Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doskonalenie kompetencji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

Witryna internetowa:
funduszarsdocendi.uj.edu.pl

Celem Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" jest wdrażanie na Uniwersytecie Jagiellońskim nowatorskich projektów dydaktycznych, w tym w szczególności: interdyscyplinarnych programów kształcenia drugiego cyklu w rozumieniu Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999 roku (Deklaracja Bolońska); programów kształcenia pierwszego i drugiego cyklu prowadzonych w całości w językach obcych; programów kształcenia prowadzących do przyznawania wspólnych dyplomów magisterskich z innymi uczelniami krajów – sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej; programów kształcenia szeroko wykorzystujących najnowsze narzędzia dydaktyczne, w tym technologie komunikacyjne i informacyjne. Fundusz przyznawany jest corocznie w drodze konkursu.

Skład Rady Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" na lata 2016-2020:
1) prof. dr hab.Krzysztof Krajewski – Wydział Prawa i Administracji UJ;
2) dr hab. Marzena Chrobak – Wydział Filologiczny UJ;
3) prof. dr hab. Artur Michalak – Wydział Chemii UJ;
4) dr hab. Anna Pecio – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ;
5) dr hab. inż. Krzysztof Berbeka, prof. UJ – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ;
6) dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ;
7) prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld – Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne,

8) dr Piotr Obacz – Centrum Wsparcia Dydaktyki – sekretarz Rady Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi".

Wniosek o dofinansowanie z Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" można składać za pośrednictwem elektronicznego formularza. Tak zarejestrowany wniosek należy wydrukować, zebrać na nim niezbędne podpisy, dołączyć załączniki i dostarczyć do Collegium Novum, do pokoju nr 15. 

Osoba kontaktowa:


Laura Rabiej
Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, pok. 15
31-007 Kraków
tel. +48 12 663 3931
e-mail: laura.rabiej@uj.edu.pl

 

Akty prawne

Regulamin Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

Skład Rady Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi na lata 2016-2020

Decyzja nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania Sekretarza Rady Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi” na kadencję 2016-2020 oraz zmiany decyzji nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 lipca 2017 roku w sprawie powołania Rady Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi” na kadencję 2016-20