Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy dla doktorantów

Semestr zimowy 2023/2024

Sylabus

Prowadzący: dr Błażej Sajduk

Liczba godzin: 15

Miejsce: zajęcia prowadzone w formie zdalnej poprzez MS Teams

Terminy zajęć: 

    czwartki:
9, 16, 23 listopada br.
7, 14 grudnia br.

21 grudnia br. konsultacje indywidualne

Godziny: 16:30-18:45

Liczba miejsc: 5

Liczba punktów ECTS: 1

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 25 października br. od godz. 9:00 do 30 października br. do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus 

Prowadząca: dr Agnieszka Adamczak

Liczba godzin: 18

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć: 

    poniedziałki:
13, 20, 27 listopada; 4, 11, 18 grudnia br.

Godziny: 10:00-12:15

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 25 października br. od godz. 9:00 do 30 października br. do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus 

Prowadząca: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Liczba godzin: 12

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć: 

    poniedziałki:
6, 13, 20, 27 listopada br.

Godziny: 15:30-18:00

Liczba miejsc: 5

Liczba punktów ECTS: 1

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 25 października br. od godz. 9:00 do 30 października br. do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Justyna Bugaj, prof. AWSB

Liczba godzin: 15

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala nr 1.10

Terminy zajęć: 

    środy:
6, 13 grudnia br.
10, 17, 24 stycznia 2024 r.

Godziny: 17:00-19:15

Liczba miejsc: 5

Liczba punktów ECTS: 1

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 25 października br. od godz. 9:00 do 30 października br. do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus

Prowadzący: mgr Wojciech Pudło, mgr Dominik Zwiech

Liczba godzin: 4

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala nr 1.09

Termin zajęć: 29 listopada br., godz. 10:00-13:15

Liczba miejsc: 4

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 25 października br. od godz. 9:00 do 30 października br. do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus

Prowadzący: mgr Wojciech Pudło, mgr Dominik Zwiech

Liczba godzin: 4

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala nr 1.09

Termin zajęć: 15 listopada br., godz. 10:00-13:15

Liczba miejsc: 4

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 25 października br. od godz. 9:00 do 30 października br. do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Semestr letni 2022/2023

Sylabus

Harmonogram

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 32

Miejsce: ul. Ingardena 6, (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć:

    środy:
22, 29 marca
5, 19, 26 kwietnia
10, 17, 24 maja

Godzina: 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc: 7 

Wymagania wstępne: ukończony co najmniej II rok studiów doktoranckich oraz minimum 15 godzin doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami

Zapisy: za pomocą formularza w terminie od 7 marca od godz. 9:00 do 12 marca do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. 

Warunki ukończenia kursu: 

  • obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach),
  • zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu),
  • aktywność na platformie PEGAZ związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań,
  • rozmowa zaliczeniowa z Prowadzącym zajęcia, u którego pisana była praca.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Sylabus 

Prowadząca: dr Agnieszka Adamczak

Liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć: 

    poniedziałki:
6, 20, 27 marca, godz. 10:00-13:00
3 kwietnia, godz. 10:00-12:15

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 21 lutego od godz. 9:00 do 27 lutego do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus

Prowadząca: dr Katarzyna Smoter

Liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć:  

wtorki:
7 marca, godz. 14:30-16:45
21 marca, godz. 14:30-17:30
28 marca, godz. 14:30-17:30
4 kwietnia, godz. 14:30-17:30

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 21 lutego od godz. 9:00 do 27 lutego do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus

Grupa docelowa: do uczestnictwa zapraszamy przede wszystkim doktorantów biorących udział w tworzeniu nowych kierunków studiów oraz w ewaluacji tych istniejących. Na zajęcia należy przygotować przykłady zapisów i dokumentów, które w trakcie warsztatu będą mogły być omówione. Prosimy przygotować się na dyskusję i ćwiczenia, w trakcie których będziecie Państwo wypełniać część dokumentacji.

Prowadząca: dr hab. Justyna Bugaj, prof. AWSB

Łączna liczba godzin: 4 godziny stacjonarnie oraz 2 godziny konsultacji online

Miejsce:ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala nr 1.09 (I piętro); MS Teams

Terminy zajęć: 

     środy:
12 kwietnia, godz. 16:00-19:15 (zajęcia stacjonarne)
19 kwietnia, godz. 16:00-17:30 (konsultacje online)

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 21 lutego od godz. 9:00 do 27 lutego do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus

Prowadząca: dr Dagmara Sokołowska

Liczba godzin: 15 

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10 oraz - 7 czerwca - sala nr 1.09

Terminy zajęć: 

  środy:
10, 17, 24, 31 maja; 7 czerwca br.

Godziny: 14:30-16:45

Liczba miejsc: 5 

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 21 kwietnia od godz. 9:00 do 27 kwietnia do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sylabus

Prowadzący: mgr Wojciech Pudło

Liczba godzin: 4

Miejsce: Rynek Główny 8, I piętro

Termin zajęć: 17 maja br., godz. 10:00-13:00

Liczba miejsc: 3

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 21 kwietnia od godz. 9:00 do 27 kwietnia do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.