Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja
Ars Docendi

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IV Konferencja „Ars Docendi – wsparcie potencjału dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów”

logo Ars Docendi

Osoby zainteresowane budowaniem kultury jakości w szkołach wyższych, profesjonalizacją roli nauczyciela akademickiego oraz rozwojem kompetencji dydaktycznych pracowników uczelni serdecznie zapraszamy do udziału w  IV konferencji
Ars Docendi – wsparcie potencjału dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów,
która odbędzie się w dniach
20–21 września 2021 na platformie MS Teams. W tegorocznej edycji tego wydarzenia chcielibyśmy zastanowić się m.in. nad tym, czego dotychczas nauczyło nas doświadczenie zdalnego nauczania podczas pandemii. Przewidujemy prezentacje w trzech grupach tematycznych:

  1. Zdalne i stacjonarne doskonalenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej. Doświadczenia polskie i zagraniczne,
  2. Dobre praktyki zdalnego nauczania studentów. W poszukiwaniu inspiracji,
  3. Czego uczy nas wyjątkowy czas pandemii? Badania i wnioski dla edukacji przyszłości.

Chętnie poznamy wyniki badań w zakresie dydaktyki akademickiej, zarządzania szkolnictwem wyższym, w tym szczególnie zasobami ludzkimi na uczelniach, a także na temat diagnostyki potrzeb, strategii, metod, organizacji oraz ewaluacji procesu rozwoju kompetencji dydaktycznych doktorantów i wykładowców. Zachęcamy również do dzielenia się przykładami dobrej praktyki z wszystkich trzech powyżej wymienionych kategorii, m.in. takich jak:

  • Systemy motywacji i programy rozwoju pracowników na stanowiskach dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych, ich kompetencje kluczowe;
  • Formy i narzędzia wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich: hospitacje, fora wymiany doświadczeń, repozytoria, staże dydaktyczne, szkolenia, mentoring itd.,
  • Metody zapewnienia wysokiej jakości i skuteczności programów wsparcia oraz wykorzystania zdobytych umiejętności
    i wiedzy w praktyce dydaktycznej,
  • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli akademickich,
  • Doświadczenia nauczania zdalnego i wnioski na kolejny rok akademicki.
Formularz rejestracyjny wraz z informacją o możliwych formach uczestnictwa w naszych obradach, a także o terminach zgłoszeń znajdą Państwo w zakładce Rejestracja