Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy dla doktorantów

Semestr zimowy 2020/2021

UWAGA! Pełna oferta kursów na semestr zimowy 2020/2021 pojawi się pod koniec września br. Wszystkie kursy w ramach warsztatów dydaktycznych Ars Docendi prowadzone będą w formie zdalnej.

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram (UWAGA! Harmonogram może jeszcze ulec niewielkim zmianom)

Koordynator kursu: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 30

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej (PEGAZ, MS Teams)

Informacje dotyczące narzędzia, za pomocą którego realizowane będą poszczególne zajęcia będą Państwu przekazywane na bieżąco, drogą mailową.

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 14, 21, 28 października 2020 r.
 • 4, 18, 25 listopada 2020 r.
 • 2, 9 grudnia 2020 r.

Godzina:

 • 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc:

Wymagania wstępne: zapraszamy w pierwszej kolejności osoby od II roku studiów doktoranckich oraz doktorantów, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne.

Zapisy: za pomocą formularza, w terminie od 30 września od godz. 9:00 do 7 października do godz, 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza odpowiedzi dot. m.in. doświadczenia dydaktycznego, przesyłanych przez doktorantów w trakcie rekrutacji.

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ, związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Active learning based on project & problem

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: środy (7 spotkań po 100 min.):

 • 18 listopada 2020 r.
 • 2, 9, 16 grudnia 2020 r.
 • 13, 20, 27 stycznia 2021 r

Godziny: 16:00-17:40

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza. Terminy zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. inż. Justyna M. Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: kurs zostanie uruchomiony w grudniu. Szczegółowe terminy zostaną podane wkrótce.

Godziny: wkrótce

Liczba miejsc: 7

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza. Terminy zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Emisja głosu

Sylabus (wkrótce)

Prowadząca: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Łączna liczba godzin: 17 (10 godzin zajęc oraz 7 godzin indywidualnych spotkań z uczestnikami na MS Teams)

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony zdalnie poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: kurs zostanie uruchomiony w listopadzie. Szczegółowe terminy zostaną podane wkrótce.

Godziny: wkrótce

Liczba miejsc: 10

UWAGA! Ze względu na zawieszenie kursu Emisja głosu w semestrze letnim 2019/2020 z powodu epidemii,  kurs w pierwszej kolejności skierowany jest do doktorantów, którzy nie mieli możliwości jego ukończenia w poprzednim semestrze. Ewentualna rekrutacja prowadzona będzie w przypadku wolnych miejsc, po wcześniejszym zadeklarowaniu chęci zrealizowania kursu przez uczestników edycji letniej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Semestr letni 2019/2020

Emisja głosu

Kurs zawieszony

Sylabus

Prowadzący: mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 16 h

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ​, ul. Batorego 12, sala witrażowa

Liczba punktów ECTS: 1

Terminy zajęć:

 • 27 lutego 2020,
 • 5, 12, 19, 26 marca 2020,
 • 2, 9, 16 kwietnia 2020

Godziny: 16:00-17:30

Liczba miejsc: doktoranci - 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: za pomocą formularza, w terminie od 7 lutego 2020od godz. 9:00 do 17 lutego 2020, do godz. 23.59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Active learning based on project & problem

Kurs się nie odbył z powodu epidemii

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, sala A1-13

Terminy zajęć: (5 spotkań) wtorki:

5, 12, 19, 26 maja

2 czerwca

Godziny: 16:00-18:15

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza. Terminy zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Elementy retoryki praktycznej

Kurs się nie odbył z powodu epidemii

Sylabus

Prowadzący: mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 16 h

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ​, ul. Batorego 12, sala witrażowa

Liczba punktów ECTS: 1

Terminy zajęć: 5

 • czwartki:
 • 23, 30 kwietnia 2020
 • 7, 14, 21, 28 maja 2020
 • 4, 18 czerwca 2020

Godziny: 16:00-17:30

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: zapraszamy osoby, które mają już ukończony kurs Emisja głosu

Zapisy: za pomocą formularza, terminy rekrutacji zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sztuka pisania i analizy testów

Kurs się nie odbył z powodu epidemii

Sylabus

Prowadząca: prof. dr hab. med. Jadwiga Mirecka

Łączna liczba godzin: 12

Miejsce: centrum

Liczba punktów ECTS: 2

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 15, 22, 29 kwietnia 2020
 • 6 maja 2020

Godziny: 16:00-18:15

Liczba miejsc: doktoranci - 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: za pomocą formularza. Terminy zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Metody aktywizujące - kierunki społeczne

Kurs się nie odbył z powodu epidemii

Sylabus

Prowadząca: dr Katarzyna Smoter

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Ingardena 3, sala nr 219

Liczba punktów ECTS: 1

Terminy zajęć:

 • 11, 18, 25 maja
 • 1, 8 czerwca

Godziny: 17:30-19:45

Liczba miejsc: doktoranci - 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: za pomocą formularza. Terminy zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Kontynuacja w formie zdalnej

Sylabus

Harmonogram

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 28

Miejsce: kontynuacja w formie zdalnej (PEGAZ, MS Teams)

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych kursów będą Państwu przekazywane na bieżąco, droga mailową

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 6, 13, 20, 27 maja
 • 3, 17 czerwca

Godzina:

 • 16:00-19:15

Liczba miejsc: 7 doktorantów

Wymagania wstępne: zapraszamy w pierwszej kolejności osoby od II roku studiów doktoranckich oraz doktorantów, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne.

Zapisy: za pomocą formularza, w terminie od 18 lutego 2020od godz. 9:00 do 24 lutego 2020, do godz. 23.59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza odpowiedzi dot. m.in. doświadczenia dydaktycznego przesyłanych przez doktorantów w trakcie rekrutacji.

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT