Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy dla doktorantów

Semestr letni 2019/2020

UWAGA! Realizacja kursów w ramach warsztatów Ars Docendi została wstrzymana do odwołania!

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi UWAGA! Kontynuacja kursu w formie zdalnej

Sylabus

Uwaga! Harmonogram może ulec niewielkim zmianom

Harmonogram

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 28

Miejsce: kontynuacja w formie zdalnej (PEGAZ, MS Teams)

Sczegóły dotyczące realizacji poszczególnych kursów będą Państwu przekazywane na bieżąco, droga mailową

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 6, 13, 20, 27 maja
 • 3, 17 czerwca

Godzina:

 • 16:00 - 19:15

Liczba miejsc: 7 doktorantów

Wymagania wstępne: zapraszamy w pierwszej kolejności osoby od II roku studiów doktoranckich oraz doktorantów, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne.

Zapisy: za pomocą formularza, w terminie od 18 lutego 2020od godz. 9:00 do 24 lutego 2020, do godz. 23.59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza odpowiedzi dot. m.in. doświadczenia dydaktycznego przesyłanych przez doktorantów w trakcie rekrutacji.

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Emisja głosu

Sylabus

Prowadzący: mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 16 h 

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ​, ul. Batorego 12, sala witrażowa

Liczba punktów ECTS: 1

Terminy zajęć:

 • 27 lutego 2020,
 • 5, 12, 19, 26 marca 2020,
 • 2, 9, 16 kwietnia 2020 

Godziny: 16:00-17:30

Liczba miejsc: doktoranci - 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: za pomocą formularza, w terminie od 7 lutego 2020od godz. 9:00 do 17 lutego 2020, do godz. 23.59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową. 

Sztuka pisania i analizy testów

Sylabus

Prowadząca: prof. dr hab. med. Jadwiga Mirecka

Łączna liczba godzin: 12

Miejsce: centrum

Liczba punktów ECTS: 2

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 15, 22, 29 kwietnia 2020
 • 6 maja 2020 

Godziny: 16:00 - 18:15

Liczba miejsc: doktoranci - 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: za pomocą formularza. Terminy zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Metody aktywizujące - kierunki społeczne

Sylabus

Prowadząca: dr Katarzyna Smoter

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Ingardena 3, sala nr 219

Liczba punktów ECTS: 1

Terminy zajęć:

 • 11, 18, 25 maja
 • 1, 8 czerwca

Godziny: 17:30 - 19:45

Liczba miejsc: doktoranci - 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: za pomocą formularza. Terminy zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową. 

Elementy retoryki praktycznej

Sylabus

Prowadzący: mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 16 h 

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ​, ul. Batorego 12, sala witrażowa

Liczba punktów ECTS: 1

Terminy zajęć: 5

 • czwartki:
 • 23, 30 kwietnia 2020
 • 7, 14, 21, 28 maja 2020
 • 4, 18 czerwca 2020 

Godziny: 16:00-17:30

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: zapraszamy osoby, które mają już ukończony kurs Emisja głosu

Zapisy: za pomocą formularza, terminy rekrutacji zostaną podane wkrótcePrzed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową. 

Active learning based on project & problem

Sylabus

Prowadząca:  dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, sala A1-13

Terminy zajęć: (5 spotkań) wtorki:

5, 12, 19, 26 maja

2 czerwca

Godziny: 16:00 - 18:15

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza. Terminy zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Semestr zimowy 2019/2020

Teaching in University Science Laboratories. Developing Best Practice

Trzecia edycja kursu opracowanego w ramach sieci ECTN (European Chemistry Thematic Network) skupiającej ok. 150 wydziałów chemicznych europejskich uniwersytetów i skierowanego do osób prowadzących zajęcia laboratoryjne na kierunkach przyrodniczych: chemia, biochemia, biologia, farmacja, fizyka itd oraz koordynatorów tych zajęć. Zajęcia odbywają się w j. angielskim.

Opis kursu: https://starfish.innovatievooronderwijs.nl/media/uploads/2019/09/24/summary-of-mooc.pdf
Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 16 (3 spotkania po 1 godzinie zegarowej w sali + 6 razy po 2 godziny aktywności na międzynarodowej platformie zdalnego nauczania Coursera)

Miejsce: Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, sala nr A0-24

Daty zajęć:

 • 10 października 2019
 • 24 października 2019
 • 28 listopada 2019

Godziny: 16.00-17.00

Liczba miejsc: 12 doktorantów

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zapisy: Rejestracja zakończona

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach stacjonarnych, aktywność na platformie zdalnego nauczania (zaliczenie wszystkich proponowanych na platformie zadań, w tym wypowiedzi na forach i ocenienie prac innych uczestników kursu).

Liczba ECTS: 2

More information: https://starfish.innovatievooronderwijs.nl/media/uploads/2019/09/24/summary-of-mooc.pdf
Sylabus

Lecturer: Iwona Maciejowska, PhD

Total no. of hours: 16

Total no. of ECTS: 2

Venue: Faculty of Chemistry, 2 Gronostajowa Str., room A0-24

Date:

10th October 2019

24th October 2019

28th November 2019

Hours: 5:00 PM – 6:00 PM

No. of participants: 15

Registration completed

Metody aktywizujące - kierunki humanistyczne

Sylabus

Prowadząca: dr Agnieszka Kania

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Gołębia 20, sala nr 19

Daty zajęć: poniedziałki:

 • 28 października 2019
 • 4 listopada 2019
 • 18 listopada 2019
 • 25 listopada 2019
 • 2 grudnia 2019

Godziny: 16.45-19:00

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

UWAGA! pozostały jeszcze wolne miejsca:

Zapisy: za pomocą formularza w terminie od 16 października 2019, od godz. 9:00 do 25 października 2019, do godz. 23.59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Etykieta nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Brygida Kuźniak, prof UJ

Łączna liczba godzin: 8

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, ul. Krupnicza 33a, sala nr 209 

Daty zajęć: środy:

 • 20 listopada 2019
 • 27 listopada 2019

Godziny: 16.45-20.00

Liczba miejsc: 10 

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale 

Zapisy: Rejestracja zakończona

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Emisja głosu

Sylabus

Prowadząca: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, sala nr A1-05

UWAGA! zmiana terminów zajęć:

Daty zajęć: wtorki:

 • 19 listopada 2019
 • 26 listopada 2019
 • 3 grudnia 2019
 • 10 grudnia 2019
 • 17 grudnia 2019

Godziny: 17.30-20.00 (w tym 15 minut przerwy)

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: Rejestracja zakończona

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sceniczne techniki w prowadzeniu zajęć dydaktycznych - ekspresja pozawerbalna

Opis kursu

Prowadzący: dr hab. Jan F. Jacko, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala nr 1.108

Daty zajęć: soboty:

 • 9 listopada 2019
 • 16 listopada 2019
 • 23 listopada 2019
 • 30 listopada 2019

Godziny: 17:00-20:15 (pierwsze zajęcia będą trwały do 19:30)

Liczba miejsc: 7

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: Rejestracja zakończona

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. inż. Justyna M. Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala nr 1.108

Daty zajęć: środy:

 • UWAGA! zmiana terminu pierwszych zajęć:
 • 8 stycznia 2020
 • 15 stycznia 2020
 • 22 stycznia 2020 (ZAJĘCIA ODWOŁANE)
 • 29 stycznia 2020 g. 17:00-20:45
 • 19 lutego 2020  g. 17:00-18:30

Godziny: 17.00-20.45 / 18:30 (w tym 15 minut przerwy)

Liczba miejsc: 7

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: Rejestracja zakończona

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi- Edycja I

Sylabus

Harmonogram kursu

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 28 (7 spotkań po 4x45min)

Miejsce: 6 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ (Rynek Główny 8)

Daty zajęć:

 • 16, 23, 30 października 2019
 • 6, 13, 20, 27 listopada 2019

Godzina:

 • I moduł 16:00 - 17:30
 • II moduł 17:45 - 19:15

Liczba miejsc: 7 doktorantów

Zapisy: Rejestracja zakończona

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ), aktywność na platformie PEGAZ.

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi- Edycja II

Sylabus

Harmonogram kursu

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 28 (7 spotkań po 4x45min)

Miejsce: 5 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków),1 zajęcia w sali nr 110 przy ul. Anny 6 (18.XII.19), 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ (Rynek Główny 8) (8.I.20)

Daty zajęć:

 • 4, 11, 18 grudnia 2019
 • 8, 15, 22, 29 stycznia 2020

Godzina:

 • I moduł 16:00 - 17:30
 • II moduł 17:45 - 19:15

Liczba miejsc: 7 doktorantów

Zapisy: Rejestracja zakończona

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ), aktywność na platformie PEGAZ.