Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

V Konferencja „Ars Docendi – wsparcie potencjału dydaktycznego uczelni”

logo Ars Docendi - edycja 2023

Osoby zainteresowane budowaniem kultury jakości w szkołach wyższych, profesjonalizacją roli nauczyciela akademickiego oraz rozwojem kompetencji dydaktycznych pracowników uczelni serdecznie zapraszamy do udziału w  V konferencji Ars Docendi – wsparcie potencjału dydaktycznego uczelni, która odbędzie się w dniach 25–26 września 2023 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W tegorocznej edycji tego wydarzenia chcielibyśmy porozmawiać o wdrażaniu projektów z programu MEiN „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” oraz zastanowić się m.in. nad tym, czego o studentach i studentkach, i o nas samych nauczyło nas doświadczenie ostatnich trudnych lat. Przewidujemy prezentacje w trzech grupach tematycznych:

 1. Doskonałość Dydaktyczna Uczelni:

  Co planowaliśmy, a co zrobiliśmy w ramach tych projektów? Czego się przy tej okazji nauczyliśmy? Z jakimi wyzwaniami musieliśmy się zmierzyć? Gdzie jesteśmy w tej chwili, a gdzie zamierzamy dotrzeć? Jak projekty DDU wpływają na transformację dydaktyczną uczelni, które je podjęły? Zależy nam na rzetelnej odpowiedzi na te pytania, na usłyszeniu głosu uczelni różnego typu i różnej wielkości, na dalszym rozwoju i sieciowaniu oraz konsolidacji środowiska wspierającego rozwój kompetencji dydaktycznych kadry i budującego systemowo doskonałość dydaktyczną uczelni.

 2. Dydaktyka akademicka w znaczeniu „nauczanie i uczenie się studentów i studentek”:

  Zapraszamy do wymiany przykładów dobrych praktyk, w kontekście rozwoju kompetencji przyszłości, a także do rozmowy na temat cyfryzacji kształcenia i jej wyzwań – w edukacji zdalnej, a także w przygotowaniu osób studiujących do współpracy w wirtualnych zespołach (w tym Gospodarce 4.0), w stosowaniu AI w edukacji itd.

 3. Dobrostan psychiczny osób studiujących oraz ich nauczycielek i nauczycieli:
  • Co wiemy o naszych studentkach i studentach? – Chodzi nam o funkcjonowanie młodych dorosłych nie tylko w kontekście edukacyjnym, ale i społecznym, osobistym, zdrowotnym oraz próbę odpowiedzi na pytanie: Jak sobie z tym możemy próbować radzić w procesie dydaktycznym? W jakim stopniu rozwiązaniem jest personalizacja/indywidualizacja pracy z osobami studiującymi? Jak i czy przygotowywać kadrę do interwencji w sytuacjach kryzysowych w środowisku akademickim?
  • Czy osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne muszą być współczesnymi herosami? Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? Co z postawą „nadodpowiedzialności” kadry dydaktycznej?

Chętnie poznamy wyniki badań w zakresie dydaktyki akademickiej, zarządzania szkolnictwem wyższym, w tym szczególnie zasobami ludzkimi na uczelniach, a także badań na temat diagnostyki potrzeb, strategii, metod, organizacji oraz ewaluacji procesu rozwoju kompetencji dydaktycznych doktorantów i doktorantek oraz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. Zachęcamy również do dzielenia się przykładami dobrej praktyki ze wszystkich trzech powyżej wymienionych obszarów.

Formularz rejestracyjny wraz z informacją o możliwych formach uczestnictwa w naszych obradach, a także o terminach zgłoszeń znajdą Państwo w zakładce Rejestracja.