Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy dla doktorantów

Semestr letni 2020/2021

UWAGA! Wszystkie kursy w ramach warsztatów dydaktycznych Ars Docendi prowadzone będą w formie zdalnej.

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram 

Koordynator kursu: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 30

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej (PEGAZ, MS Teams)

Informacje dotyczące narzędzia, za pomocą którego realizowane będą poszczególne zajęcia będą Państwu przekazywane na bieżąco, drogą mailową.

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 3, 10, 17, 24, 31 marca 2021 r.
 • 7, 14, 21 kwietnia 2021 r.

Godzina:

 • 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc:

Wymagania wstępne: zapraszamy w pierwszej kolejności osoby od II roku studiów doktoranckich oraz doktorantów, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne.

Zapisy: za pomocą formularza w terminie od 15 lutego od godz. 9:00 do 21 lutego do godz, 23:59Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza odpowiedzi dot. m.in. doświadczenia dydaktycznego, przesyłanych przez doktorantów w trakcie rekrutacji.

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ, związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Metody aktywizujące - nauki społeczne

Sylabus

Prowadząca: dr Katarzyna Smoter

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: poniedziałki:
                          8, 15, 22 i 29 marca 2021

Godziny: 8, 15 i 22 marca godz. 14:30-17:45 (w tym 15 minut przerwy),
                 29 marca godz. 14:30-17:00 (w tym 15 minut przerwy)

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 15 lutego od godz. 9:00 do 21 lutego do godz, 23:59Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Komunikacja ze studentami w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Sylabus

Prowadzące: mgr Jagna Kazienko, mgr Magdalena Pająk (Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji),
mgr Małgorzata Perdeus-Białek (Dział ds. Osób Niepełnosprawnych), mgr Ewa Stoecker (Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ)

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej, poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć:  środy
                           21, 28 kwietnia br. (Ewa Stoecker)
                           5, 12 maja br. (Jagna Kazienko, Magdalena Pająk)
                           19, 26 maja br. (Małgorzata Perdeus-Białek) 

 Godziny: 14:00-16:15

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 15 lutego od godz. 9:00 do 21 lutego do godz, 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Efektywna komunikacja na zajęciach w języku angielskim/Effective English language communication during classes

Sylabus

Prowadzący: dr Marcin Kleban

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony zdalnie poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

soboty:

 • 5, 12, 19 czerwca br.

Godziny: 10:00-14:15 (wraz z przerwami)

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 12 maja od godz. 11:00 do 18 maja do godz, 23:59Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Komunikacja interpersonalna w praktyce nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr Bożena Czerska

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: pierwsze zajęcia stacjonarnie (24 maja br.): Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12, pawilon; kolejne zajęcia (27, 31 maja oraz 7 czerwca br.) - zdalnie poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

 • 24 maja br. (poniedziałek), godz. 13:00-17:30
  27 maja br. (czwartek), godz. 13:00-15:15
  31 maja br. (poniedziałek), godz. 13:00-15:15
  7 czerwca br. (poniedziałek), godz. 13:00-15:15

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza,  w terminie od 12 maja od godz. 11:00 do 18 maja do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Semestr zimowy 2020/2021

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram

Koordynator kursu: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 30

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej (PEGAZ, MS Teams)

Informacje dotyczące narzędzia, za pomocą którego realizowane będą poszczególne zajęcia będą Państwu przekazywane na bieżąco, drogą mailową.

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 14, 21, 28 października 2020 r.
 • 4, 18, 25 listopada 2020 r.
 • 2, 9 grudnia 2020 r.

Godzina:

 • 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc: 7 

Wymagania wstępne: zapraszamy w pierwszej kolejności osoby od II roku studiów doktoranckich oraz doktorantów, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne.

Zapisy: za pomocą formularzaw terminie od 30 września od godz. 9:00 do 7 października do godz, 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza odpowiedzi dot. m.in. doświadczenia dydaktycznego, przesyłanych przez doktorantów w trakcie rekrutacji.

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ, związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Active learning based on project & problem

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: kurs w języku angielskim,  prowadzony w formie zdalnej poprzez platformę Pegaz - Big Blue Button

Terminy zajęć: środy (7 spotkań po 100 min.):

 • 18 listopada 2020 r.
 • 2, 9, 16 grudnia 2020 r.
 • 13, 20, 27 stycznia 2021 r

Godziny: 16:00-17:40

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 26 października od godz. 9:00 do 2 listopada do godz, 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

 

Lecturer: Iwona Maciejowska, PhD

Total no. of hours: 15

Total no. of ECTS: 2

Venue: online course, via Pegaz application - Big Blue Button

Course is delivered on Wednesdays:

 • 18th November 2020
 • 2nd, 9th, 16th December 2020
 • 13th, 20th, 27th January 2020

Hours: 4:00 PM – 5:40 PM

No. of participants: 5 

Admission requirements: completion of basic course organised within Ars Docendi or by faculty of employment

Registration: via form. Registration starts on 26th October 2020 at 9:00 AM and lasts till 2nd November 2020 at 11:55 PM.

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. inż. Justyna M. Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

poniedziałki:

 • 4, 11, 18, 25 stycznia 2021 r.
 • 1 lutego 2021 r.

Godziny: 16:00-18:15

Liczba miejsc: 7

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularzaw terminie od 26 października od godz. 9:00 do 2 listopada do godz, 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Emisja głosu

Sylabus

Prowadząca: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Łączna liczba godzin: 17 (10 godzin zajęc oraz 7 godzin indywidualnych spotkań z uczestnikami na MS Teams)

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony zdalnie poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

czwartki:

 • 12, 19, 26 listopada 2020 r.
 • 3, 10 grudnia 2020 r.

Godziny: 18:30-20:00

UWAGA! Ze względu na zawieszenie kursu Emisja głosu w semestrze letnim 2019/2020 z powodu epidemii,  kurs skierowany jest do doktorantów, którzy nie mieli możliwości jego ukończenia w poprzednim semestrze. W związku z tym nie jest prowadzona rekrutacja ogólnouniwersytecka dla doktorantów.