Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum - kursy dla nauczycieli

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram

Koordynator kursu: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 30

Miejsce: ul. Ingardena 6, sala 1.10 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), za wyjątkiem zajęć Zdalne nauczanie na UJ - możliwości i projektowanie aktywności (forma zdalna, platforma PEGAZ), Nowe technologie w aktywizowaniu studentów oraz Osoba z niepełnosprawnością w grupie - zadania dla nauczyciela (forma zdalna, MS Teams)

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 23, 30 marca 
 • 6, 13, 20, 27 kwietnia 
 • 4, 11 maja 

Godzina:

 • 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc: 18 

Zapisy: za pomocą formularza, w terminie od 25 lutego br. od godz. 9:00 do 6 marca do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. 

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ, związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Emisja głosu

Sylabus 

Prowadzący: mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 18

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6, sala 1.10 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki)

Terminy zajęć: 
   wtorki:
15 marca, godz. 16:30-19:00
22 marca, godz. 16:30-19:00
29 marca, godz. 16:30-19:00
5 kwietnia, godz. 16:30-19:30
12 kwietnia, godz. 16:30-19:30

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 25 lutego br. od godz. 9:00 do 6 marca do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Metody aktywizujące - kierunki humanistyczne i społeczne

Sylabus

Prowadząca: dr Agnieszka Kania

Łączna liczba godzin: 18

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6, sala 1.10 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki)

Terminy zajęć:  
poniedziałek, 14 marca
czwartek, 17 marca
poniedziałek, 21 marca
[przerwa na wprowadzenie metod w życie, wynikająca z warunku zaliczenia]
poniedziałek, 28 marca - zdalnie (MS Teams)
czwartek, 31 marca
poniedziałek, 4 kwietnia     

 Godziny: 17:00-19:15

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 25 lutego br. od godz. 9:00 do 6 marca do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Dylematy (nie tylko etyczne) w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6, sala 1.09 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki)

Terminy zajęć: 
poniedziałki:
14, 28 marca, godz. 16:30-19:45
4, 11 kwietnia, godz. 16:30-19:00

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 25 lutego br. od godz. 9:00 do 6 marca do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Efekty uczenia się w planowaniu zajęć, kursów i programów studiów

Sylabus

Grupa docelowa: do uczestnictwa zapraszamy przede wszystkim nauczycieli akademickich biorących udział w tworzeniu nowych kierunków studiów oraz w ewaluacji tych istniejących. Na zajęcia należy przygotować przykłady zapisów i dokumentów, które w trakcie warsztatu będą mogły być omówione.Prosimy przygotować się na dyskusję i ćwiczenia, w trakcie których będziecie Państwo wypełniać część dokumentacji. 

Warsztat ma na celu:

 • omówienie tworzenia efektów uczenia się na poziomie kierunku kształcenia oraz przedmiotu;
 • zwrócenie uwagi uczestników na najważniejsze etapy projektowania nowych kierunków kształcenia i przedmiotów;
 • powiązanie efektów uczenia się kierunkowych i przedmiotowych z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Prowadząca: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ 

Łączna liczba godzin: 4 godziny w kontakcie oraz 2 godziny online

Miejsce: Centrum Wsparcia Dydaktyki, ul. Ingardena 6, sala 1.10 

Termin kursu:  26 maja br., godz. 16:00-19:15, terminy spotkań online będą ustalane z Prowadzącą

Liczba miejsc: 15

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 16 maja br. od godz. 12:00 do 22 maja br. do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram

Koordynator kursu: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 30

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), za wyjątkiem zajęć Zdalne nauczanie na UJ - możliwości i projektowanie aktywności (forma zdalna, platforma PEGAZ)

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 20, 27 października 2021 r.
 • 3, 10, 17, 24 listopada 2021 r.
 • 1, 8 grudnia 2021 r.

Godzina:

 • 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc: 18 

Zapisy: za pomocą formularza, w terminie od 6 października br. od godz. 11:00 do 17 października br. do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. 

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ, związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Emisja głosu

Sylabus

Prowadząca: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki)

Terminy zajęć: wtorki:

9 listopada, godz. 16:00-17:30
16 listopada, godz. 16:00-17:30
23 listopada, godz. 16:00-17:30
30 listopada, godz. 16:00-18:30
7 grudnia, godz. 16:00-18:30
14 grudnia, godz. 16:00-18:30

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 6 października br. od godz. 11:00 do 13 października br. do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Etykieta i netykieta nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 8

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej, poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć:  środy:
                           17 i 24 listopada br.     

 Godziny: 16:45-20:00

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 6 października br. od godz. 11:00 do 13 października br. do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Efektywna komunikacja na zajęciach w języku angielskim/Effective English language communication during classes

Sylabus

Prowadzący: dr Marcin Kleban

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej, poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: soboty:

6, 13, 20 listopada br.

Godziny: 10:00-14:15

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 6 października br. od godz. 11:00 do 13 października br. do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zarządzanie i podejmowanie decyzji w edukacji

Sylabus

Grupa docelowa: Osoby na środkowym etapie kariery akademickiej, mające doświadczenie w zarządzaniu małymi zespołami, aspirujące do funkcji kierowniczych lub pełniących funkcje kierownicze i chcące podnieść kompetencje w zakresie zarządzania i podejmowania decyzji. 

Prowadzący: dr hab. Michał Nowakowski, mgr Olga Brzezińska 

Łączna liczba godzin: 20

Miejsce: Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, ul. Medyczna 7

Terminy zajęć:  kurs weekendowy: 

 • 5 listopada br. (piątek), godz. 15:00-19:00
  6 listopada br. (sobota), godz. 9:30-13:30 oraz 14:30-18:00
  7 listopada br. (niedziela), godz. 9:30-13:30

Liczba miejsc: 30

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 6 października br. od godz. 11:00 do 28 października br. do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Metody i techniki podnoszenia interaktywności oraz efektywności zajęć

Sylabus

Prowadzący: dr Błażej Sajduk

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej, poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: piątki:

14, 21, 28 stycznia 2022 r.
(przerwa na pracę własną)
11, 18 lutego 2022 r.

Godzina: 14:30-16:45

Liczba miejsc: 10 

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 6 października br. od godz. 11:00 do 13 października br. do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Wszystkie kursy w semestrze letnim 2020/2021 prowadzone były w formie zdalnej

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram 

Koordynator kursu: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 30

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej (PEGAZ, MS Teams)

Informacje dotyczące narzędzia, za pomocą którego realizowane będą poszczególne zajęcia będą Państwu przekazywane na bieżąco, drogą mailową.

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 3, 10, 17, 24, 31 marca 2021 r.
 • 7, 14, 21 kwietnia 2021 r.

Godzina:

 • 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc: 18 

Zapisy: za pomocą formularza w terminie od 15 lutego od godz. 9:00 do 21 lutego do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. 

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ, związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Metody aktywizujące - nauki społeczne

Sylabus

Prowadząca: dr Katarzyna Smoter

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: poniedziałki:
                          8, 15, 22 i 29 marca 2021

Godziny: 8, 15 i 22 marca godz. 14:30-17:45 (w tym 15 minut przerwy),
                 29 marca godz. 14:30-17:00 (w tym 15 minut przerwy)

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 15 lutego od godz. 9:00 do 21 lutego do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Komunikacja ze studentami w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Sylabus

Prowadzące: mgr Jagna Kazienko, mgr Magdalena Pająk (Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji),
mgr Małgorzata Perdeus-Białek (Dział ds. Osób Niepełnosprawnych), mgr Ewa Stoecker (Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ)

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej, poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć:  środy
                           21, 28 kwietnia br. (Ewa Stoecker)
                           5, 12 maja br. (Jagna Kazienko, Magdalena Pająk)
                           19, 26 maja br. (Małgorzata Perdeus-Białek) 

 Godziny: 14:00-16:15

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 15 lutego od godz. 9:00 do 21 lutego do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Efektywna komunikacja na zajęciach w języku angielskim/Effective English language communication during classes

Sylabus

Prowadzący: dr Marcin Kleban

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony zdalnie poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

soboty:

 • 5, 12, 19 czerwca br.

Godziny: 10:00-14:15 (wraz z przerwami)

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularzaw terminie od 12 maja br. od godz. 11:00 do 18 maja br. do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zarządzanie i podejmowanie decyzji w edukacji

UWAGA! kurs przeniesiony na przełom października/listopada 2021 r.

Sylabus

Grupa docelowa: Osoby na środkowym etapie kariery akademickiej, mające doświadczenie w zarządzaniu małymi zespołami, aspirujące do funkcji kierowniczych lub pełniących funkcje kierownicze i chcące podnieść kompetencje w zakresie zarządzania i podejmowania decyzji. 

Prowadzący: dr hab. Michał Nowakowski, mgr Olga Brzezińska 

Łączna liczba godzin: 20

Miejsce: Sala seminaryjna nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2 (Kraków-Prokocim). Budynek A, poziom +2, wejście numer 4.

Terminy zajęć:   Uwaga! kurs zostaje przeniesiony na przełom października/listopada 2021 r.

kurs weekendowy 

 • 21 maja br. (piątek), godz. 15:00-19:00
  22 maja br. (sobota), godz. 9:30-13:30 oraz 14:30-18:00
  23 maja br. (niedziela), godz. 9:30-13:30

Liczba miejsc: 30

Rejestracja: za pomocą formularza,  w terminie od 12 maja od godz. 11:00 do 18 maja do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Komunikacja interpersonalna w praktyce nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr Bożena Czerska

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: pierwsze zajęcia stacjonarnie (24 maja br.): Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12, pawilon; kolejne zajęcia (27, 31 maja oraz 7 czerwca br.) - zdalnie poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

 • 24 maja br. (poniedziałek), godz. 13:00-17:30
  27 maja br. (czwartek), godz. 13:00-15:15
  31 maja br. (poniedziałek), godz. 13:00-15:15
  7 czerwca br. (poniedziałek), godz. 13:00-15:15

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularza,  w terminie od 12 maja od godz. 11:00 do 18 maja do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Wszystkie kursy w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone były w formie zdalnej

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram 

Koordynator kursu: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 30

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej (PEGAZ, MS Teams)

Informacje dotyczące narzędzia, za pomocą którego realizowane będą poszczególne zajęcia będą Państwu przekazywane na bieżąco, drogą mailową.

Terminy zajęć:

środy:

 • 14, 21, 28 października 2020 r.
 • 4, 18, 25 listopada 2020 r.
 • 2, 9 grudnia 2020 r.

Godzina:

 • 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc: 18 

Zapisy: za pomocą formularzaw terminie od 30 września od godz. 9:00 do 7 października do godz, 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ, związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Emisja głosu 

Sylabus 

Prowadząca: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Łączna liczba godzin: 17 (10 godzin zajęc oraz 7 godzin indywidualnych spotkań z uczestnikami na MS Teams)

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony zdalnie poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

czwartki:

 • 12, 19, 26 listopada 2020 r.
 • 3, 10 grudnia 2020 r.

Godziny: 18:30-20:00

Liczba miejsc: 5

Rejestracja: za pomocą formularzaw terminie od 26 października od godz. 9:00 do 2 listopada do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! Ze względu na zawieszenie kursu Emisja głosu w semestrze letnim 2019/2020 z powodu epidemii,  kurs w pierwszej kolejności skierowany jest do nauczycieli, którzy nie mieli możliwości jego ukończenia w poprzednim semestrze. Ogłoszona rekrutacja jest rekrutacją uzupełniającą.

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. inż. Justyna M. Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Kurs prowadzony w formie zdalnej, poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

poniedziałki:

 • 4, 11, 18, 25 stycznia 2021 r.
 • 1 lutego 2021 r.

Godziny: 16:00-18:15

Liczba miejsc: 18

Rejestracja: za pomocą formularzaw terminie od 26 października od godz. 9:00 do 2 listopada do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

 

Active learning based on project & problem

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: kurs w języku angielskim, prowadzony w formie zdalnej poprzez platformę Pegaz - Big Blue Button

Terminy zajęć: środy (7 spotkań po 100 min.):

 • 18 listopada 2020 r.
 • 2, 9, 16 grudnia 2020 r.
 • 13, 20, 27 stycznia 2021 r.

Godziny: 16:00-17:40

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularzaw terminie od 26 października od godz. 9:00 do 2 listopada do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Lecturer: Iwona Maciejowska, PhD

Total no. of hours: 15

Total no. of ECTS: 2

Venue: online course, via Pegaz application - Big Blue Button

Course is delivered on Wednesdays:

 • 18th November 2020
 • 2nd, 9th, 16th December 2020
 • 13th, 20th, 27th January 2021

Hours: 4:00 PM – 5:40 PM

No. of participants: 10 

Registration: via form. Registration starts on 26th October 2020 at 9:00 AM and lasts till 2nd November 2020 at 11:55 PM.

Uczelnia wolna od dyskryminacji

Sylabus

Prowadząca: mgr Ewa Stoecker

Łączna liczba godzin: 16

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: środy (4 zblokowane spotkania):

 • 2, 9, 16, 23 grudnia 2020 r.

Godziny: 15:30 - 18:30

Liczba miejsc: 16

Rejestracja: za pomocą formularza,  w terminie od 26 października od godz. 9:00 do 15 listopada do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi - UWAGA! kontynuacja kursu w formie zdalnej

Sylabus

Uwaga! Harmonogram może ulec niewielkim zmianom!

Harmonogram

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 28 

Miejsce: kontynuacja kursu w formie zdalnej (PEGAZ, MS Teams)

O szczegółach dotyczących realizacji poszczególnych kursów będziecie Państwo informowani drogą mailową.

Daty zajęć:

 • środy:
 • 6, 13, 20, 27 maja
 • 3, 17 czerwca

Godzina:

 •  16:00 - 19:15

Liczba miejsc: 18 nauczycieli akademickich

Zapisy: za pomocą formularza, w terminie od 18 lutego 2020od godz. 9:00 do 24 lutego 2020, do godz. 23.59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ.

Emisja głosu (kurs zawieszony)

Sylabus

Prowadzący: mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 16 h

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ​, ul. Batorego 12, sala witrażowa

Liczba punktów ECTS: 1

Terminy zajęć:

 • czwartki:
 • 27 lutego 2020,
 • 5, 12, 19, 26 marca 2020,
 • 2, 9, 16 kwietnia 2020

Godziny: 16:00-17:30

Liczba miejsc: 5

Zapisy: za pomocą formularza, w terminie od 7 lutego 2020, od godz. 9:00 do 17 lutego 2020, do godz. 23.59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sztuka pisania i analizy testów (kurs sie nie odbył z powodu epidemii)

Sylabus

Prowadząca: prof. dr hab. med. Jadwiga Mirecka

Łączna liczba godzin: 12

Miejsce: centrum

Liczba punktów ECTS: 2

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 15, 22, 29 kwietnia 2020
 • 6 maja 2020

Godziny: 16:00 - 18:15

Liczba miejsc: 10

Zapisy: za pomocą formularza. Terminy zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Metody aktywizujące - kierunki społeczne (kurs sie nie odbył z powodu epidemii)

Sylabus

Prowadząca: dr Katarzyna Smoter

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Ingardena 3, sala nr 219

Liczba punktów ECTS: 1

Terminy zajęć:

 • poniedziałki:
 • 11, 18, 25 maja
 • 1, 8 czerwca

Godziny: 17:30 - 19:45

Liczba miejsc: 10

Zapisy: za pomocą formularza. Terminy zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Active learning based on project & problem (kurs sie nie odbył z powodu epidemii)

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, sala A1-13

Terminy zajęć: (5 spotkań) wtorki:

5, 12, 19, 26 maja

2 czerwca

Godziny: 16:00 - 18:15

Liczba miejsc: 10

Rejestracja: za pomocą formularza. Terminy zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Elementy retoryki praktycznej (kurs sie nie odbył)

Sylabus

Prowadzący: mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 16 h

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ​, ul. Batorego 12, sala witrażowa

Liczba punktów ECTS: 1

Terminy zajęć:

 • czwartki:
 • 23, 30 kwietnia 2020
 • 7, 14, 21, 28 maja 2020
 • 4, 18 czerwca 2020

Godziny: 16:00-17:30

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: zapraszamy osoby, które mają już ukończony kurs Emisja głosu

Zapisy: za pomocą formularza, terminy rekrutacji zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Teaching in University Science Laboratories. Developing Best Practice

Trzecia edycja kursu opracowanego w ramach sieci ECTN (European Chemistry Thematic Network) skupiającej ok. 150 wydziałów chemicznych europejskich uniwersytetów i skierowanego do osób prowadzących zajęcia laboratoryjne na kierunkach przyrodniczych: chemia, biochemia, biologia, farmacja, fizyka itd oraz koordynatorów tych zajęć. Zajęcia odbywają się w j. angielskim.

Opis kursu: https://starfish.innovatievooronderwijs.nl/media/uploads/2019/09/24/summary-of-mooc.pdf
Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 16 (3 spotkania po 1 godzinie zegarowej w sali + 6 razy po 2 godziny aktywności na międzynarodowej platformie zdalnego nauczania Coursera)

Miejsce: Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, sala nr A0-24

Daty zajęć:

 • 10 października 2019
 • 24 października 2019
 • 28 listopada 2019

Godziny: 16.00-17.00

Liczba miejsc: 12 nauczycieli akademickich

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zapisy: Rejestracja zakończona

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach stacjonarnych, aktywność na platformie zdalnego nauczania (zaliczenie wszystkich proponowanych na platformie zadań, w tym wypowiedzi na forach i ocenienie prac innych uczestników kursu)

Liczba ECTS: 2

More information: https://starfish.innovatievooronderwijs.nl/media/uploads/2019/09/24/summary-of-mooc.pdf
Sylabus

Lecturer: Iwona Maciejowska, PhD

Total no. of hours: 16

Total no. of ECTS: 2

Venue: Faculty of Chemistry, 2 Gronostajowa Str., room A0-24

Date:

10th October 2019

24th October 2019

28th November 2019

Hours: 5:00 PM – 6:00 PM

No. of participants: 15

Registration: via form. Registration starts on 2nd October 2019 at 9:00 AM and lasts till 8th October 2019 at 11:55 PM or till there are no more places available. The course is in English. For more details please contact dr Iwona Maciejowska (iwona.maciejowska@uj.edu.pl).

Metody aktywizujące - kierunki humanistyczne

Sylabus

Prowadząca: dr Agnieszka Kania

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Gołębia 20, sala nr 19

Daty zajęć: poniedziałki:

 • 28 października 2019
 • 4 listopada 2019
 • 18 listopada 2019
 • 25 listopada 2019
 • 2 grudnia 2019

Godziny: 16:45-19:00

Liczba miejsc: 10

UWAGA! pozostały jeszcze wolne miejsca:

Zapisy: za pomocą formularza w terminie od 16 października 2019, od godz. 9:00 do 25 października 2019, do godz. 23.59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Etykieta nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Brygida Kuźniak, prof UJ

Łączna liczba godzin: 8

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, ul. Krupnicza 33a, sala nr 209

Daty zajęć: środy:

 • 20 listopada 2019
 • 27 listopada 2019

Godziny: 16.45-20.00

Liczba miejsc: 10

Zapisy: Rejestracja zakończona

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Emisja głosu

Sylabus

Prowadząca: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, sala nr A1-05

UWAGA! zmiana terminów zajęć:

Daty zajęć: wtorki:

 • 19 listopada 2019
 • 26 listopada 2019
 • 3 grudnia 2019
 • 10 grudnia 2019
 • 17 grudnia 2019

Godziny: 17.30-20.00 (w tym 15 minut przerwy)

Liczba miejsc: 10

Zapisy: Rejestracja zakończona

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sceniczne techniki w prowadzeniu zajęć dydaktycznych - ekspresja pozawerbalna

Opis kursu

Prowadzący: dr hab. Jan F. Jacko, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala nr 1.108

Daty zajęć: soboty:

 • 9 listopada 2019
 • 16 listopada 2019
 • 23 listopada 2019
 • 30 listopada 2019

Godziny: 17:00-20:15 (pierwsze zajęcia będą trwały do 19:30)

Liczba miejsc: 10

Zapisy: Rejestracja zakończona

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. inż. Justyna M. Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala nr 1.108

Daty zajęć: środy:

 • UWAGA! zmiana terminu pierwszych zajęć:
 • 8 stycznia 2020
 • 15 stycznia 2020
 • 22 stycznia 2020 (ZAJĘCIA ODWOŁANE)
 • 29 stycznia 2020 g. 17:00-20:45
 • 19 lutego 2020 g. 17:00-18:30

Godziny: 17.00-20.45 / 18:30 (w tym 15 minut przerwy)

Liczba miejsc: 18

Zapisy: Rejestracja zakończona

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi - Edycja I

Sylabus

Harmonogram kursu

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 28 (7 spotkań po 4x45min)

Miejsce: 5 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków),1 zajęcia w sali nr 110 przy ul. Anny 6 (18.XII.19), 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ (Rynek Główny 8) (8.I.20)

Daty zajęć:

 • 16, 23, 30 października 2019
 • 6, 13, 20, 27 listopada 2019

Godzina:

 • I moduł 16:00 - 17:30
 • II moduł 17:45 - 19:15

Liczba miejsc: 18 nauczycieli akademickich

Zapisy: Rejestracja zakończona

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ), aktywność na platformie PEGAZ.

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi - Edycja II

Sylabus

Harmonogram kursu

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 28 (7 spotkań po 4x45min)

Miejsce: 6 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ (Rynek Główny 8)

Daty zajęć:

 • 4, 11, 18 grudnia 2019
 • 8, 15, 22, 29 stycznia 2020

Godzina:

 • I moduł 16:00-17:30
 • II moduł 17:45-19:15

Liczba miejsc: 18 nauczycieli akademickich

Zapisy: Rejestracja zakończona

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ), aktywność na platformie PEGAZ.

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. inż. Justyna M. Bugaj

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala nr 1.108

Daty zajęć: środy:

 • 20 lutego 2019
 • 27 lutego 2019
 • 6 marca 2019
 • 20 marca 2019
 • 27 marca 2019

Godziny: 16.45-19.00

Liczba miejsc: 10

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zapisy: za pomocą formularza Uwaga! Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej). Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia o godzinie 9.00 i potrwa do 7 lutego 2019 r. do godziny 23.55.

Zróżnicowanie studentów i jego skutki dla dydaktyki

Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska, mgr Małgorzata Perdeus-Białek, mgr Paweł Winiarski

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych, al. Mickiewicza 9a, IV piętro (skrzydło na lewo od wind), sala nr 412

Daty zajęć: wtorki:

 • 5 marca 2019 (dr I. Maciejowska)
 • 12 marca 2019 (mgr P. Winiarski)
 • 19 marca 2019 (mgr P. Winiarski)
 • 26 marca 2019 (mgr M. Perdeus-Białek)
 • 2 kwietnia 2019 (mgr M. Perdeus-Białek)
 • 9 kwietnia 2019 (mgr M. Perdeus-Białek)
 • 16 kwietnia 2019 (dr I. Maciejowska)

Godziny: 16.00-17.30 (plus ewentualnie 10 minut przewidzianych na dyskusję lub konsultacje indywidualne)

Liczba miejsc: 5

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zapisy: za pomocą formularza. Uwaga! Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej). Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia o godzinie 9.00 i potrwa do 7 lutego 2019 r. do godziny 23.55.

Active learning based on project & problem

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, sala A0-24

Daty zajęć: wtorki:

 • 12 marca 2019
 • 19 marca 2019
 • 26 marca 2019
 • 2 kwietnia 2019
 • zakończenie zajęć: 9 kwietnia lub 7 maja 2019 (do decyzji uczestników, w zależności od ilości czasu, jaki będą potrzebowali na przygotowanie prezentacji zaliczeniowej)

Godziny: 15.30-18.45

Liczba miejsc: 5

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zapisy: za pomocą formularza . Uwaga! Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej). Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia o godzinie 9.00 i potrwa do 14 lutego 2019 r. do godziny 23.55.

 

Lecturer: Iwona Maciejowska, PhD

Total no. of hours: 15

Total no. of ECTS: 2

Venue: Faculty of Chemistry, 2 Gronostajowa Str., room A0-24

Course is delivered on Tuesdays:

 • 12th March 2019
 • 19th March 2019
 • 26th March 2019
 • 2nd April 2019
 • the end date of the course: 9th April or 7th May 2019 (according to participants’ decision, depending on the amount of time needed in order to prepare final presentation)

Hours: 3:30 PM – 6:45 PM

No. of participants: 10

Registration: via form . Registration starts on 29th January 2019 at 9:00 AM and lasts till 14th February 2019 at 11:55 PM or till there are no more places available

Emisja głosu z elementami retoryki

Prowadzący: mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 30

Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12, sala witrażowa

Daty zajęć: czwartki:

 • 28 lutego 2019
 • 7, 14, 21, 28 marca 2019
 • 4, 11, 25 kwietnia 2019
 • 9, 16, 23, 30 maja 2019
 • 6, 13, 27 czerwca 2019

Godziny: 14.15-15.45

Liczba miejsc: 15

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zapisy: UWAGA! limit miejsc został wyczerpany. Za pomocą formularza przyjmujemy zapisy na listę rezerwową. Uwaga! Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej). Rejestracja zostanie otwarta 7 lutego o godzinie 9.00 i potrwa do 17 lutego 2019 r. do godziny 23.55.

Sztuka pisania testów

Sylabus

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Mirecka

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Instytut Historii, ul. Gołębia 13, sala nr 301

Daty zajęć: wtorki:

 • 7 maja 2019
 • 14 maja 2019
 • 21 maja 2019
 • 28 maja 2019
 • 4 czerwca 2019

Godziny: 16:45-19:00

Liczba miejsc: 5

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zapisy: Uwaga! limit miejsc został wyczerpany, za pomocą formularza przyjmujemy zapisy na listę rezerwową. Uwaga! Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej). Rejestracja zostanie otwarta 25 lutego 2019 o godzinie 11.00 i potrwa do 5 marca 2019 r. do godziny 23.55.

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram kursu Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 2x45min)

Miejsce: 14 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ (Rynek Główny 8)

Daty zajęć:

 • 27 lutego 2019
 • 6, 13, 20, 27 marca 2019
 • 3, 10, 17, 24 kwietnia 2019
 • 8, 15, 22, 29 maja 2019
 • 5, 12 czerwca 2019

Godziny:

 • I grupa 16:00 - 17:30
 • II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc: w każdej z obu grup 7 nauczycieli akademickich

Zapisy: za pomocą formularza. Uwaga! Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej). Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia o godzinie 9.00 i potrwa do 7 lutego 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ), aktywność na platformie PEGAZ

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram kursu Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Łączna liczba godzin: 28 (14 spotkań po 2x45min)

Miejsce: 13 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ

Daty zajęć:

 • 10, 17, 24 października 2018
 • 7, 14, 21, 28 listopada 2018
 • 5, 12, 19 grudnia 2018
 • 9, 16, 23, 30 stycznia 2019

Godziny:

 • I grupa 16:00 - 17:30
 • II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc: w każdej z obu grup 7 nauczycieli akademickich

Termin rejestracji: 27 września, od godz. 9.00 - 4 października 2018 r. do godz. 23.55, za pomocą formularza

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ), aktywność na platformie PEGAZ

Zarządzanie i podejmowanie decyzji w edukacji

UWAGA! Kurs przeznaczony dla osób mających swoje pierwsze doświadczenia w kierowaniu małymi zespołami (kierownicy jednostek, koordynatorzy przedmiotów, osoby zarządzające zespołami zadaniowymi, projektami, wydarzeniami) i chcących podnieść swoje kompetencje w tym zakresie

Sylabus

Prowadzący: dr n. med. Michał Nowakowski

Łączna liczba godzin: 20

Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego CM UJ , ul. św. Łazarza 16, sala nr 5

Daty zajęć: kurs weekendowy:

 • 15 lutego 2019, godz. 16.00-19.45
 • 16 lutego 2019, godz. 9.30-13.15 oraz 14.30-17.30
 • 17 lutego 2019, godz. 9.30-13.15

Liczba miejsc: 16

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zapisy: 24 stycznia 2019, od godz. 9.00 - 4 lutego 2019 r. do godz. 23.55, za pomocą formularza. Uwaga! przed otwarciem formularza zostaną Państwo poproszeni o zalogowanie się w domenie uj.edu.pl

Emisja głosu

Sylabus

Prowadzący: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Łączna liczba godzin: 12

Miejsce: Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, sala numer A1-05

Daty zajęć: wtorki

 • 16, 23 października 2018
 • 13, 20, 27 listopada 2018

Godziny: 3 pierwsze zajęcia (16, 23 października, 13 listopada) w godzinach 17.30-19.00, 2 kolejne (20, 27 listopada 2018) w godzinach 17.30-20.00

Liczba miejsc: nauczyciele akademiccy 20

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zapisy: 4 października, od godz. 9.00 - 10 października 2018 r. do godz. 23.55, za pomocą formularza

 

Teaching in University Science Laboratories. Developing Best Practice

Druga edycja kursu opracowanego w ramach sieci ECTN (European Chemistry Thematic Network) skupiającej ok. 150 wydziałów chemicznych europejskich uniwersytetów i skierowanego do osób prowadzących zajęcia laboratoryjne na kierunkach chemicznych i pokrewnych (np. biochemia, farmacja, fizyka) oraz koordynatorów tych zajęć. Zajęcia odbywają się w j. angielskim, na podstawie materiałów ECTN (European Chemistry Thematic Network).

Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 18 (3 spotkania po 2 godziny w sali + 6 razy po 2 godziny aktywności na międzynarodowej platformie zdalnego nauczania)

Miejsce: Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, sala numer A0-24

Daty zajęć: wtorki

 • 6, 27 listopada 2018
 • 18 grudnia2018

Godziny: 17.00-18.30

Liczba miejsc: nauczyciele akademiccy 15

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zapisy: 4 października, od godz. 9.00 - 10 października 2018 r. do godz. 23.55, za pomocą formularza

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach stacjonarnych, aktywność na platformie zdalnego nauczania (zaliczenie wszystkich proponowanych na platformie zadań, w tym wypowiedzi na forach i ocenienie prac innych uczestników kursu)

Liczba ECTS: 2

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram

Łączna liczba godzin: 28 (14 spotkań po 2x45min)

Miejsce: 13 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ (Rynek Główny 8)

Daty zajęć:

 • 7, 14, 21, 28 marca 2018
 • 4, 11, 18, 25 kwietnia 2018
 • 9, 16, 23, 30 maja 2018
 • 6, 13 czerwca 2018

Godziny:

I grupa 16:00 - 17:30

II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup 7 nauczycieli akademickich

Zapisy:

Za pomocą maila ars.docendi@uj.edu.pl

UWAGA: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ)

Wykładowca twórcą - nagrywanie i stosowanie materiałów dydaktycznych w postaci filmów wideo

Sylabus

Prowadzący: Dr Paweł Bernard

Łączna liczba godzin: 12 h (czyli 4 x 3h)

Miejsce: Wydział Chemii UJ​, ul. Gronostajowa 2, sala A1-20

Daty zajęć:

 • 9.03.2018
 • 23.03.2018
 • 6.04.2018
 • 20.04.2018

Godziny: 12:15-14:30

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 4

Zapisy:

Za pomocą maila ars.docendi@uj.edu.pl

Liczba punktów: 1 ECTS

Wymagania wstępne:

 • Podstawowa umiejętność obsługi MS PowerPoint oraz platformy PEGAZ;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (materiały w języku angielskim).
 • Uczestnicy muszą dysponować własnym laptopem wyposażonym w:
  • system operacyjny Windows 8 lub 10,
  • kamerę internetową,
  • program MS Office (minimum w wersji 2013,
  • z dostępem do sieci Eduroam eduroam.uj.edu.pl/
  • słuchawki z mikrofonem.

Emisja głosu

Sylabus

Prowadzący: Mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 14 h (czyli 7 x 2h)

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ​, ul. Batorego 12, Sala Witrażowa

Daty zajęć:

 • 1, 8, 15, 22 i 29 marca 2018
 • 5 i 12 kwietnia 2018

Godziny: 15:00-16:30

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 15

Zapisy:

Za pomocą maila ars.docendi@uj.edu.pl

Elementy retoryki praktycznej

Limit miejsc został wyczerpany

Sylabus

Prowadzący: Mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 14 h (czyli 7 x 2h)

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ​, ul. Batorego 12, Sala Witrażowa

Daty zajęć:

 • 19 i 26 kwietnia
 • 10, 17 i 24 maja
 • 7 i 14 czerwca

Godziny: 15:00-16:30

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 15

Zapisy:

Za pomocą maila ars.docendi@uj.edu.pl (od 9.04.2018)

Kurs podstawowy

Łączna liczba godzin: 28 (14 spotkań po 2x45min)

Miejsce: 12 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 2 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ

Daty zajęć:

 • 11, 18, 25 października 2017
 • 8, 15, 22, 29 listopada 2017
 • 6, 13, 20 grudnia 2017
 • 3, 10, 17, 24 stycznia 2018

Godziny:

 • I grupa 16:00 - 17:30
 • II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup 7 nauczycieli akademickich

Zapisy

Za pomocą formularza

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ)

Sztuka komunikacji

Sylabus

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 3.117

Daty zajęć: poniedziałki

 • 6, 13, 20, 27 listopada 2017
 • 11 grudnia 2017

Godziny: 16.00-18.15

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

Za pomocą formularza

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Sylabus

Prowadząca: Dr hab. inż. Justyna Bugaj

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 0.308

Daty zajęć: środy

 • 29 listopada 2017
 • 6, 13, 20 grudnia 2017
 • 10 stycznia 2018

Godziny: 16.30-19.00

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

Za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania (nauki humanistyczne i społeczne)

Sylabus

Prowadząca: Dr hab. inż. Justyna Bugaj

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.202

Daty zajęć: wtorki

 • 28 listopada 2017
 • 5, 12, 19 grudnia 2017
 • 9 stycznia 2018

Godziny: 16.30-19.00

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 10

Zapisy:

Za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

Zróżnicowanie studentów i jego skutki dla dydaktyki

Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska, dr Ignacy Nasalski, mgr Małgorzata Perdeus-Białek

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce zajęć: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych (Collegium Paderevianum II, al. Mickiewicza 9a/410, IV piętro, skrzydło na lewo od wind, sala nr 412)

Daty zajęć:

 • 10 października 2017
 • 17 i 24 października 2017
 • 7, 14, 21 listopada 2017
 • 28 listopada 2017

Godziny: 16.00-17.30

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

Za pomocą formularza

Metody aktywizujące - kierunki przyrodnicze i nauki o życiu

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), sala nr A1-04

Daty zajęć: wtorki

 • 12, 19 grudnia 2017
 • 9, 16, 23 stycznia 2018

Godziny: 17.05-19.20

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy: 7

Zapisy:

za pomocą formularza

Liczba punktów ECTS: 1

Active learning based on project & problem

Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska

Zajęcia i wszystkie materiały dydaktyczne (prezentacje, artykuły itd.) są w j. angielskim,​ na podstawie propozycji projektu Erasmus + TeachEx

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), sala nr A1-04

Daty zajęć:

Obowiązkowa obecność na zajęciach stacjonarnych we wtorki:

 • 7, 14 listopada 2017
 • 5 grudnia 2017
 • 30 stycznia 2018

+ w międzyczasie konsultacje indywidualne

Godziny zajęć: 17.15-18.45

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 4

Zapisy:

Za pomocą formularza

Liczba ECTS: 2

Teaching in University Science Laboratories. Developing Best Practice

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Kurs skierowany do osób prowadzących zajęcia laboratoryjne na kierunkach chemicznych i pokrewnych oraz koordynatorów tych zajęć.

Zajęcia w j. angielskim, na podstawie materiałów ECTN (European Chemistry Thematic Network).

Łączna liczba godzin: 16 (= 2 spotkania po 2 godziny w wyznaczonym miejscu + 6 razy 2 godziny aktywności na międzynarodowej platformie zdalnego nauczania)

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), sala nr A0-24

Daty zajęć:

Obowiązkowa obecność na zajęciach stacjonarnych:

 • 29 listopada 2017
 • 31 stycznia 2018

Godziny zajęć: 16.00-17.30

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 13

Zapisy:

Za pomocą formularza

Liczba ECTS: 2

Kurs podstawowy

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 2x45min)

Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków)

Daty:

- 1, 8, 15, 22, 29 marca 2017

- 5, 12, 19, 26 kwietnia 2017

- 10, 17, 24, 31 maja 2017

- 7, 14 czerwca 2017

Godziny: I grupa 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:
W każdej z obu grup 7 nauczycieli akademickich

Rejestracja:

- nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ)

Emisja głosu

Prowadząca: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Sylabus

Łączna liczba godzin: 12

Daty zajęć: piątki

03, 10, 17, 31 marca 2017

Godziny: 17.45-20.15

Miejsce: Instytut Filologii Germańskiej UJ (al. Mickiewicza 9a), sala nr 206

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 20

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Start kursu: 15 marca 2017

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

15, 22, 29 marca 2017

5, 12 kwietnia 2017

Godziny: 16.30 - 18.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.202

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 10 miejsc

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

Etykieta nauczyciela akademickiego

Prowadząca: Dr hab. Brygida Kuźniak

Sylabus

Łączna liczba godzin: 6

Data zajęć: 6 marca 2017

Godziny: 16.00-20.30

Miejsce: Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego (ul. Św. Anny 6, Kraków), "Pomieszczenie Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego" (wejście do pomieszczenia znajduje się w tym samym korytarzyku, z którego wchodzi się do sali "Przewiązka")

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 20

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki humanistyczne i społeczne)?

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Łączna liczba godzin: 18

Daty zajęć: czwartki

- 23, 30 marca 2017

- 6, 20 kwietnia 2017

- 11, 18, 25 maja 2017

- 1, 15 czerwca 2017

Godziny: 14.00-15.30

Miejsce: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (ul. Oleandry 2a, Kraków), sala nr 2

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy UJ - 7

Zapisy:

Nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 2 ECTS

Wykładowca twórcą - nagrywanie i stosowanie materiałów dydaktycznych w postaci filmów wideo (Lecturer as Producer, pilotaż kursu projektu TeachEx)

Prowadzący: Dr Paweł Bernard

Łączna liczba godzin: 12 h (czyli 4 x 3h)

Daty zajęć:

- 17, 24 i 31 maja 2017

Godziny: 16:00-18:15

Miejsce: ul. Ingardena 3 (Wydział Chemii UJ, sala 208A)

Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność obsługi MS PowerPoint oraz platformy PEGAZ.

Dobra znajomość języka angielskiego (materiały w języku angielskim).

Uczestnicy muszą dysponować własnym laptopem wyposażonym w kamerę internetową i program MS Office (minimum w wersji 2013) oraz słuchawkami z mikrofonem.

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy UJ - 6

Zapisy:

Nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

Doctoral supervisor training (for humanities and social sciences)

Prowadząca: Prof. Marianna Fotaki

Daty: 31 maja 2017 (środa) i 2 czerwca 2017 (piątek)

Godziny: 12.00-18.00

Miejsce: Instytut Nauk o Środowisku UJ (ul. Gronostajowa 7, Kraków), sala nr 3.06

Uwaga: Nauczycielom akademickim, którzy zostaną zapisani na kurs, zostanie wysłana (drogą mailową) krótka ankieta z prośbą o uzupełnienie i odesłanie w celu dokładnego rozpoznania potrzeb szkoleniowych uczestników.
Zapisy: Nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Kurs podstawowy

Dokładny harmonogram

Łączna liczba godzin: 28 (14 spotkań po 2x45min)

Czas trwania: od 12 października 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.

Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków)

Godziny: I grupa 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:
W każdej z obu grup 4 nauczycieli akademickich

Rejestracja:
- nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane w okolicach grudnia 2016 r.)

Metody aktywizujące (nauki przyrodnicze)

Prowadząca: Dr Iwona Maciejowska

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: poniedziałki

7, 14, 21, 28 listopada 2016

12 grudnia 2016

Godziny: 17.30-19.45

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Ingardena 3), sala nr 215

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 7

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka komunikacji

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: poniedziałki

- 7, 14, 21, 28 listopada 2016

- 5 grudnia 2016

Godziny: 16.00-18.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: środy

- 26 października 2016

- 2, 9, 16, 30 listopada 2016

Godziny: 16.00-18.30

Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UJ, sala numer 0006

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

Jak zmotywować, zaktywizować studentów do uczenia się a siebie do rozwoju w roli dydaktyka?

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: czwartki

- 17, 24 listopada 2016

- 1, 8, 15 grudnia 2016

Godziny: 13.15-15.30

Miejsce: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ (ul. Grodzka 52), sala numer 100

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

Elementy retoryki z emisją głosu

Prowadzący: mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

13, 20, 27 stycznia 2017 godz. 16.30-18.00

3, 10, 17 lutego 2017 godz. 16.30-18.00

24 lutego 2017 godz. 16.30-19.00

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ (ul. Batorego 12), sala witrażowa

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 15

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 01 lutego 2017

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: środy

01, 08, 15, 22 lutego 2017

01 marca 2017

Godziny: 16.00-18.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 10 miejsc

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

Kurs podstawowy

Sylabus

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 1,5 godziny),

Czas trwania: od 2 marca 2016 r. do 15 czerwca 2016 r.
Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum

Godziny: I grupa: 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15.

Dokładny harmonogram

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup: 4 nauczycieli akademickich

Rejestracja:

- nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS
Warunek ukończenia kursu: 80% obecności oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane w okolicach maja 2016 r.)

Nowoczesne metody i narzędzia wspomagające proces dydaktyczny

Prowadzący: dr Paweł Bernard i dr Aneta Lipińska

Start kursu: 1 marca 2016 r.

Łączna liczba godzin: 12

Dokładny harmonogram:

1. 1.03.2016 - godz: 15:00-17:15 - Wydział Chemii UJ, ul. Ingardena 3, sala 208a

2. 8.03.2016 - godz: 15:00-17:15 - Wydział Chemii UJ, ul. Ingardena 3, sala 208a

3. 15.03.2016 - godz: 15:00-17:15 - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, sala 0.330

4. 22.03.2016 - godz: 15:00-17:15 - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, sala 0.330

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 10 miejsc

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Jak zmotywować, zaktywizować studentów do uczenia się a siebie do rozwoju w roli dydaktyka?

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Start kursu: 7 kwietnia 2016

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: czwartki

- 7, 14, 21, 28 kwietnia 2016

- 12 maja 2016

Godziny: 13.15-15.30

Miejsce: Collegium Paderevianum II, sala nr 208

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 5 miejsc

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka komunikacji

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Sylabus

Start kursu: 18 kwietnia 2016 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

- 18, 25 kwietnia 2016 r.

- 9, 16, 23 maja 2016 r.

Godziny: od 16.30 do 18.45

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 2.124

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 6 miejsc

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 19 kwietnia 2016 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: wtorki

- 19, 26 kwietnia 2016 r.

- 10, 17, 24 maja 2016 r.

Godziny: 17.15-19.45

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 2.107

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 9 marca 2016 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: środy

09, 16, 23, 30 marca 2016 r.

13 kwietnia 2016 r.

Godziny: 17.00-19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 0.305

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 10 miejsc

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania (nauki ścisłe i przyrodnicze)

Prowadzący: Dr Grzegorz Stopa

Start kursu: 13 kwietnia 2016 r.

Łączna liczba godzin: 16

Daty zajęć: środy

13, 20, 27 kwietnia 2016

4 maja 2016

Godziny: 16.00-19.00

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Ingardena 3), sala numer 200

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy UJ - 5

Zapisy:

Nauczyciele akademiccy UJ - za pomocą formularza

Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Start kursu: 22 marca 2016 r.

Łączna liczba godzin: 18

Daty zajęć: wtorki

- 22 marca 2016 r.

- 5, 12, 19, 26 kwietnia 2016 r.

- 10 maja 2016 r.

Godziny: 13.15-15.30

Miejsce: ul. Czapskich 4, sala nr 204

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy UJ - 7

Zapisy:

Nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 2 ECTS

Jak cię słyszą, tak cię widzą - poprawna polszczyzna w dydaktyce akademickiej

Prowadząca: dr Barbara Batko-Tokarz

Sylabus

Start kursu: 6 kwietnia 2016 r.

Daty zajęć: środy

6 i 27 kwietnia 2016

11 maja 2016

1 czerwca 2016

Godziny: od 15.00 do 18.00

Miejsce: Instytut Historii UJ (Collegium Witkowskiego) sala nr 212

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy UJ - 5

Zapisy:

Nauczyciele akademiccy UJ - za pomocą formularza

Kurs podstawowy

Sylabus

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 1,5 godziny),

Czas trwania: od 7 października 2015 r. do 10 lutego 2016 r.
Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum

Godziny: I grupa: 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15.

Dokładny harmonogram zajęć

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup: 4 nauczycieli akademickich

Rejestracja:

- nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu, a w treści preferowaną grupę (I czy II)

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: 80% obecności oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r.)

Sztuka komunikacji

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Sylabus

Start kursu: 16 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: poniedziałki

16, 23 i 30 listopada oraz 7 i 14 grudnia 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 6 miejsc

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

Liczba punktów: 1 ECTS

Dylematy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 20 listopada 2015 r. o godz. 17.00

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

20, 27 listopada 2015 r.

4, 11, 18 grudnia 2015 r.

Godziny: 17.00-19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 10 miejsc

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania w naukach humanistycznych i społecznych

Prowadzący: Dr hab. Jan F. Jacko oraz dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 9 paźdzernika 2015 r. (w piątek) o godz. 17.00

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: piątki

9, 16, 23 października oraz 6 i 13 listopada 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 10 miejsc

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

Liczba punktów: 1 ECTS

Sceniczne techniki prowadzenia wykładu

Prowadzący: Dr hab. Jan F. Jacko

Start kursu: 2 lutego 2016 r. (wtorek)

Łączna liczba godzin: 10

Daty zajęć: 2 i 4 lutego (wtorek i czwartek) 2016 r.

Godziny: 15.00-19.15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 18 miejsc

Zapisy:

za pomocą formularza

Sztuka pisania testów

Prowadząca: Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

Sylabus

Start kursu: 23 października 2015 r.

Łączna liczba godzin: 6

Daty zajęć: 23 i 30 października oraz 6 listopada

Godziny: 14.30-16.00

Miejsce: Zakład Dydaktyki Medycznej (ul. Łazarza 16), sala seminaryjna nr 5

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 7

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

Metody aktywizujące (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadzący: Dr Krzysztof Piotrowski

Sylabus

Start kursu: 7 listopada 2015 r.

Łączna liczba godzin:

Daty zajęć: 7, 14, 21, 28 listopada 2015 r.

Godziny: 9.00-11.15

Miejsce: Instytut Socjologii UJ, sala nr 61 na I. piętrze

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 10

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

Metody aktywizujące (nauki przyrodnicze)

Prowadząca: Dr Iwona Maciejowska

Sylabus

Start kursu: 19 października 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

19, 26 października 2015 r.

9, 16, 23 listopada 2015 r.

Godziny: 17.15-19.30

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Ingardena 3), sala nr 215

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 7

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

Liczba punktów: 1 ECTS

Elementy retoryki z emisją głosu

Prowadzący: Stanisław Świder

Sylabus

Start kursu: 18 listopada 2015 r. o godz. 16.00

Łączna liczba godzin: 30

Daty zajęć: środy

18, 25 listopada 2015 r.

2, 9, 16 grudnia 2015 r.

13, 20, 27 stycznia 2016 r.

3, 10, 17, 24 lutego 2016 r.

2, 9, 16 marca 2016 r.

Godziny: 16.00-17.30

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ (ul. Batorego 12), sala konferencyjna

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

Liczba punktów:

Emisja głosu

Prowadząca: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Sylabus

Start kursu: 7 listopada 2015 r.

Łączna liczba godzin: 12

Daty zajęć: 7, 14, 21, 28 listopada 2015 r.

Godziny: 11.45-14.00

Miejsce: Instytut Socjologii UJ, sala nr 61 na I. piętrze

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 10

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

Etykieta nauczyciela akademickiego

Prowadząca: Dr hab. Brygida Kuźniak

Sylabus

Start kursu: 30 września 2015 r. (w środę)

Łączna liczba godzin: 6

Daty zajęć: 30 września 2015 r. (w środę)

Godziny: 14.00-19.30

Miejsce: Instytut Historii UJ, Collegium Witkowskiego (ul. Gołębia 13 w Krakowie), sala nr 17 (na parterze)

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 15

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

Kurs podstawowy

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 1,5 godziny), 

Czas trwania: 4 marca 2015 r. - 17 czerwca 2015 r.
Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum

Godziny: I grupa: 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15.

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: 80% obecności, przygotowanie pracy zaliczeniowej

Sylabus kursu podstawowego: Sylabus

Harmonogram spotkań:

Data

Godzina

Miejsce spotkania

Tematyka

Prowadzący

4 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Komunikacja interpersonalna

Dr hab. Jerzy Rosiński

11 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Praca grupowa

Dr hab. Jerzy Rosiński

18 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Efekty kształcenia, projektowanie kursu

Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

25 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15


Sala nr 30 Collegium Novum

Motywowanie studentów i obszary bezradności pracy nauczyciela akademickiego

Dr hab. Anna Sajdak

1 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Centrum Zdalnego Nauczania UJ

Zdalne nauczanie na UJ - możliwości i projektowanie aktywności

Dr Jacek Urbaniec

Mgr Halina Bojkowska

 

Święta Wielkanocne

8 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Metody nauczania

Dr Iwona Maciejowska

15 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Metody aktywizujące

Dr Krzysztof Piotrowski

22 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Problem Based Learning

Dr Michał Nowakowski

29 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Ocenianie/ewaluacja wiedzy studenta

Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

6 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Dylematy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Dr inż. Justyna Bugaj

13 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Dr inż. Justyna Bugaj

20 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Zasady prezentacji w sytuacjach dydaktycznych

Dr hab. Jan Jacko

27 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Ocenianie/ewaluacja umiejętności studenta

Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

10 czerwca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Praca w języku angielskim ze studentami różnych narodowości

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

17 czerwca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Różne role nauczyciela akademickiego

Możliwości dalszego kształcenia

Zakończenie warsztatów

 

 

Dr Iwona Maciejowska

 

 

Sztuka prezentowania w naukach humanistycznych i społecznych

Prowadzący: Dr hab. Jan F. Jacko oraz dr inż. Justyna Bugaj

Start kursu: 27 lutego 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Sztuka prezentowania w naukach humanistycznych i społecznych

Daty zajęć: 27 lutego, a także 13, 20, 27 marca oraz 10 kwietnia 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

nauczyciele akademiccy UJ - 5

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila na adres ars.docendi@uj.edu.pl w terminie od 18 lutego od 6.30 do 20 lutego do 14.00

W tytule należy podać tytuł warsztatów

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania w naukach przyrodniczych i ścisłych

Prowadzący: Dr Grzegorz Stopa

Start kursu: 25 marca 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: 25 marca, a także 1, 8, 15 i 22 kwietnia 2015 r.

Godziny: 16.00 - 18.15

Miejsce: Wydział Chemii UJ, sala numer 208

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy UJ - 5

Zapisy:

Nauczyciele akademiccy UJ - do 18 marca 2015 r. za pomocą maila na adres: bozena.freund@uj.edu.pl

Liczba punktów: 1 ECTS

Jak cię słyszą, tak cię widzą - poprawna polszczyzna w dydaktyce akademickiej

Prowadzący: Dr Barbara Batko-Tokarz

Start kursu: 11 marca 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

11 marca 2015   od 17.00 do 18.30

25 marca 2015   od 17.00 do 20.15

1 kwietnia 2015   od 17.00 do 18.30

15 kwietnia 2015   od 17.00 do 20.15

6 maja 2015   od 17.00 do 18.30

Miejsce: Instytut Historii UJ (zaraz obok Collegium Novum), sala numer 212

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy UJ - 10

Zapisy:

Nauczyciele akademiccy UJ - do 5 marca 2015 r. za pomocą maila na adres: bozena.freund@uj.edu.pl

Liczba punktów: 1 ECTS

 Sylabus

Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki społeczne i humanistyczne)

Prowadzący: Dr hab. Anna Sajdak

Start kursu: 29 kwietnia 2015 r.

Łączna liczba godzin: 21

Daty zajęć: 29 kwietnia, a także 6, 13, 20, 27 maja oraz 3 i 11 czerwca 2015 r.

Godziny: 16.30 - 18.45

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ (ul. Batorego 12), sala konferencyjna

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy UJ - 5

Zapisy:

Nauczyciele akademiccy - do 17 kwietnia 2015 r. do 10.00 za pomocą maila na adres: bozena.freund@uj.edu.pl

Liczba punktów: 2 ECTS

 Sylabus

Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki przyrodnicze i ścisłe)

Prowadzący: Dr Iwona Maciejowska

Start kursu: 7 maja 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: 7, 14, 21, 28 maja oraz 11 czerwca 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.15

Miejsce: Wydział Chemii UJ, sala numer 215

Liczb miejsc:

Nauczyciele akademiccy UJ - 8

Zapisy:

Nauczyciele akademiccy - do 17 kwietnia 2015 r. do 10.00 za pomocą maila na adres: bozena.freund@uj.edu.pl

Liczba punktów: 1 ECTS

 Sylabus

Kompetencje międzykulturowe nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami międzynarodowymi

Prowadzący: Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Start kursu: 15 kwietnia 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: 15, 22 i 29 kwietnia oraz 13 maja 2015 r.

Godziny: 16.00 do 20.00

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala nr 3.116

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy UJ - 5

Liczba punktów: 1 ECTS

 Sylabus

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadzący: dr inż. Justyna Bugaj

Start kursu: 15 maja 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15 (5 spotkań po 3 godziny)

Czas trwania: 15 maja do 12 czerwca 2015 r.

Miejsce: Kampus UJ - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala nr 1.108.

Terminy spotkań: 15, 22, 29 maja oraz 5 i 12 czerwca 2015 r.

Godziny: 17:00 – 19:30

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

Nauczyciele akademiccy - do 17 kwietnia 2015 r. do 10.00 za pomocą maila na adres: bozena.freund@uj.edu.pl

Liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Sylabus: Sylabus warsztatu

Kurs podstawowy

Wielu prowadzących

Metodyka pracy ze studentami rozpoczynającymi studia

Prowadzący: dr Jerzy Lackowski

 Sylabus

Ocena postępu studentów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji personalno-społecznych

Prowadząca: prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

 Sylabus

Sztuka komunikacji

Prowadzący: dr hab. Jerzy Rosiński

 Sylabus

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadząca: dr inż. Justyna Bugaj

 Sylabus

Sceniczne techniki prowadzenia wykładu

Prowadzący: dr hab. Jan Jacko

Problem Based Learning

Prowadzący: dr Michał Nowakowski

Praktyczne wykorzystanie platformy zdalnego nauczania PEGAZ

 Sylabus

Metody aktywizujące (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadzący: dr Krzysztof Piotrowski

Metody aktywizujące (nauki ścisłe i przyrodnicze)

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska