Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy dla doktorantów

Semestr zimowy 2022/2023

 

UWAGA! kurs przeniesiony na semestr letni

Sylabus

Harmonogram

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 32

Miejsce: ul. Ingardena 6, (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć:

    środy:
26 października
9, 16, 23, 30 listopada
7, 14, 21 grudnia

Godzina: 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc: 7 

Wymagania wstępne: ukończony co najmniej II rok studiów doktoranckich oraz minimum 15 godzin doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami

Zapisy: za pomocą formularza w terminie od 11 października od godz. 9:00 do 25 października do godz. 17:00.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. 

Warunki ukończenia kursu: 

  • obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach),
  • zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu),
  • aktywność na platformie PEGAZ związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań,
  • rozmowa zaliczeniowa z Prowadzącym zajęcia, u którego pisana była praca.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Sylabus 

Prowadzący: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Liczba godzin: 12

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć: 

    poniedziałki:
24 października
7, 14, 28 listopada
5, 12 grudnia

Godzina: 15:30-17:00

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 11 października od godz. 9:00 do 17 października do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ

Liczba godzin: 8

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez MS Teams

Terminy zajęć:  

środy: 23 listopada i 14 grudnia br.

Godzina: 16:45-20:00

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 11 października od godz. 9:00 do 17 października do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus

Prowadzący: dr Marcin Kleban

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez MS Teams

Terminy zajęć: 

     soboty:
22 października br., godz. 10:00-13:15
29 października br., godz. 10:00 - 13:15
5 listopada br., godz. 10:00-13:15
12 listopada br., godz. 10:00 - 12:30

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 11 października od godz. 9:00 do 17 października do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus

Prowadzący: dr Jakub Czernik

Liczba godzin: 15 (oraz konsultacje indywidualne)

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala nr 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć: 

  wtorki:
22 listopada, godz. 15:30-18:30
29 listopada, godz. 15:30-18:30
6 grudnia, godz. 15:30-18:30
13 grudnia, godz. 15:30-17:45

W ramach kursu przewidziane są również konsultacje indywidualne, których termin ustalany będzie bezpośrednio z Prowadzącym

Liczba miejsc: 5 

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 11 października od godz. 9:00 do 17 października do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Justyna Bugaj, prof. AWSB

Liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10

Terminy zajęć: 

czwartki:
15 grudnia br., godz. 16:00-19:00
12 stycznia 2023 r., godz. 16:00-19:00
19 stycznia 2023 r., godz. 16:00-19:00
26 stycznia 2023 r., godz. 16:00-18:15

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza, termin rejestracji zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus

Prowadzący: dr Błażej Sajduk

Liczba godzin: 15

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez MS Teams

Terminy zajęć:

  czwartki:
24 listopada 2022 r.
8, 15 grudnia 2022 r.
5, 12 stycznia 2023 r.

Godzina: 14:30-16:45

Liczba miejsc: 10 

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 11 października od godz. 9:00 do 17 października do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

UWAGA! kurs przeniesiony na semestr letni

Sylabus

Prowadząca: dr Dagmara Sokołowska

Liczba godzin: 15

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), p. 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć:

  czwartki:
17, 24 listopada br.
1, 8, 15 grudnia br.

Godzina: 15:15-17:30

Liczba miejsc: 10 

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 11 października od godz. 9:00 do 17 października do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Semestr letni 2021/2022

Sylabus

Harmonogram

Koordynator kursu: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 30

Miejsce: ul. Ingardena 6, sala 1.10 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), za wyjątkiem zajęć Zdalne nauczanie na UJ - możliwości i projektowanie aktywności (forma zdalna, platforma PEGAZ), Nowe technologie w aktywizowaniu studentów oraz Osoba z niepełnosprawnością w grupie - zadania dla nauczyciela (forma zdalna, MS Teams)

Terminy zajęć:

  • środy:
  • 23, 30 marca
  • 6, 13 20, 27 kwietnia
  • 4, 11 maja

Godzina:

  • 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc:

Wymagania wstępne: zapraszamy w pierwszej kolejności osoby od II roku studiów doktoranckich oraz doktorantów, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne.

Zapisy: za pomocą formularza, w terminie od 25 lutego br. od godz. 9:00 do 6 marca do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza odpowiedzi dot. m.in. doświadczenia dydaktycznego, przesyłanych przez doktorantów w trakcie rekrutacji.

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ, związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Sylabus

Prowadzący: mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 18

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6, sala 1.10 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki)

Terminy zajęć: 
  wtorki:
15 marca, godz. 16:30-19:00
22 marca, godz. 16:30-19:00
29 marca, godz. 16:30-19:00
5 kwietnia, godz. 16:30-19:30
12 kwietnia, godz. 16:30-19:30

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 25 lutego br. od godz. 9:00 do 6 marca do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus

Prowadząca: dr Agnieszka Kania

Łączna liczba godzin: 18

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6, sala 1.10 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki)

Terminy zajęć:
poniedziałek, 14 marca
czwartek, 17 marca
poniedziałek, 21 marca
[przerwa na wprowadzenie metod w życie, wynikająca z warunku zaliczenia]
poniedziałek, 28 marca - zdalnie (MS Teams)
czwartek, 31 marca
poniedziałek, 4 kwietnia

Godziny: 17:00-19:15

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 25 lutego br. od godz. 9:00 do 6 marca do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6, sala 1.09 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki)

Terminy zajęć: 
poniedziałki:
14, 28 marca, godz. 16:30-19:45
4, 11 kwietnia, godz. 16:30-19:00

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 25 lutego br. od godz. 9:00 do 6 marca do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.