Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt POWER

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Facebook - jakie są najlepsze grupy do pracy projektowej

Facebook umożliwia tworzenie kilku typów grup na Facebooku, które różnią się przede wszystkim funkcją, jaką ma spełniać dana grupa wśród społeczności. Do wyboru mamy następujące opcje:

  • Ogólna
  • Kupno i sprzedaż
  • Gry
  • Edukacja społecznościowa
  • Oferty pracy

Do pracy projektowej, a także grupowego uczenia się i popularyzacji nauki najodpowiedniejsza jest opcja edukacji społecznościowej. Po wyborze tego rodzaju w ustawieniach grupy mamy możliwość dodania modułów edukacyjnych, które umożliwiają porządkowanie treści, monitorowanie edycji wpisów, a także tworzenie programów nauczania lub zajęć. Posty publikowane w poszczególnych modułach możemy uzupełnić o dodawanie plików z dodatkowymi informacjami, a także quizy sprawdzające nabytą wiedzę. System umożliwia tworzenie testów z zamkniętymi pytaniami jednokrotnego wyboru.

Użytkownik, który ukończył moduł może o tym poinformować pozostałych członków grupy poprzez publikację odpowiedniego wpisu.

Ponadto forma edukacji społecznościowej umożliwia uruchomienie programu mentoringowego, w którym członkowie grupy będą mieli do wyboru dwie role:

- mentora

- podopiecznego

Po kliknięciu przycisku „Zostań mentorem” użytkownikowi otwiera się panel, w którym należy wymienić dziedziny, w jakich możemy pomóc innym. Z kolei po kliknięciu przycisku „Zostań podopiecznym” otwiera się okno wyszukiwania mentora.

Inną kwestią są typy grup w odniesieniu do stopnia zabezpieczenia prywatności. Tutaj zaleca się, aby grupy o charakterze edukacyjnym, w których pracuje określona liczba osób miały charakter tajny lub zamknięty. Grupy tajne to takie, w których tylko członkowie danej grupy mogą ją wyszukać, zobaczyć zamieszczone posty oraz listę członków. W grupach zamkniętych z kolei wszyscy użytkownicy Facebooka mogą wyszukać grupę, zobaczyć kto jest administratorem, ale nie będą widzieć opublikowanych treści ani listy członków.

Tworząc grupę na Facebooku, należy pamiętać o aktualnych przepisach ochrony danych osobowych i regulacjach obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Profil prywatny na Facebooku wiąże się z pewnymi ograniczeniami, jeśli chodzi o możliwości dotarcia do odbiorców. Po pierwsze osoba prowadząca prywatny profil może w swojej sieci mieć maksymalnie 5 tysięcy znajomych. Fanpage nie ma takich ograniczeń. Po drugie, zamieszczane treści – przy dbałości o bezpieczeństwo własnych danych i ochronie danych – będą docierały tylko do grona znajomych. Po trzecie, profil prywatny często staje się przestrzenią, w której miesza się życie prywatne z zawodowym, a przyjmowanie studentów do grona znajomych może zaburzyć relację student – wykładowca. Zaletą profili oficjalnych jest fakt, że można przyciągnąć uwagę szerszego grona odbiorców, którzy będą bardziej skorzy do dyskusji poprzez większe poczucie dystansu. Ponadto fanpage umożliwia wykorzystywanie dodatkowych narzędzi edukacyjnych, np. grup tematycznych. Administrator fanpage’a może również utworzyć wydarzenie zapowiadające konferencję naukową, premierę książki czy inną inicjatywę o charakterze popularyzatorskim.

[Odpowiedź konsultowana z Inspektorem Ochrony Danych UJ]

Nauczyciel akademicki może utworzyć grupę zamkniętą lub tajną dla studentów, którzy prowadzą projekt i która będzie dla nich miejscem dyskusji, jednak uczestnictwo w takiej grupie musi być w pełni dobrowolne, a studenci dołączają do niej sami za pośrednictwem swoich kont. Wszelkie dokumenty projektowe będące podstawą zaliczenia muszą być natomiast przesyłane za pośrednictwem poczty w domenie uj.edu.pl. Nauczyciel nie może również za pośrednictwem grupy przekazywać informacji o ocenach.

[Odpowiedź konsultowana z Inspektorem Ochrony Danych UJ]

 

Tak, ale tylko w przypadku kiedy są anonimowe i nie ma miejsca zbieranie danych osobowych. W każdym innym przypadku wszelkie ankiety czy quizy powinny być tworzone za pomocą narzędzi oferowanych przez UJ.

Wśród dostępnych darmowych aplikacji online, które umożliwiają tworzenie grafik w zespołach jest Canva. Canva to aplikacja, która w swoich zasobach posiada gotowe szablony posterów, infografik czy materiałów wizualnych dedykowanych mediom społecznościowym. Za jej pomocą możemy samodzielnie lub grupowo stworzyć infografikę obrazującą jakieś zagadnienie naukowe. Jest to jednak narzędzie dostępne jedynie po rejestracji. Wówczas projekt, nad którym pracujemy możemy udostępnić drugiej osobie na podany przez nią adres e-mail. W ten sposób stanie się on „projektem współdzielonym”, a osoba której go udostępniliśmy będzie mogła nanosić zmiany.

Studenci prowadząc bloga podczas zajęć mogą zamieszczać wpisy będące:

  • analizą zadanych tekstów
  • rozwiązaniem zadań matematycznych/chemicznych/fizycznych
  • infografiką analizującą dane ilościowe
Dodatkowym atutem bloga jest możliwość dyskutowania na poruszane we wpisach tematy, co często zachęca do zabrania głosu osoby nieśmiałe, które podczas zajęć w sali mogą wydawać się mniej aktywne. Dyskusja pod wpisem to również dobra okazja do nauki pisania merytorycznych komentarzy i polemiki z poszanowaniem poglądów innych. Ważne jednak, by nauczyciel akademicki dbał o poziom zamieszczanych treści i na bieżąco poddawał jej ewaluacji. Ewaluacja może być inicjowana także przez samych studentów, np. poprzez utworzenie rady naukowej bloga.

Blogi o charakterze naukowym / dydaktycznym powinny być pisane językiem naukowym, ale zrozumiałym dla odbiorców (należy unikać grandilokwencji naukowej). W wypowiedziach, szczególnie w komentarzach można pozwolić sobie na swobodniejszy ton, jednak wciąż nie powinien to być język kolokwialny czy zawierający zbyt dużą ilość elementów charakteryzujących cybermowę (tj. zwielokrotnienia znaków, wykrzyknienia, nagromadzenie emotikonów, literówki).

Tak. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mogą zainstalować na swoich urządzeniach pakiet Office 365 ProPlus. Licencja powiązana jest z kontem pracowniczym. Pełen opis warunków jest dostępny na stronie: https://dis.uj.edu.pl/pakiet-biurowy-microsoft-office-365#

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusze Europejskie

Unia Europejska