Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja
Ars Docendi

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgłoszenia

Zakończyliśmy już nabór wystąpień ustnych: 15-minutowych referatów i 90-minutowych warsztatów,
a także propozycji plakatów.

Forma tegorocznej konferencji jest w całości zdalna. Dotyczy to również sesji posterowej: galerię plakatów w plikach pdf opublikujemy na naszej stronie internetowej, a dyskusja o nich odbędzie się on-line podczas wrześniowych obrad.

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obu dniach konferencji, tj. w sesjach plenarnych oraz panelowych (20 IX)
i w wybranym warsztacie (21 IX). O jej wysokości decyduje termin dokonania wpłaty.
Kwoty dotyczące osób uczestniczących w obradach z prezentacją:

  • I termin do 9 lipca 2021 r.: 200 zł
  • II termin do 2 sierpnia 2021 r.: 250 zł

Dopłata pokrywająca koszt wydania recenzowanej publikacji pokonferencyjnej dla osób, które zadeklarują w formularzu zgłoszeniowym zainteresowanie nadesłaniem do niej swych artykułów, wynosi 200 zł (+ 5% VAT = 210 zł brutto).
W przypadku niezakwalifikowania tekstu do druku istnieje możliwość uzyskania zwrotu tej części opłaty.

Nr konta do wpłat dla osób zakwalifikowanych: 87 1240 4722 1111 0000 4854 4672

Tytuł: Konferencja Ars Docendi 2021 + imię i nazwisko Uczestniczki / Uczestnika

Odbiorca:
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
NIP 675-000-22-36

Dla osób, które potwierdziły taką potrzebę w formularzu rejestracyjnym, przygotowane zostaną faktury. 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym: ars.docendi@uj.edu.pl oraz numerem telefonu:
12 663 26 34 (mgr Bogusław Wajzer, Biuro Doskonalenia Kompetencji w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ).