Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgłoszenia wystąpień

Formularz rejestracyjny

Informacje na tej stronie dotyczą osób zainteresowanych uczestnictwem w konferencji z własnymi wystąpieniami w formie prezentacji ustnych (referatu lub warsztatu) i/lub plakatów. Słuchaczki i Słuchaczy konferencyjnych obrad zapraszamy do zakładki Rejestracja.

V konferencja "Ars Docendi - wsparcie potencjału dydaktycznego uczelni" odbędzie się w dniach 25-26 września 2023 r. w formie stacjonarnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w centrum Krakowa.

Zamknęliśmy już nabór propozycji referatów (15 min.) oraz warsztatów dla osób uczestniczących w konferencji (90 min.), a także zgłoszeń do sesji posterowej.

Zakwalifikowane streszczenia wystąpień zostaną opublikowane w programie konferencji.

Opłata konferencyjna dla osób biorących udział w obradach z własnymi wystąpieniami obejmuje:

  • Uczestnictwo w obradach plenarnychpanelowych (1. dzień konferencji: 25 września),
  • Uczestnictwo w wybranym warsztacie (2. dzień konferencji: 26 września),
  • Możliwość zgłoszenia artykułu do recenzowanej publikacji pokonferencyjnej,
  • Przerwy kawowe i przerwę obiadową w pierwszym dniu obrad.

Nie oferujemy pośrednictwa w rezerwacji noclegów.

Koszt uczestnictwa uzależniony jest od terminu zgłoszenia i dokonania opłaty konferencyjnej po potwierdzeniu zakwalifikowania prezentacji przez organizatorów:

Termin wpłat Wysokość opłaty
I termin:   do 23 lipca 450 zł
II termin:  do 27 sierpnia 550 zł

Dla osób, które potwierdziły taką potrzebę w formularzu rejestracyjnym, przygotowane zostaną faktury lub noty rozliczeniowe. W przypadku nieobecności na konferencji opłata nie podlega zwrotowi. Autorki i Autorzy zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy warsztatów wezmą udział w obradach bezpłatnie. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dane do opłaty konferencyjnej

Opłatę mogą Państwo wnieść albo indywidualnie, albo też poprzez swoje jednostki naukowe. Dla osób, które deklarowały taką potrzebę w formularzu zgłoszeniowym, zostaną wystawione faktury na wskazane przy rejestracji dane.

Nr konta:
87 1240 4722 1111 0000 4854 4672

Tytuł: 
Konferencja Ars Docendi 2023: Nazwisko i imię Uczestniczki_Uczestnika

Odbiorca:
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
NIP 675-000-22-36

Uwaga: ważna informacja!
Osoby pracujące na Uniwersytecie Jagiellońskim, które planują ubiegać się w swoich jednostkach UJ o sfinansowanie udziału w obradach, prosimy o niewnoszenie opłaty konferencyjnej z własnych kont. (W ramach tej samej instytucji nie ma możliwości wystawiania faktur pomiędzy jej jednostkami). Po uzyskaniu finansowania np. na Wydziale lub w Instytucie wystarczy przekazać nam dane Państwa jednostki, na które wystawimy wewnętrzną notę rozliczeniową, przez poręczny formularz: https://forms.office.com/e/zihc4gXw2K

Kontakt

E-mail: ars.docendi@uj.edu.pl
Telefon: +48 12 663 26 37

Osoba kontaktowa:
mgr Bogusław Wajzer / Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia
Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ
ul. R. Ingardena 6, pok. 0.25
30-060 Kraków