Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy dla doktorantów semestr letni 2018/2019

Kurs podstawowy

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram kursu Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 2x45min)

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: 14 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ (Rynek Główny 8)

Daty zajęć:

 • 27 lutego 2019
 • 6, 13, 20, 27 marca 2019
 • 3, 10, 17, 24 kwietnia 2019
 • 8, 15, 22, 29 maja 2019
 • 5, 12 czerwca 2019

Godziny:

 • I grupa 16:00 - 17:30
 • II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc: w każdej z obu grup 18 doktorantów

Wymagania wstępne: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 14 lutego 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby, które dokonają rejestracji poprzez USOSweb proszone są o przesłanie na adres ars.docendi@uj.edu.pl odpowiedzi na poniższe pytania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 r., do godz. 11.00:

1. Jakie są Pani/Pana dotychczasowe doświadczenia w roli nauczyciela akademickiego? Co zaliczylibyście Państwo do swoich sukcesów dydaktycznych, a co się nie do końca udało? Jakie wnioski wyciągnęliście Państwo z tych swoich pierwszych doświadczeń?
2. Na jakim kursie odbywał/a Pan/i praktyki pedagogiczne w ramach studiów doktoranckich? Jakie są Pani/Pana wrażenia z tych zajęć?
3. Jakie cele chcecie Państwo osiągnąć poprzez uczestnictwo w kursie podstawowym Ars Docendi? Czego chcecie się tu nauczyć?

Spełnienie powyższego warunku jest konieczne, aby się zarejestrować.

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową.

UWAGA! Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ), aktywność na platformie PEGAZ

Kursy modułowe

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. inż. Justyna M. Bugaj

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala nr 1.108 

Daty zajęć: środy:

 • 20 lutego 2019
 • 27 lutego 2019
 • 6 marca 2019
 • 20 marca 2019
 • 27 marca 2019

Godziny: 16.45-19.00

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale  

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 7 lutego 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Zróżnicowanie studentów i jego skutki dla dydaktyki

Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska, mgr Małgorzata Perdeus-Białek, mgr Paweł Winiarski

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych, al. Mickiewicza 9a, IV piętro (skrzydło na lewo od wind), sala nr 412 

Daty zajęć: wtorki:

 • 5 marca 2019 (dr I. Maciejowska)
 • 12 marca 2019 (mgr P. Winiarski)
 • 19 marca 2019 (mgr P. Winiarski)
 • 26 marca 2019 (mgr M. Perdeus-Białek)
 • 2 kwietnia 2019 (mgr M. Perdeus-Białek)
 • 9 kwietnia 2019 (mgr M. Perdeus-Białek)
 • 16 kwietnia 2019 (dr I. Maciejowska)

Godziny: 16.00-17.30 (plus ewentualnie 10 minut przewidzianych na dyskusję lub konsultacje indywidualne)

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale  

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 14 lutego 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Uczelnia bez dyskryminacji i molestowania

Sylabus

Prowadzący: mgr Katarzyna Jurzak, mgr Agata Teutsch

Łączna liczba godzin: 12 (3 spotkania po 4 godziny lekcyjne)

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Strefa Studencka, ul. Anny 6 (wejście: czarne, ciężkie, mosiężne drzwi vis-à-vis wejścia do Collegium Maius) 

Daty zajęć: poniedziałki:

 • 13 maja 2019 
 • 20 maja 2019 
 • 27 maja 2019 

Godziny: 13:30-17.00

Liczba miejsc: 15

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale  

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 7 lutego 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Active learning based on project & problem

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, sala A0-24

Daty zajęć: wtorki:

 • 12 marca 2019 
 • 19 marca 2019 
 • 26 marca 2019 
 • 2 kwietnia 2019
 • zakończenie zajęć: 9 kwietnia lub 7 maja 2019 (do decyzji uczestników, w zależności od ilości czasu, jaki będą potrzebowali na przygotowanie prezentacji zaliczeniowej)

Godziny: 15.30-18.45

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale  

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 20 lutego 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

 

Lecturer: Iwona Maciejowska, PhD

Total no. of hours: 15

Total no. of ECTS: 2

Venue: Faculty of Chemistry, 2 Gronostajowa Str., room A0-24

Course is delivered on Tuesdays:

12th March 2019

19th March 2019

26th March 2019

2nd April 2019

the end date of the course: 9th April or 7th May 2019 (according to participants’ decision, depending on the amount of time needed in order to prepare final presentation)

Hours: 3:30 PM – 6:45 PM

No. of participants: 10

Admission requirements: completion of basic course organised within Ars Docendi or by faculty of employment

Registration: via USOSweb. Registration starts on 29th January 2019 at 9:00 AM and lasts till 14th February 2019 at 11:55 PM or till there are no more places available

PLEASE NOTE! Sequence of applications decides. Please contact us at ars.docendi@uj.edu.pl if you could not register for the course because of no more place available.

Metody aktywizujące - kierunki humanistyczne i społeczne

Sylabus

Prowadzący: dr Krzysztof Piotrowski

Łączna liczba godzin: 10

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Studium Pedagogiczne, ul. Wiślna 3, sala nr 2 

Daty zajęć: poniedziałki:

 • 18 marca 2019 
 • 25 marca 2019 
 • 1 kwietnia 2019 
 • 8 kwietnia 2019

Godziny: 10.00-12.15 (dwa pierwsze spotkania); 10.00-11.30 (dwa ostatnie spotkania) 

Liczba miejsc: 15

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale  

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 25 lutego 2019 r. o godzinie 11.00 i potrwa do 5 marca 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Sztuka pisania testów

Sylabus

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Mirecka

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Instytut Historii, ul. Gołębia 13, sala nr 301

Daty zajęć: wtorki:

 • 7 maja 2019 
 • 14 maja 2019 
 • 21 maja 2019 
 • 28 maja 2019
 • 4 czerwca 2019

Godziny: 16:45-19:00 

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale  

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 25 lutego 2019 r. o godzinie 11.00 i potrwa do 5 marca 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Semestr zimowy 2018/2019 - kursy zakończone

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram kursu Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Łączna liczba godzin: 28 (14 spotkań po 2x45min)

Miejsce: 13 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ

Daty zajęć:

 • 10, 17, 24 października 2018
 • 7, 14, 21, 28 listopada 2018
 • 5, 12, 19 grudnia 2018
 • 9, 16, 23, 30 stycznia 2019

Godziny:

 • I grupa 16:00 - 17:30
 • II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup 18 doktorantów

UWAGA: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne

Rejestracja

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 27 września 2018 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 4 października 2018 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby, które dokonają rejestracji poprzez USOSweb proszone są o przesłanie na adres ars.docendi@uj.edu.pl odpowiedzi  na dwa poniższe pytania:

1. Jakie są Pani/Pana dotychczasowe doświadczenia w roli nauczyciela akademickiego? Tzn. – na jakim kursie odbywał/a Pan/i praktyki pedagogiczne w ramach studiów doktoranckich? Jakie są Pani/Pana wrażenia z tego kursu? Co zaliczylibyście Państwo do swoich sukcesów, a co się nie do końca udało? Jakie wnioski wyciągnęliście Państwo z tych swoich pierwszych doświadczeń?

2. Jakie cele chcecie Państwo osiągnąć poprzez uczestnictwo w kursie podstawowym Ars Docendi? Czego chcecie się tu nauczyć?

Spełnienie powyższego warunku jest konieczne, aby się zarejestrować.

Informację o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową.

UWAGA! Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ), aktywoność na platformie PEGAZ

Oferta kursów modułowych

UWAGA! Na kursy modułowe zapraszamy doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale.

Etykieta nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Brygida Kuźniak

Łączna liczba godzin: 8 h (2 x 4h)

Miejsce: sala seminaryjna ZPMP, ul. Gołębia 9, I piętro , pok. nr 121

Daty zajęć: środy

 • 7, 14 listopada 2018

Godziny: 16:45-20:00

Liczba miejsc: doktoranci - 20

Rejestracja:

Doktoranci: za pomocą systemu USOSweb, w terminie od 5 października 2018od godz. 9:00 do 10 października 2018, do godz. 23.55

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Jak zaprojektować kurs - kierunki humanistyczne i społeczne

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Anna Sajdak-Burska

Łączna liczba godzin: 18 h (6 x 3h)

Miejsce: Instytut Religioznawstwa UJ, ul. Grodzka 52, s. 13a /druga brama, parter/

Daty zajęć: wtorki

 • 27 listopada 2018
 • 4, 11, 18 grudnia 2018
 • 8, 15 stycznia 2019

Godziny: 10:00-12:15

Liczba miejsc: doktoranci - 18

Na kurs zapraszamy wyłącznie doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale.

Rejestracja:

Doktoranci: za pomocą systemu USOSweb, w terminie od 5 października 2018od godz. 9:00 do 10 października 2018, do godz. 23.55 

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Sztuka komunikacji

Sylabus

Prowadzący: dr hab. Jerzy Rosiński

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala nr 1.108 

Daty zajęć: poniedziałki

 • 10, 17 grudnia 2018
 • 7, 14, 21 stycznia 2019

Godziny: 16.00-18.15

Liczba miejsc: doktoranci - 24

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb, w terminie od 5 października 2018od godz. 9:00 do 10 października 2018, do godz. 23.55

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Liczba punktów ECTS: 1 ECTS

 

Teaching in University Science Laboratories. Developing Best Practice

Druga edycja kursu opracowanego w ramach sieci ECTN (European Chemistry Thematic Network) skupiającej ok. 150 wydziałów chemicznych europejskich uniwersytetów i skierowanego do osób prowadzących zajęcia laboratoryjne na kierunkach chemicznych i pokrewnych (np. biochemia, farmacja, fizyka) oraz koordynatorów tych zajęć. Zajęcia odbywają się w j. angielskim, na podstawie materiałów ECTN (European Chemistry Thematic Network).

Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin:  18 (3 spotkania po 2 godziny w sali + 6 razy po 2 godziny aktywności na międzynarodowej platformie zdalnego nauczania)

Miejsce: Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, sala numer A0-24

Daty zajęć: wtorki

 • 6, 27 listopada 2018
 • 18 grudnia2018

Godziny: 17.00-18.30

Liczba miejsc: doktoranci 15

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zapisy: Za pomocą systemu USOSweb, w terminie od 5 października 2018od godz. 9:00 do 10 października 2018, do godz. 23.55

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach stacjonarnych, aktywność na platformie zdalnego nauczania (zaliczenie wszystkich proponowanych na platformie zadań, w tym wypowiedzi na forach i ocenienie prac innych uczestników kursu)

Liczba ECTS: 2 

Good chemistry - Methodological, Ethical, and Social Dimensions

Kurs opracowany w ramach stowarzyszenia EuChemS (European Chemical Society) skupiającego 50 narodowych towarzystw chemicznych naszego kontynentu skierowany do doktorantów kierunków chemicznych i innych nauk przyrodniczych.

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 18 godz. (3 spotkania po 2 godziny w sali + 6 razy po 2 godziny aktywności na międzynarodowej platformie zdalnego nauczania) 

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), sala nr A0-24 

Daty zajęć: wtorki

23 października 2018

13 listopada 2018

11 grudnia 2018

Godziny: 17:00-18:30

Liczba miejsc: doktoranci - 8

Rejestracja: prosimy o bezpośredni kontakt z Prowadzącą, Panią dr Iwoną Maciejowską (adres e-mail: iwona.maciejowska@uj.edu.pl)  

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach stacjonarnych, aktywność na platformie zdalnego nauczania (zaliczenie wszystkich proponowanych na platformie zadań, w tym  wypowiedzi na forach oraz krótkich quizów)