Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja
Ars Docendi

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

III Konferencja „Ars Docendi - rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów”

logo Ars Docendi

Termin: 10 grudnia 2018 r.
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, Aleja Adama Mickiewicza 22 (wejście od ulicy Oleandry 3), 30-059 Kraków

Idea konferencji

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane budowaniem kultury jakości  w szkołach wyższych, profesjonalizacją roli nauczyciela akademickiego, rozwojem kompetencji dydaktycznych doktorantów i wykładowców do udziału w  III konferencji Ars Docendi rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek), w godz. 10.00-18.00 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W trakcie wymiany doświadczeń będziemy starali się odpowiedzieć na pytania:

  • Czy jesteśmy w stanie zaproponować nowozatrudnionemu wykładowcy kompleksowy program rozwoju? Jak motywujemy do poświęcenia czasu i wysiłku na rozwój kompetencji dydaktycznych?
  • Jakie kompetencje chcemy rozwijać (sylwetka nauczyciela akademickiego) i dlaczego te? Jak diagnozujemy potrzeby pojedynczych osób i całych jednostek?
  • Czy trzeba i można wpływać na postawy osób kształcących studentów? W jaki sposób?
  • Jakie formy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich wykorzystujemy (hospitacje, konsultacje, fora, repozytoria, staże dydaktyczne krajowe i zagraniczne, szkolenia na miejscu, wyjazdowe, on-line, itd.) i z jakim skutkiem?
  • Jak sprawić, by zdobyta wiedza i umiejętności dydaktyczne były trwałe i wykorzystywane w praktyce?
  • Jak zapewnić wysoką jakość naszych działań skierowanych do doktorantów i nauczycieli akademickich?
  • Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu nauczycieli akademickich?

Ponadto, w związku z dyskusją nad Ustawą 2.0, zajmiemy się tematyką dydaktycznej ścieżki kariery akademickiej w aspekcie związanych z nią kontrowersji, obaw, szans i możliwości.