Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komitet naukowy i organizatorzy

Konferencję Ars Docendi realizuje Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ wraz z Radą na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi.

Komitet Naukowy

 • dr Iwona Maciejowska, prof. UJ – Przewodnicząca
 • dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH
 • mgr Agnieszka Chrząszcz (Centrum e-Learningu AGH)
 • dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz (UJ)
 • dr Andrzej Kurkiewicz (UJ)
 • dr Marek Małolepszy, prof. PŁ
 • dr hab. Michał Nowakowski (UJ CM)
 • dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ
 • dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ
 • dr hab. Krzysztof Szewior, prof. UW
 • dr hab. Anna Wach, prof. UEP

Organizatorzy

 • mgr Agnieszka Piziak
 • mgr Bogusław Wajzer
 • mgr Kamila Gajdka

Kontakt

Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. R. Ingardena 6, pok. 0.25
30-060 Kraków
+48 12 663 26 37
ars.docendi@uj.edu.pl