Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja
Ars Docendi

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacja konferencyjna

Tradycyjnie już jako podsumowanie tegorocznych obrad wydana zostanie recenzowana publikacja pokonferencyjna w serii Dydaktyka Akademicka (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Termin nadsyłania artykułów do monografii to 31 października 2021 r. Wymagania edytorskie wobec artykułów pokonferencyjnych znajdują się tutaj.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie tekstów mailowo na adres ars.docendi@uj.edu.pl 

W imieniu Redaktorek tomu - dr Iwony Maciejowskiej, prof. UJ i dr hab. Anny Sajdak-Burskiej, prof. UJ - zapraszamy do przygotowania tekstów odnoszących się do tematyki konferencji, a tym samym i zakresu monografii. Obejmuje ona dwa obszary: rozwój kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej i doktorantów/doktorantek oraz kształcenie studentów i studentek. 

Akceptujemy zarówno opracowania teoretyczne, jak i przykłady dobrej praktyki wraz z ich ewaluacją. Podkreślamy, że oba typy artykułów muszą mieć oparcie w istniejącej literaturze, jak to jest przyjęte w publikacjach naukowych. Rozumiemy, że w przypadku wysokiego poziomu innowacji oraz potrzeby wskazania ciągłości tematyki, którą zajmuje się autor tekstu, autocytowania mogą być niezbędne, prosimy jednak o ich ograniczenie do niezbędnego minimum. 

Ze względu na duże zróżnicowanie tematyki i metodologii widoczne w wystąpieniach konferencyjnych, nie określiliśmy sztywnej struktury tekstu. Zależy nam jednak, by każdy tekst kończył się zaproponowaniem wniosków, które będą służyć poszerzeniu wiedzy teoretycznej czytelników lub inspiracji służącej ich własnej praktyce dydaktycznej. W tym drugim przypadku jednym z kryteriów akceptacji będzie m.in. przedstawiona przez autorów możliwość adaptacji i zastosowania zaproponowanych rozwiązań poza ich własnym kursem i/lub zgeneralizowane wnioski wynikające z ewaluacji wprowadzonej innowacji. 

Nadesłane propozycje będą recenzowane zgodnie z wymaganiami Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo prosimy również o uwzględnienie w swoich tekstach uwag, które otrzymali Państwo w recenzjach przesłanych przed konferencją streszczeń.

Tymczasem zachęcamy zaś Państwa do lektury tomów stanowiących pokłosie wcześniejszych edycji: