Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Teaching Slam

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs Teaching Slam

- forum wymiany dobrych praktyk w dydaktyce akademickiej

W dniu 24 października 2022 r. odbył się finał III edycji konkursu Teaching Slam – forum wymiany dobrych praktyk w dydaktyce akademickiej. Wydarzenie przyjęło formę hybrydową odbywając się zarówno na sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej, jak
i online poprzez transmisję na kanale Jakość kształcenia UJ na platformie YouTube.

Nagrania można znaleźć pod linkiem tutaj.

 

Do Konkursu zostało zgłoszonych 21 wystąpień. Na podstawie przesłanych streszczeń Jury konkursowe wyłoniło 11 finalistów
i finalistek, którzy wygłosili prezentacje na poniższe tematy:

 1. Realizacja kursu zdalnego w konwencji MOOC: Jak, w jakim celu i czy warto rozważać taką formę? -
  dr Paweł Bernard, prof. UJ (WCh)
  - streszczenie prezentacji 
 2. Wirtualna rzeczywistość (VR) jako metoda kształcenia studentów - mgr Jakub Będkowski (WNoZ)
  - streszczenie prezentacji
 3. Wspólne nauczanie i jego efekty w realizacji kursu kompetencji międzykulturowych - dr hab. Jacek Bylica (WFz)
  - streszczenie prezentacji
 4. Inkluzywny proces dydaktyczny - dr Agata Cebera i dr Jakub Firlus (WPiA)
  - streszczenie prezentacji
 5. Metodyka Scrum w procesie nauczania opartego o projekty zespołowe - dr hab. Tomasz Kania, prof. UJ (WMI)
  - streszczenie prezentacji
 6. Zastosowanie technologii komunikacyjnych (TK) w procesie kształtowania kompetencji studentów pracy socjalnej
  w Instytucie Socjologii UJ
  - dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ (WFz)
  - streszczenie prezentacji
 7. Maks Konsulski na tropie - audioserial detektywistyczny z zakresu prawa międzynarodowego publicznego -
  dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ i dr Milena Ingelevic-Citak (WPiA)
  - streszczenie prezentacji
 8. Czy da się tego uczyć czyli o metodzie "case-in-point" w podnoszeniu kompetencji przywódczych -
  dr hab. Michał Nowakowski (WL)
  - streszczenie prezentacji
 9. Zastosowanie platformy Pegaz jako wsparcie procesu samokształcenia studentów - dr Agnieszka Szewczyk (WFa)
  - streszczenie prezentacji
 10. Grywalizacja, czyli jak uruchomić twórczą energię studentów/studentek - mgr Maria Talaczyńska (JCJ)
  - streszczenie prezentacji
 11. Co wspólnego ma KNOR* z uczeniem się na studiach? - dr Małgorzata Turczyk (WFz)
  - streszczenie prezentacji

 

Dodatkowo w czasie finału, poza rywalizacją konkursową została wygłoszona prezentacja: Cena oceny, sztuka dla sztuki, czyli kilka przemyśleń o egzaminach i ocenianiu - dr Paweł Dybała (WSMiP).

 

Wszystkie wystąpienia zostały ocenione przez Jury zgodnie z kryteriami regulaminowymi – uwzględnione zostały:

 • treść wypowiedzi, w tym: uzasadnienie celu zaprezentowanego rozwiązania oraz dostosowanie go do potrzeb nauczyciela
  i studentów, funkcjonalność i efektywność prezentowanego pomysłu, oryginalność, uniwersalność zastosowania (możliwość wykorzystania poza kursem, z którego pochodzi przykład),
 • sposób prezentacji, w tym: organizacja treści, jasność wypowiedzi, sposób przedstawienia i zilustrowania treści, poszanowanie praw autorów użytych materiałów z uwzględnieniem informacji na temat wykorzystanych w prezentacji źródeł.

 

Na tej podstawie wyłonieni zostali laureaci i laureatki III edycji Konkursu:

I miejsce: zespół - dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ i Milena Ingelevic-Citak (WPiA)
II miejsce ex aequo: zespół – dr Agata Cebera i dr Jakub Firlus (WPiA) oraz dr hab. Michał Nowakowski (WL)
III miejsce: dr hab. Tomasz Kania, prof. UJ (WMI)

 

Dodatkowo, w czasie Finału osoby zgromadzone na widowni miały możliwość oddania głosu na najlepszą prezentację, na podstawie czego przyznano dwie Nagrody Publiczności ex aequo: dla Pana mgra Jakuba Będkowskiego (WNoZ) oraz dla zespołu – dr hab. Brygidy Kuźniak, prof. UJ i dr Mileny Ingelevic-Citak (WPiA).

 

Jury Konkursu:

 • dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ - przewodniczący Jury
 • prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
 • dr hab. Anna Sajdak Burska, prof. UJ
 • dr Iwona Maciejowska, prof. UJ
 • dr Anna Kocurek

 

Regulamin Konkursu: LINK

Informacja o fotografowaniu i filmowaniu wydarzenia: LINK

Szczegółowe zasady Polityki Prywatności platformy YouTube dostępne są na stronie: LINK
 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: ars.docendi@uj.edu.pl, 
Agnieszka Potempa, tel. 12 663 26 34

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poprzednie edycje konkursu

Dnia 10 kwietnia br. w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia odbył się Konkurs Teaching Slam - forum wymiany dobrych praktyk w dydaktyce akademickiej, który został zorganizowany przez: Radę na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi, Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia oraz Biuro Doskonalenia Kompetencji w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.
Celem Konkursu jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez promocję nowatorskich rozwiązań w dydaktyce akademickiej wśród nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konkurs polegał na wygłoszeniu autorskiej prezentacji na temat dydaktyki akademickiej, a w szczególności na temat przykładów dobrej praktyki z&nbsp zakresu nauczania i uczenia się na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Do dnia 24 marca 2019 r. zebrano zgłoszenia do udziału w Konkursie. Wśród 15 zgłoszeń Jury wybrało 10 prezentacji, które zostały wygłoszone:

 

W skład Jury wchodziło pięć osób reprezentujących różne dyscypliny:

1.         prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz,
2.         dr hab. inż. Justyna Bugaj,
3.         dr hab. Anna Sajdak-Burska,
4.         dr Iwona Maciejowska,
5.         dr Grzegorz Cebula.

Jury oceniło wystąpienia wg poniższych kategorii:

a)         treść wypowiedzi, w tym: dostosowanie zaprezentowanego rozwiązania do potrzeb nauczyciela i studentów, użyteczność i funkcjonalność prezentowanego pomysłu, nowatorstwo i oryginalność, uniwersalność zastosowania (możliwość wykorzystania poza kursem, z którego pochodzi przykład). Każdy z członków Jury mógł przyznać od 0 do 15 punktów w ramach tego kryterium.

b)         sposób prezentacji, w tym: organizacja treści, jasność wypowiedzi, ilustracje, wykorzystane materiały i pomoce, mowa ciała, modulacja głosu, tempo mowy. Każdy z członków Jury mógł przyznać od 0 do 5 punktów w ramach tego kryterium.

 

Na tej podstawie zostało wybranych trzech zwycięzców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

 • I miejsce - dr Łukasz Hajduk (Wydział Filozoficzny),
 • II miejsce - mgr Jerzy Jaskuła (Wydział Lekarski),
 • III miejsce - dr Małgorzata Pietrzak (Wydział Geografii i Geologii).

Dodatkowo uczestnicy wydarzenia zagłosowali na Nagrodę Publiczności, którą zdobyła dr Agnieszka Śliwka (Wydział Nauk o Zdrowiu).


Wideorelacja z wydarzenia znajduje się pod adresem: link 

Regulamin konkursu: link

II edycja Konkursu odbyła się w formie online w dniu 27 października 2020 r. 

W składzie Jury znaleźli się następujący nauczyciele akademiccy:

 • dr Iwona Maciejowska - Przewodnicząca Jury
 • dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ
 • prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
 • dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ
 • dr Grzegorz Cebula

Decyzją Jury do etapu finałowego zakwalifikowano następujące prezentacje:

Spośród wystąpień finałowych Jury wybrało następujących zwycięzców konkursu:

I miejsce - dr Dagmara Sokołowska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej),
II miejsce - dr Aeddan Shaw (Wydział Filologiczny), dr Luc Ampleman (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych),
III miejsce - dr hab. Iwona Barwicka-Tylek (Wydział Prawa i Administracji),
wyróżnienie - dr Błażej Sajduk (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych).

Uczestnicy wydarzenia w głosowaniu przyznali Nagrodę Publiczności dr Błażejowi Sajdukowi

Przegląd prezentacji na kanale You Tube Jakość kształcenia UJ: link

Regulamin konkursulink