Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dnia 31 października 2019 r. zakończyliśmy realizację Projekt POWER Ars Docendi – rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej informacji na tej stronie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FAQ

Nie później niż 15 stycznia.

Harmonogram będzie zróżnicowany w zależności od  możliwości wykładowców, uczestników, sal. Skłaniamy się do realizacji kursów w systemie blokowym np. 5 spotkań po 3 godz. w jednym tygodniu przerwy semestralnej lub letniej lub 3 x 5 godz. kursu w soboty, z uwzględnieniem czasu potrzebnego  na przygotowanie projektów zaliczeniowych.

Zapraszamy do udziału w projekcie POWER 3.4 „Metody aktywizujące w dydaktyce akademickiej - projektowanie kursu, metody e-learningowe”, który rozpocznie się w semestrze zimowym 2018/19. Bardzo nam przykro, ale jeśli nie jest Pan/i zatrudniona na etacie dydaktycznym (umowa o pracę) to niestety nie może Pan/i uczestniczyć w projekcie „Ars Docendi – rozwój kompetencji dydaktycznych kadry UJ”.

Niestety nie. Zgodnie z zasadami konkursu projekt „Ars Docendi – rozwój kompetencji dydaktycznych kadry UJ” przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla nauczycieli akademickich, to jest osób zatrudnionych w uczelniach na podstawie umowy o pracę na stanowisku naukowo – dydaktycznym bądź dydaktycznym.

Tak, jeśli zostaną wolne miejsca na kursach.

Tak. Nasze dotychczasowe doświadczenie w rekrutacji wskazuje, że pomiędzy rejestracją a rozpoczęciem kursu część miejsc na warsztatach zwalnia się i możliwe jest uczestnictwo osób z list rezerwowych.

Tak, zakładamy, że grupy uczących się powinny być w miarę homogeniczne pod kątem już posiadanego poziomu kompetencji.  To, czy zostanie zorganizowany kurs  zawansowany, będzie zależeć od liczby osób zgłoszonych na kurs podstawowy.

Tak, choć w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc na danym kursie, w pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób, które realizują swój pierwszy kurs. W przypadku dużej liczby zgłoszeń osób realizujących więcej  niż jeden kurs liczba uczestników poszczególnych kursów może zostać zwiększona o 2-5 osób.

W trakcie realizacji kursu mogą zaistnieć  różne nieprzewidziane sytuacje prowadzące do rezygnacji z kursu. W przypadku rezygnacji z kursu w danym semestrze zapraszamy do udziału w jego kolejnej edycji, jeśli tylko taka będzie organizowana (kursy mają od 2 do 5 edycji).

Każdy kurs ma inne kryteria zaliczenia, ponadto każdy kurs kończy się samooceną analogiczną do tej wykonanej przed rozpoczęciem kursu.

W przypadku metod (np. PBL, grywalizacja, SPSS),  tematyki (np. prawo autorskie) lub języka (angielski) niezbędne jest umieszczenie odpowiedniego wpisu w sylabusie kursu publikowanym w systemie USOS w  odpowiednim terminie (3 miesiące przed rozpoczęciem zajęć).  Istnieje także możliwość dokumentacji poprzez scenariusze zajęć . Planujemy również tzw. hospitacje wspierające na zajęciach prowadzonych przez uczestników kursów, których celem jest pomoc ze strony osoby prowadzącej kurs lub innego eksperta we wdrażaniu zdobytych kompetencji, a arkusze obserwacji  mogą być elementem dokumentacji.

Zdobyte kompetencje muszą zostać wykorzystane w praktyce nie później niż do 30 października 2019 r.

Nie,  zdobyte kompetencje mogą być wykorzystywane również w indywidualnej pracy ze studentami np. w postacie promotorstwa prac dyplomowych, prowadzenia dydaktycznych mini projektów badawczych  ze studentami, tutoringu,  opieki nad praktykami. Jednak w każdym z ww. przypadków musi to być dobrze udokumentowane.

W tak dużym projekcie mogą zaistnieć różne nieprzewidziane sytuacje uniemożliwiające poszczególnym uczestnikom wprowadzenie zdobytych kompetencji do standardowej praktyki dydaktycznej.  W takim przypadku będziemy rozważać alternatywne rozwiązania we współpracy z uczestnikiem kursu, np. wprowadzenie zdobytej wiedzy i umiejętności w indywidualnej pracy ze studentem przygotowującym pracę dyplomową.

Nie, ale lepiej nie odkładać zgłoszenia na ostatnią chwilę, ponieważ w przypadku spóźnienia, przy wypełnionym  limicie miejsc w określonym terminie zgłoszeń, nie będzie ponownej rekrutacji.

Oferowane w ramach projektu wsparcie obejmuje udział w jednym spośród trzech wybranych kursów. W pierwszej kolejności oferowane są Państwu kursy pierwszego wyboru.

Jeżeli nie uda się Państwu dostać na kurs pierwszego wyboru, oferowane są kolejno kursy drugiego i trzeciego wyboru. Jeśli na któryś z oferowanych kursów zabraknie chętnych, którzy określili kurs jak swój pierwszy wybór to w drugiej (i kolejnej) edycji otworzy się możliwość żeby wziąć udział w drugim kursie.

Oferta wzięcia udziału w kolejnym kursie jest ograniczona i możliwa jedynie w przypadku tych kursów, na które jest zbyt mało chętnych uczestników, którzy ów kurs wybrali jako pierwszy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusze Europejskie

Unia Europejska