Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy dla nauczycieli akademickich

Semestr letni 2020/2021

UWAGA! Wszystkie kursy w ramach warsztatów dydaktycznych Ars Docendi prowadzone będą w formie zdalnej.

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram 

Koordynator kursu: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 30

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej (PEGAZ, MS Teams)

Informacje dotyczące narzędzia, za pomocą którego realizowane będą poszczególne zajęcia będą Państwu przekazywane na bieżąco, drogą mailową.

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 3, 10, 17, 24, 31 marca 2021 r.
 • 7, 14, 21 kwietnia 2021 r.

Godzina:

 • 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc: 18 

Zapisy: za pomocą formularza w terminie od 15 lutego od godz. 9:00 do 21 lutego do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. 

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ, związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Metody aktywizujące - nauki społeczne

Sylabus

Prowadząca: dr Katarzyna Smoter

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: poniedziałki:
                          8, 15, 22 i 29 marca 2021

Godziny: 8, 15 i 22 marca godz. 14:30-17:45 (w tym 15 minut przerwy),
                 29 marca godz. 14:30-17:00 (w tym 15 minut przerwy)

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 15 lutego od godz. 9:00 do 21 lutego do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Komunikacja ze studentami w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Sylabus

Prowadzące: mgr Jagna Kazienko, mgr Magdalena Pająk (Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji),
mgr Małgorzata Perdeus-Białek (Dział ds. Osób Niepełnosprawnych), mgr Ewa Stoecker (Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ)

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej, poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć:  środy
                           21, 28 kwietnia br. (Ewa Stoecker)
                           5, 12 maja br. (Jagna Kazienko, Magdalena Pająk)
                           19, 26 maja br. (Małgorzata Perdeus-Białek) 

 Godziny: 14:00-16:15

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 15 lutego od godz. 9:00 do 21 lutego do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Efektywna komunikacja na zajęciach w języku angielskim/Effective English language communication during classes

Sylabus

Prowadzący: dr Marcin Kleban

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony zdalnie poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

soboty:

 • 5, 12, 19 czerwca br.

Godziny: 10:00-14:15 (wraz z przerwami)

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 12 maja br. od godz. 11:00 do 18 maja br. do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zarządzanie i podejmowanie decyzji w edukacji

UWAGA! kurs przeniesiony na przełom października/listopada 2021 r.

Sylabus

Grupa docelowa: Osoby na środkowym etapie kariery akademickiej, mające doświadczenie w zarządzaniu małymi zespołami, aspirujące do funkcji kierowniczych lub pełniących funkcje kierownicze i chcące podnieść kompetencje w zakresie zarządzania i podejmowania decyzji. 

Prowadzący: dr hab. Michał Nowakowski, mgr Olga Brzezińska 

Łączna liczba godzin: 20

Miejsce: Sala seminaryjna nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2 (Kraków-Prokocim). Budynek A, poziom +2, wejście numer 4.

Terminy zajęć:   Uwaga! kurs zostaje przeniesiony na przełom października/listopada 2021 r.

kurs weekendowy 

 • 21 maja br. (piątek), godz. 15:00-19:00
  22 maja br. (sobota), godz. 9:30-13:30 oraz 14:30-18:00
  23 maja br. (niedziela), godz. 9:30-13:30

Liczba miejsc: 30

Rejestracja: za pomocą formularza,  w terminie od 12 maja od godz. 11:00 do 18 maja do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Komunikacja interpersonalna w praktyce nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr Bożena Czerska

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: pierwsze zajęcia stacjonarnie (24 maja br.): Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12, pawilon; kolejne zajęcia (27, 31 maja oraz 7 czerwca br.) - zdalnie poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

 • 24 maja br. (poniedziałek), godz. 13:00-17:30
  27 maja br. (czwartek), godz. 13:00-15:15
  31 maja br. (poniedziałek), godz. 13:00-15:15
  7 czerwca br. (poniedziałek), godz. 13:00-15:15

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularza,  w terminie od 12 maja od godz. 11:00 do 18 maja do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Semestr zimowy 2020/2021

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram 

Koordynator kursu: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 30

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej (PEGAZ, MS Teams)

Informacje dotyczące narzędzia, za pomocą którego realizowane będą poszczególne zajęcia będą Państwu przekazywane na bieżąco, drogą mailową.

Terminy zajęć:

środy:

 • 14, 21, 28 października 2020 r.
 • 4, 18, 25 listopada 2020 r.
 • 2, 9 grudnia 2020 r.

Godzina:

 • 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc: 18 

Zapisy: za pomocą formularzaw terminie od 30 września od godz. 9:00 do 7 października do godz, 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ, związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Emisja głosu

Sylabus 

Prowadząca: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Łączna liczba godzin: 17 (10 godzin zajęc oraz 7 godzin indywidualnych spotkań z uczestnikami na MS Teams)

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony zdalnie poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

czwartki:

 • 12, 19, 26 listopada 2020 r.
 • 3, 10 grudnia 2020 r.

Godziny: 18:30-20:00

Liczba miejsc: 5

Rejestracja: za pomocą formularzaw terminie od 26 października od godz. 9:00 do 2 listopada do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! Ze względu na zawieszenie kursu Emisja głosu w semestrze letnim 2019/2020 z powodu epidemii,  kurs w pierwszej kolejności skierowany jest do nauczycieli, którzy nie mieli możliwości jego ukończenia w poprzednim semestrze. Ogłoszona rekrutacja jest rekrutacją uzupełniającą.

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. inż. Justyna M. Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Kurs prowadzony w formie zdalnej, poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

poniedziałki:

 • 4, 11, 18, 25 stycznia 2021 r.
 • 1 lutego 2021 r.

Godziny: 16:00-18:15

Liczba miejsc: 18

Rejestracja: za pomocą formularzaw terminie od 26 października od godz. 9:00 do 2 listopada do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Active learning based on project and problem

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: kurs w języku angielskim, prowadzony w formie zdalnej poprzez platformę Pegaz - Big Blue Button

Terminy zajęć: środy (7 spotkań po 100 min.):

 • 18 listopada 2020 r.
 • 2, 9, 16 grudnia 2020 r.
 • 13, 20, 27 stycznia 2021 r.

Godziny: 16:00-17:40

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularzaw terminie od 26 października od godz. 9:00 do 2 listopada do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Lecturer: Iwona Maciejowska, PhD

Total no. of hours: 15

Total no. of ECTS: 2

Venue: online course, via Pegaz application - Big Blue Button

Course is delivered on Wednesdays:

 • 18th November 2020
 • 2nd, 9th, 16th December 2020
 • 13th, 20th, 27th January 2021

Hours: 4:00 PM – 5:40 PM

No. of participants: 10 

Registration: via form. Registration starts on 26th October 2020 at 9:00 AM and lasts till 2nd November 2020 at 11:55 PM.

Uczelnia wolna od dyskryminacji

Sylabus

Prowadząca: mgr Ewa Stoecker

Łączna liczba godzin: 16

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: środy (4 zblokowane spotkania):

 • 2, 9, 16, 23 grudnia 2020 r.

Godziny: 15:30 - 18:30

Liczba miejsc: 16

Rejestracja: za pomocą formularza,  w terminie od 26 października od godz. 9:00 do 15 listopada do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.