Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doskonalenie kompetencji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Teaching Slam

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs Teaching Slam

- forum wymiany dobrych praktyk w dydaktyce akademickiej

Celem konkursu Teaching Slam - forum wymiany dobrych praktyk w dydaktyce akademickiej jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez promocję nowatorskich rozwiązań w dydaktyce akademickiej wśród nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach Konkursu Uczestnicy dzielą się przykładami dobrej praktyki z zakresu nauczania i uczenia się na Uniwersytecie Jagiellońskim, m.in. w zakresie metod/technik kształcenia, motywowania, oceny osiągnięć studentów, organizacji zajęć, sposobu rozwiązania problemu dydaktycznego, wykorzystania nowych technologii lub innych pomocy dydaktycznych, działania na platformach zdalnego nauczania.

Finał Konkursu - przegląd prezentacji Finalistów, sesja pytań i odpowiedzi oraz ceremonia rozdania nagród odbędzie się 24 października 2022 r., godz. 13.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej. 

Niebawem opublikowany zostanie Regulamin tegorocznej edycji Konkursu, tymczasem zapraszamy do zapoznania się
z materiałami z poprzednich edycji. 

Skład Jury:
 • prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
 • dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ
 • dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ
 • dr Iwona Maciejowska, prof. UJ
 • dr Anna Kocurek

Organizatorem Konkursu jest Rada na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi, Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia oraz Biuro Doskonalenia Kompetencji w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.

Regulamin Konkursu: LINK

Formularz zgłoszenia streszczeń prezentacji: LINK

Szczegółowe zasady Polityki Prywatności platformy YouTube dostępne są na stronie: LINK
 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: ars.docendi@uj.edu.pl, 
Agnieszka Potempa, tel. 12 663 26 34

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poprzednie edycje konkursu

Dnia 10 kwietnia br. w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia odbył się Konkurs Teaching Slam - forum wymiany dobrych praktyk w dydaktyce akademickiej, który został zorganizowany przez: Radę na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi, Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia oraz Biuro Doskonalenia Kompetencji w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.
Celem Konkursu jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez promocję nowatorskich rozwiązań w dydaktyce akademickiej wśród nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konkurs polegał na wygłoszeniu autorskiej prezentacji na temat dydaktyki akademickiej, a w szczególności na temat przykładów dobrej praktyki z&nbsp zakresu nauczania i uczenia się na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Do dnia 24 marca 2019 r. zebrano zgłoszenia do udziału w Konkursie. Wśród 15 zgłoszeń Jury wybrało 10 prezentacji, które zostały wygłoszone:

 

W skład Jury wchodziło pięć osób reprezentujących różne dyscypliny:

1.         prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz,
2.         dr hab. inż. Justyna Bugaj,
3.         dr hab. Anna Sajdak-Burska,
4.         dr Iwona Maciejowska,
5.         dr Grzegorz Cebula.

Jury oceniło wystąpienia wg poniższych kategorii:

a)         treść wypowiedzi, w tym: dostosowanie zaprezentowanego rozwiązania do potrzeb nauczyciela i studentów, użyteczność i funkcjonalność prezentowanego pomysłu, nowatorstwo i oryginalność, uniwersalność zastosowania (możliwość wykorzystania poza kursem, z którego pochodzi przykład). Każdy z członków Jury mógł przyznać od 0 do 15 punktów w ramach tego kryterium.

b)         sposób prezentacji, w tym: organizacja treści, jasność wypowiedzi, ilustracje, wykorzystane materiały i pomoce, mowa ciała, modulacja głosu, tempo mowy. Każdy z członków Jury mógł przyznać od 0 do 5 punktów w ramach tego kryterium.

 

Na tej podstawie zostało wybranych trzech zwycięzców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

 • I miejsce - dr Łukasz Hajduk (Wydział Filozoficzny),
 • II miejsce - mgr Jerzy Jaskuła (Wydział Lekarski),
 • III miejsce - dr Małgorzata Pietrzak (Wydział Geografii i Geologii).

Dodatkowo uczestnicy wydarzenia zagłosowali na Nagrodę Publiczności, którą zdobyła dr Agnieszka Śliwka (Wydział Nauk o Zdrowiu).


Wideorelacja z wydarzenia znajduje się pod adresem: link 

Regulamin konkursu: link

II edycja Konkursu odbyła się w formie online w dniu 27 października 2020 r. 

W składzie Jury znaleźli się następujący nauczyciele akademiccy:

 • dr Iwona Maciejowska - Przewodnicząca Jury
 • dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ
 • prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
 • dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ
 • dr Grzegorz Cebula

Decyzją Jury do etapu finałowego zakwalifikowano następujące prezentacje:

Spośród wystąpień finałowych Jury wybrało następujących zwycięzców konkursu:

I miejsce - dr Dagmara Sokołowska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej),
II miejsce - dr Aeddan Shaw (Wydział Filologiczny), dr Luc Ampleman (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych),
III miejsce - dr hab. Iwona Barwicka-Tylek (Wydział Prawa i Administracji),
wyróżnienie - dr Błażej Sajduk (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych).

Uczestnicy wydarzenia w głosowaniu przyznali Nagrodę Publiczności dr Błażejowi Sajdukowi

Przegląd prezentacji na kanale You Tube Jakość kształcenia UJ: link


Formularz zgłoszenialink

Regulamin konkursulink