Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja
Ars Docendi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komitet naukowy i organizatorzy

Konferencję Ars Docendi – wsparcie potencjału dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów realizuje Biuro Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Radą na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej "Ars Docendi".

Komitet Naukowy:

dr Iwona Maciejowska, prof. UJ – Przewodnicząca
dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
mgr Agnieszka Chrząszcz (Centrum e-Learningu AGH)
dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn (UŁ)
prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz (UJ)
dr Marek Małolepszy, prof. PŁ
dr hab. Anna Murawska, prof. US
dr hab. Michał Nowakowski (CM UJ)
dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ
dr hab. Anna Wach, prof. UEP

Organizatorzy:

mgr Agnieszka Piziak
mgr Bogusław Wajzer

Kontakt:

mail: ars.docendi@uj.edu.pl

Biuro Doskonalenia Kompetencji
w Centrum Wsparcia Dydaktyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. Ingardena 6, pok. 0.25
(wejście od ul. Oleandry 2A)
30-060 Kraków
Tel. 12 663 26 34 / 12 663 26 30 / 12 663 26 35