Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doskonalenie kompetencji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

Witryna internetowa:
funduszarsdocendi.uj.edu.pl

Celem Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" jest wdrażanie na Uniwersytecie Jagiellońskim nowatorskich projektów dydaktycznych, w tym w szczególności: interdyscyplinarnych programów kształcenia drugiego cyklu w rozumieniu Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999 roku (Deklaracja Bolońska); programów kształcenia pierwszego i drugiego cyklu prowadzonych w całości w językach obcych; programów kształcenia prowadzących do przyznawania wspólnych dyplomów magisterskich z innymi uczelniami krajów – sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej; programów kształcenia szeroko wykorzystujących najnowsze narzędzia dydaktyczne, w tym technologie komunikacyjne i informacyjne. Fundusz przyznawany jest corocznie w drodze konkursu.

Regulamin Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

Skład Rady Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi na lata 2016-2020 

Wniosek o dofinansowanie z Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" można składać za pośrednictwem elektronicznego formularza. Tak zarejestrowany wniosek należy wydrukować, zebrać na nim niezbędne podpisy, dołączyć załączniki i dostarczyć do Collegium Novum, do pokoju nr 013.

Akty prawne

Decyzja nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania Sekretarza Rady Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi” na kadencję 2016-2020 oraz zmiany decyzji nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 lipca 2017 roku w sprawie powołania Rady Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi” na kadencję 2016-20