jakość kształcenia jest nauczyciel i to właśnie rozwijaniu jego kompetencji służy ten projekt.

„Jakość nauczania w naszych systemach szkolnictwa wyższego i szkoleń ma kluczowe znaczenie, aby zapewnić studentom właściwy zestaw umiejętności w perspektywie ich rozwoju osobistego i zawodowego” - Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

„Pracownikom dydaktycznym wyższych uczelni należy zapewnić szkolenia i wsparcie, które są niezbędne, aby uzyskiwać wyniki na najwyższym poziomie” - Mary McAleese, przewodnicząca Unijnej grupy wysokiego szczebla ds. modernizacji szkolnictwa wyższego.

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest m.in. wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę, realizowany jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Celem działania 3.4 POWER „Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego” jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją.

Instytucją pośrednicząca jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dokumenty dla uczestników:

Zachęcamy do zapoznania się także z pozostałymi dokumentami i raportami.

Raport unijnej grupy wysokiego szczebla ds. modernizacji szkolnictwa wyższego

W raporcie unijnej grupy wysokiego szczebla ds. modernizacji szkolnictwa wyższego stwierdzono, że „wiele wyższych uczelni kładzie zbyt mały nacisk na nauczanie w porównaniu z badaniami naukowymi, choć oba elementy należą do podstawowej misji szkolnictwa wyższego”. „Do 2020 r. wszystkie osoby nauczające w placówkach szkolnictwa wyższego powinny odbyć certyfikowane przeszkolenie pedagogiczne. Doskonalenie zawodowe w dziedzinie nauczania powinno stać się obowiązkowe dla nauczycieli w szkolnictwie wyższym." 2013

Raport Unijnej grupy wysokiego szczebla ds. Modernizacji szkolnictwa wyższego

Report to the European Comission on Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher education institutions

Report to the European Comission on Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher education institutions JUNE 2013

Komunikat prasowy grupy wysokiego szczebla UE

„Wszyscy pracownicy dydaktyczni instytucji szkolnictwa wyższego powinni przejść szkolenie w zakresie potrzebnych cyfrowych technologii i pedagogiki w ramach szkolenia wstępnego oraz ustawicznego kształcenia zawodowego.” 2014

Komunikat prasowy grupy wysokiego szczebla UE

Report to the European Comission on New modes of learning and teaching in higher education

Report to the European Comission on New modes of learning and teaching in higher education, OCTOBER 2014

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusze Europejskie

Unia Europejska