Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doskonalenie kompetencji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykaz książek

Wykaz książek na stanie Biura Doskonalenia Kompetencji

 • 969.1 Łaguna M., Fortuna P., „Przygotowanie szkolenia”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 2015.
 • 969.2 Edited by Fry H., Ketteridge S., Marshall S., „A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice” Third edition, Routledge, New York, 2009.
 • 969.3 Edited by Fry H., Ketteridge S., Marshall S., „A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice” Third edition, Routledge, New York, 2009.
 • 969.4 Edited by Fry H., Ketteridge S., Marshall S., „A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice” Third edition, Routledge, New York, 2009.
 • 969.5 Referencing Report – Referencing the Polish Qualifications Framework for Lifelong Learning to the European Qualifications Framework, Warsaw, 2013. (3 egzemplarze)
 • 969.6 Edited by Eilks I., Byers B., „Innovative Methods of Teaching and Learning Chemistry in Higher Education”, RSC Publishing, Cambridge, 2009.
 • 969.8 Edited by Eilks I., Byers B., „Innovative Methods of Teaching and Learning Chemistry in Higher Education”, RSC Publishing, Cambridge, 2009.
 • 969.9 Edited by Eilks I., Byers B., „Innovative Methods of Teaching and Learning Chemistry in Higher Education”, RSC Publishing, Cambridge, 2009.
 • 969.10 Edited by Eilks I., Byers B., „Innovative Methods of Teaching and Learning Chemistry in Higher Education”, RSC Publishing, Cambridge, 2009.
 • 969.12 Edited by Eilks I., Byers B., „Innovative Methods of Teaching and Learning Chemistry in Higher Education”, RSC Publishing, Cambridge, 2009.
 • 969.13 Łęczycki M., Gotman E., (red.), „Doskonalenie chlebem powszednim nauczyciela zawodu”, Wydawnictwo Wolvin, Olsztyn, 2014.
 • 969.14 Sajdak A., „Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej”, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2013.
 • 969.15 Łaguna M., Kozak A., „Metody prowadzenia szkoleń”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 2015.
 • 969.16 Woźniak J., „Ocenianie efektów szkolenia czyli metody i problemy ewaluacji”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 2012.
 • 969.17 Silberman M., „Metody aktywizujące w szkoleniach”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków, 2006.
 • 969.18 Petty G., „Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 2015.
 • 969.19 Covey S.R., „Ósmy nawyk”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2015.
 • 969.20 Covey S.R., „Trzeci- rozwiązanie”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2012.
 • 969.21 Bańko M. (red.), „Polszczyzna na co dzień”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
 • 969.22 Wolański A., „Edycja tekstów. Praktyczny poradnik”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
 • 969.23 Sajdak A., „Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej”, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2013.
 • 969.26 „System pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim jako produkt finalny projektu DiAMEnT – dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty”.
 • 969.27 „System pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim jako produkt finalny projektu DiAMEnT – dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty”.
 • 969.30 „Raport samopotwierdzenia krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego”, Warszawa.
 • 969.31 „Zapewnianie jakości kwalifikacji w zintegrowanym systemie kwalifikacji”, Warszawa, 2014.
 • 969.33 Kostera M., Rosiak A., „Nauczyciel akademicki”, Gdańsk, 2008.
 • 969.35 Kuźmicz K., „E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci”, Sopot, 2015.
 • 969.36 Cybal-Michalska A., „Młodzież akademicka a kariera zawodowa”, Kraków, 2014.
 • 969.39 Remenyi P., Money A., „Research supervision for supervisors and their students”, Academic Publishing International Limited, 2012
 • 969.40 Dorczak R., Mazurkiewicz G. (red.), “Przywództwo edukacyjne. Próba zmiany”, Kraków, 2015. (2 egz.)
 • 969.41 Mazurkiewicz G. (red.), “Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu”, Kraków, 2015. (2 egz.)
 • 969.42 Maciejowska I. (red.), “Jak kształcić studentów chemii I kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego”, Kraków, 2008.
 • 969.43 Maciejowska I. (red.), “Jak kształcić studentów chemii I kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego”, Kraków, 2008.
 • 969.44 Maciejowska I. (red.), “Jak kształcić studentów chemii I kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego”, Kraków, 2008.
 • 969.45 Bloxham S., Boyd P., “Developing effective assessment in higher education. A practical guide”, Open University Press, 2007
 • 969.46 Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.), “Edukacja jutra. Między ideałem a codziennością”, Sosnowiec, 2016.
 • 969.47 Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.), “Edukacja jutra. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole”, Sosnowiec, 2016.
 • 969.48 Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.), “Edukacja jutra. Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości”, Sosnowiec, 2016.
 • 969.49 Angielsko-polski i polsko-angielski glosariusz terminów i pojęć używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji, Warszawa, 2004.