Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty dydaktyczne Ars Docendi

Informacje ogólne

Warsztaty dydaktyczne Ars Docendi służą wspieraniu początkujących nauczycieli akademickich oraz doktorantów UJ w rozwijaniu kompetencji dydaktycznych. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków UJ niemal ze wszystkich wydziałów, co dodatkowo wprowadza do zajęć kontekst interdyscyplinarny. Uczestnicy warsztatów mają możliwość zapoznania się zarówno z najnowszymi trendami w stosowanych współcześnie metodach i narzędziach dydaktycznych, jak i uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji ściśle związanych z pracą nauczyciela akademickiego. Do najczęściej stosowanych metod wykorzystywanych podczas zajęć można zaliczyć: metodę przypadków, prezentacje, dyskusje, gry dydaktyczne, krótkie wykłady, autorefleksję, odgrywanie scenek itp.

Oferta warsztatów opracowywana jest na każdy semestr przez Radę na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej "Ars Docendi".

Cel i udział

Cel warsztatów: warsztaty Ars Docendi służą zdobywaniu, poszerzaniu i aktualizacji wiedzy w zakresie dydaktyki akademickiej oraz doskonaleniu umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Uczestnictwo w warsztatach: dobrowolne. Chętni nauczyciele akademiccy oraz doktoranci mogą wziąć udział w jednym lub w wielu wybranych kursach po uprzedniej rejestracji.

Na kursy modułowe zapraszamy doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy w ramach warsztatów Ars Docendi UJ lub przygotowania dydaktycznego na macierzystych wydziałach.

Zapisy

  • Doktoranci - za pomocą formuarza. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.
  • Nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Zaliczenie i punkty ECTS

  • Informacje na temat warunków zaliczenia i puktów ECTS znajdują się w sylabusach poszczególnych kursów.