Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum - kursy dla doktorantów

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi - kurs odwołany

Sylabus

Harmonogram

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 32

Miejsce: ul. Ingardena 6, (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć:

    środy:
22, 29 marca
5, 19, 26 kwietnia
10, 17, 24 maja

Godzina: 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc: 7 

Wymagania wstępne: ukończony co najmniej II rok studiów doktoranckich oraz minimum 15 godzin doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami

Zapisy: za pomocą formularza w terminie od 7 marca od godz. 9:00 do 12 marca do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. 

Warunki ukończenia kursu: 

 • obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach),
 • zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu),
 • aktywność na platformie PEGAZ związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań,
 • rozmowa zaliczeniowa z Prowadzącym zajęcia, u którego pisana była praca.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Emocji moc - regulacja emocji w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus 

Prowadząca: dr Agnieszka Adamczak

Liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć: 

    poniedziałki:
6, 20, 27 marca, godz. 10:00-13:00
3 kwietnia, godz. 10:00-12:15

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 21 lutego od godz. 9:00 do 27 lutego do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Metody aktywizujące - kierunki humanistyczne i społeczne

Sylabus

Prowadząca: dr Katarzyna Smoter

Liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć:  

wtorki:
7 marca, godz. 14:30-16:45
21 marca, godz. 14:30-17:30
28 marca, godz. 14:30-17:30
4 kwietnia, godz. 14:30-17:30

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 21 lutego od godz. 9:00 do 27 lutego do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Efekty uczenia się w planowaniu zajęć, kursów i programów studiów

Sylabus

Grupa docelowa: do uczestnictwa zapraszamy przede wszystkim doktorantów biorących udział w tworzeniu nowych kierunków studiów oraz w ewaluacji tych istniejących. Na zajęcia należy przygotować przykłady zapisów i dokumentów, które w trakcie warsztatu będą mogły być omówione. Prosimy przygotować się na dyskusję i ćwiczenia, w trakcie których będziecie Państwo wypełniać część dokumentacji.

Prowadząca: dr hab. Justyna Bugaj, prof. AWSB

Łączna liczba godzin: 4 godziny stacjonarnie oraz 2 godziny konsultacji online

Miejsce:ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala nr 1.09 (I piętro); MS Teams

Terminy zajęć: 

     środy:
12 kwietnia, godz. 16:00-19:15 (zajęcia stacjonarne)
19 kwietnia, godz. 16:00-17:30 (konsultacje online)

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 21 lutego od godz. 9:00 do 27 lutego do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Metody aktywizujące - nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne oraz nauki o zdrowiu

Sylabus

Prowadząca: dr Dagmara Sokołowska

Liczba godzin: 15 

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10 oraz - 7 czerwca - sala nr 1.09

Terminy zajęć: 

  środy:
10, 17, 24, 31 maja; 7 czerwca br.

Godziny: 14:30-16:45

Liczba miejsc: 5 

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 21 kwietnia od godz. 9:00 do 27 kwietnia do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Edukacyjne nagrania audio-wideo

Sylabus

Prowadzący: mgr Wojciech Pudło

Liczba godzin: 4

Miejsce: Rynek Główny 8, I piętro

Termin zajęć: 17 maja br., godz. 10:00-13:00

Liczba miejsc: 3

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 21 kwietnia od godz. 9:00 do 27 kwietnia do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi - kurs przeniesiony na semestr letni

Sylabus

Harmonogram

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 32

Miejsce: ul. Ingardena 6, (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć:

    środy:
26 października
9, 16, 23, 30 listopada
7, 14, 21 grudnia

Godzina: 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc: 7 

Wymagania wstępne: ukończony co najmniej II rok studiów doktoranckich oraz minimum 15 godzin doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami

Zapisy: za pomocą formularza w terminie od 11 października od godz. 9:00 do 25 października do godz. 17:00.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. 

Warunki ukończenia kursu: 

 • obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach),
 • zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu),
 • aktywność na platformie PEGAZ związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań,
 • rozmowa zaliczeniowa z Prowadzącym zajęcia, u którego pisana była praca.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Emisja głosu

Sylabus 

Prowadzący: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Liczba godzin: 12

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć: 

    poniedziałki:
24 października
7, 14, 28 listopada
5, 12 grudnia

Godzina: 15:30-17:00

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 11 października od godz. 9:00 do 17 października do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Etykieta i netykieta nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ

Liczba godzin: 8

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez MS Teams

Terminy zajęć:  

środy: 23 listopada i 14 grudnia br.

Godzina: 16:45-20:00

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 11 października od godz. 9:00 do 17 października do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Efektywna komunikacja na zajęciach w języku angielskim/Effective English language communication during classes

Sylabus

Prowadzący: dr Marcin Kleban

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez MS Teams

Terminy zajęć: 

     soboty:
22 października br., godz. 10:00-13:15
29 października br., godz. 10:00 - 13:15
5 listopada br., godz. 10:00-13:15
12 listopada br., godz. 10:00 - 12:30

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 11 października od godz. 9:00 do 17 października do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Wspomagacze/przeszkadzacze. Narzędzia i zasoby internetowe w nowoczesnej dydaktyce akademickiej

Sylabus

Prowadzący: dr Jakub Czernik

Liczba godzin: 15 (oraz konsultacje indywidualne)

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala nr 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć: 

  wtorki:
22 listopada, godz. 15:30-18:30
29 listopada, godz. 15:30-18:30
6 grudnia, godz. 15:30-18:30
13 grudnia, godz. 15:30-17:45

W ramach kursu przewidziane są również konsultacje indywidualne, których termin ustalany będzie bezpośrednio z Prowadzącym

Liczba miejsc: 5 

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 11 października od godz. 9:00 do 17 października do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Justyna Bugaj, prof. AWSB

Liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10

Terminy zajęć: 

czwartki:
15 grudnia br., godz. 16:00-19:00
12 stycznia 2023 r., godz. 16:00-19:00
19 stycznia 2023 r., godz. 16:00-19:00
26 stycznia 2023 r., godz. 16:00-18:15

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 6 grudnia od godz. 9:00 do 11 grudnia do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Metody i techniki podnoszenia interaktywności oraz efektywności zajęć

Sylabus

Prowadzący: dr Błażej Sajduk

Liczba godzin: 15

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez MS Teams

Terminy zajęć:

  czwartki:
24 listopada 2022 r.
8, 15 grudnia 2022 r.
5, 12 stycznia 2023 r.

Godzina: 14:30-16:45

Liczba miejsc: 10 

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale/w szkole doktorskiej

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 11 października od godz. 9:00 do 17 października do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Metody aktywizujące - kierunki ścisłe i przyrodnicze - kurs przeniesiony na semestr letni

Sylabus

Prowadząca: dr Dagmara Sokołowska

Liczba godzin: 15

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), p. 1.10 (I piętro)

Terminy zajęć:

  czwartki:
17, 24 listopada br.
1, 8, 15 grudnia br.

Godzina: 15:15-17:30

Liczba miejsc: 10 

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 11 października od godz. 9:00 do 17 października do godz. 23:59.

Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram

Koordynator kursu: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 30

Miejsce: ul. Ingardena 6, sala 1.10 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), za wyjątkiem zajęć Zdalne nauczanie na UJ - możliwości i projektowanie aktywności (forma zdalna, platforma PEGAZ), Nowe technologie w aktywizowaniu studentów oraz Osoba z niepełnosprawnością w grupie - zadania dla nauczyciela (forma zdalna, MS Teams)

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 23, 30 marca
 • 6, 13 20, 27 kwietnia
 • 4, 11 maja

Godzina:

 • 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc:

Wymagania wstępne: zapraszamy w pierwszej kolejności osoby od II roku studiów doktoranckich oraz doktorantów, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne.

Zapisy: za pomocą formularza, w terminie od 25 lutego br. od godz. 9:00 do 6 marca do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza odpowiedzi dot. m.in. doświadczenia dydaktycznego, przesyłanych przez doktorantów w trakcie rekrutacji.

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ, związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Emisja głosu

Sylabus

Prowadzący: mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 18

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6, sala 1.10 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki)

Terminy zajęć: 
  wtorki:
15 marca, godz. 16:30-19:00
22 marca, godz. 16:30-19:00
29 marca, godz. 16:30-19:00
5 kwietnia, godz. 16:30-19:30
12 kwietnia, godz. 16:30-19:30

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 25 lutego br. od godz. 9:00 do 6 marca do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Metody aktywizujące - kierunki humanistyczne i społeczne

Sylabus

Prowadząca: dr Agnieszka Kania

Łączna liczba godzin: 18

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6, sala 1.10 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki)

Terminy zajęć:
poniedziałek, 14 marca
czwartek, 17 marca
poniedziałek, 21 marca
[przerwa na wprowadzenie metod w życie, wynikająca z warunku zaliczenia]
poniedziałek, 28 marca - zdalnie (MS Teams)
czwartek, 31 marca
poniedziałek, 4 kwietnia

Godziny: 17:00-19:15

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 25 lutego br. od godz. 9:00 do 6 marca do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6, sala 1.09 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki)

Terminy zajęć: 
poniedziałki:
14, 28 marca, godz. 16:30-19:45
4, 11 kwietnia, godz. 16:30-19:00

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 25 lutego br. od godz. 9:00 do 6 marca do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram

Koordynator kursu: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 30

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), za wyjątkiem zajęć Zdalne nauczanie na UJ - możliwości i projektowanie aktywności (forma zdalna, platforma PEGAZ)

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 20, 27 października 2021 r.
 • 3, 10 17, 24 listopada 2021 r.
 • 1, 8 grudnia 2021 r.

Godzina:

 • 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc: 7 

Wymagania wstępne: zapraszamy w pierwszej kolejności osoby od II roku studiów doktoranckich oraz doktorantów, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne.

Zapisy: za pomocą formularza, w terminie od 6 października br. od godz. 11:00 do 17 października br. do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza odpowiedzi dot. m.in. doświadczenia dydaktycznego, przesyłanych przez doktorantów w trakcie rekrutacji.

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ, związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Emisja głosu

Sylabus

Prowadząca: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Ingardena 6 (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki)

Terminy zajęć: wtorki:

9 listopada, godz. 16:00-17:30
16 listopada, godz. 16:00-17:30
23 listopada, godz. 16:00-17:30
30 listopada, godz. 16:00-18:30
7 grudnia, godz. 16:00-18:30
14 grudnia, godz. 16:00-18:30

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 6 października br. od godz. 11:00 do 13 października br. do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Etykieta i netykieta nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 8

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej, poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć:  środy:
                           17, 24 listopada br.               

 Godziny: 16:45-20:00

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 6 października br. od godz. 11:00 do 13 października br. do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Efektywna komunikacja na zajęciach w języku angielskim/Effective English language communication during classes

Sylabus 

Prowadzący: dr Marcin Kleban

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej, poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: soboty:

6, 13, 20 listopada br.

Godziny: 10:00-14:15

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 6 października br. od godz. 11:00 do 13 października br. do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Metody i techniki podnoszenia interaktywności oraz efektywności zajęć

Sylabus 

Prowadzący: dr Błażej Sajduk

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej, poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: piątki:

14, 21, 28 stycznia 2022 r.
(przerwa na pracę własną)
11, 18 lutego 2022 r.

Godzina: 14:30-16:45

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza, w terminie od 6 października br. od godz. 11:00 do 13 października br. do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Wszystkie kursy w semestrze letnim 2020/2021 prowadzone były w formie zdalnej

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi 

Sylabus

Harmonogram 

Koordynator kursu: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 30

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej (PEGAZ, MS Teams)

Informacje dotyczące narzędzia, za pomocą którego realizowane będą poszczególne zajęcia będą Państwu przekazywane na bieżąco, drogą mailową.

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 3, 10, 17, 24, 31 marca 2021 r.
 • 7, 14, 21 kwietnia 2021 r.

Godzina:

 • 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc: 7 

Wymagania wstępne: zapraszamy w pierwszej kolejności osoby od II roku studiów doktoranckich oraz doktorantów, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne.

Zapisy: za pomocą formularza w terminie od 15 lutego od godz. 9:00 do 21 lutego do godz, 23:59Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza odpowiedzi dot. m.in. doświadczenia dydaktycznego, przesyłanych przez doktorantów w trakcie rekrutacji.

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ, związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Metody aktywizujące - nauki społeczne

Sylabus

Prowadząca: dr Katarzyna Smoter

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: poniedziałki:
                          8, 15, 22 i 29 marca 2021

Godziny: 8, 15 i 22 marca godz. 14:30-17:45 (w tym 15 minut przerwy),
                 29 marca godz. 14:30-17:00 (w tym 15 minut przerwy)

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs z podstaw dydaktyki akademickiej w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 15 lutego od godz. 9:00 do 21 lutego do godz, 23:59Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Komunikacja ze studentami w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Sylabus

Prowadzące: mgr Jagna Kazienko, mgr Magdalena Pająk (Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji),
mgr Małgorzata Perdeus-Białek (Dział ds. Osób Niepełnosprawnych), mgr Ewa Stoecker (Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ)

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej, poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć:  środy
                           21, 28 kwietnia br. (Ewa Stoecker)
                           5, 12 maja br. (Jagna Kazienko, Magdalena Pająk)
                           19, 26 maja br. (Małgorzata Perdeus-Białek) 

 Godziny: 14:00-16:15

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 15 lutego od godz. 9:00 do 21 lutego do godz, 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Efektywna komunikacja ze studentami w języku angielskim/Effective English language communication during classes

Sylabus

Prowadzący: dr Marcin Kleban

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony zdalnie poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

soboty:

 • 5, 12, 19 czerwca br.

Godziny: 10:00-14:15 (wraz z przerwami)

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 12 maja od godz. 11:00 do 18 maja do godz, 23:59Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Komunikacja interpersonalna w praktyce nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr Bożena Czerska

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: pierwsze zajęcia stacjonarnie (24 maja br.): Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12, pawilon; kolejne zajęcia (27, 31 maja oraz 7 czerwca br.) - zdalnie poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

 • 24 maja br. (poniedziałek), godz. 13:00-17:30
  27 maja br. (czwartek), godz. 13:00-15:15
  31 maja br. (poniedziałek), godz. 13:00-15:15
  7 czerwca br. (poniedziałek), godz. 13:00-15:15

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza,  w terminie od 12 maja od godz. 11:00 do 18 maja do godz. 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Wszystkie kursy w semestrze letnim 2020/2021 prowadzone były w formie zdalnej

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi 

Sylabus

Harmonogram

Koordynator kursu: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 30

Miejsce: kurs prowadzony w formie zdalnej (PEGAZ, MS Teams)

Informacje dotyczące narzędzia, za pomocą którego realizowane będą poszczególne zajęcia będą Państwu przekazywane na bieżąco, drogą mailową.

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 14, 21, 28 października 2020 r.
 • 4, 18, 25 listopada 2020 r.
 • 2, 9 grudnia 2020 r.

Godzina:

 • 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15

Liczba miejsc: 7 

Wymagania wstępne: zapraszamy w pierwszej kolejności osoby od II roku studiów doktoranckich oraz doktorantów, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne.

Zapisy: za pomocą formularzaw terminie od 30 września od godz. 9:00 do 7 października do godz, 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza odpowiedzi dot. m.in. doświadczenia dydaktycznego, przesyłanych przez doktorantów w trakcie rekrutacji.

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ, związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Emisja głosu 

Sylabus

Prowadząca: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Łączna liczba godzin: 17 (10 godzin zajęc oraz 7 godzin indywidualnych spotkań z uczestnikami na MS Teams)

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: kurs prowadzony zdalnie poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

czwartki:

 • 12, 19, 26 listopada 2020 r.
 • 3, 10 grudnia 2020 r.

Godziny: 18:30-20:00

UWAGA! Ze względu na zawieszenie kursu Emisja głosu w semestrze letnim 2019/2020 z powodu epidemii,  kurs skierowany jest do doktorantów, którzy nie mieli możliwości jego ukończenia w poprzednim semestrze. W związku z tym nie jest prowadzona rekrutacja ogólnouniwersytecka dla doktorantów.

Active learning based on project and problem

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: kurs w języku angielskim,  prowadzony w formie zdalnej poprzez platformę Pegaz - Big Blue Button

Terminy zajęć: środy (7 spotkań po 100 min.):

 • 18 listopada 2020 r.
 • 2, 9, 16 grudnia 2020 r.
 • 13, 20, 27 stycznia 2021 r

Godziny: 16:00-17:40

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza w terminie od 26 października od godz. 9:00 do 2 listopada do godz, 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Lecturer: Iwona Maciejowska, PhD

Total no. of hours: 15

Total no. of ECTS: 2

Venue: online course, via Pegaz application - Big Blue Button

Course is delivered on Wednesdays:

 • 18th November 2020
 • 2nd, 9th, 16th December 2020
 • 13th, 20th, 27th January 2020

Hours: 4:00 PM – 5:40 PM

No. of participants: 5 

Admission requirements: completion of basic course organised within Ars Docendi or by faculty of employment

Registration: via form. Registration starts on 26th October 2020 at 9:00 AM and lasts till 2nd November 2020 at 11:55 PM.

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. inż. Justyna M. Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Kurs prowadzony w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams

Terminy zajęć: 

poniedziałki:

 • 4, 11, 18, 25 stycznia 2021 r.
 • 1 lutego 2021 r.

Godziny: 16:00-18:15

Liczba miejsc: 7

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularzaw terminie od 26 października od godz. 9:00 do 2 listopada do godz, 23:59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi UWAGA! Kontynuacja kursu w formie zdalnej

Sylabus

Uwaga! Harmonogram może ulec niewielkim zmianom

Harmonogram

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 28

Miejsce: kontynuacja w formie zdalnej (PEGAZ, MS Teams)

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych kursów będą Państwu przekazywane na bieżąco, droga mailową

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 6, 13, 20, 27 maja
 • 3, 17 czerwca

Godzina:

 • 16:00-19:15

Liczba miejsc: 7 doktorantów

Wymagania wstępne: zapraszamy w pierwszej kolejności osoby od II roku studiów doktoranckich oraz doktorantów, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne.

Zapisy: za pomocą formularza, w terminie od 18 lutego 2020od godz. 9:00 do 24 lutego 2020, do godz. 23.59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza odpowiedzi dot. m.in. doświadczenia dydaktycznego przesyłanych przez doktorantów w trakcie rekrutacji.

Warunek ukończenia kursu: obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu), aktywność na platformie PEGAZ.

Liczba punktów ECTS: 2 ECT

Emisja głosu (kurs zawieszony)

Sylabus

Prowadzący: mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 16 h

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ​, ul. Batorego 12, sala witrażowa

Liczba punktów ECTS: 1

Terminy zajęć:

 • 27 lutego 2020,
 • 5, 12, 19, 26 marca 2020,
 • 2, 9, 16 kwietnia 2020

Godziny: 16:00-17:30

Liczba miejsc: doktoranci - 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: za pomocą formularza, w terminie od 7 lutego 2020od godz. 9:00 do 17 lutego 2020, do godz. 23.59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sztuka pisania i analizy testów (kurs sie nie odbył)

Sylabus

Prowadząca: prof. dr hab. med. Jadwiga Mirecka

Łączna liczba godzin: 12

Miejsce: centrum

Liczba punktów ECTS: 2

Terminy zajęć:

 • środy:
 • 15, 22, 29 kwietnia 2020
 • 6 maja 2020

Godziny: 16:00-18:15

Liczba miejsc: doktoranci - 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: za pomocą formularza. Terminy zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Metody aktywizujące - kierunki społeczne (kurs sie nie odbył)

Sylabus

Prowadząca: dr Katarzyna Smoter

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Ingardena 3, sala nr 219

Liczba punktów ECTS: 1

Terminy zajęć:

 • 11, 18, 25 maja
 • 1, 8 czerwca

Godziny: 17:30-19:45

Liczba miejsc: doktoranci - 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: za pomocą formularza. Terminy zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Elementy retoryki praktycznej (kurs sie nie odbył)

Sylabus

Prowadzący: mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 16 h

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ​, ul. Batorego 12, sala witrażowa

Liczba punktów ECTS: 1

Terminy zajęć: 5

 • czwartki:
 • 23, 30 kwietnia 2020
 • 7, 14, 21, 28 maja 2020
 • 4, 18 czerwca 2020

Godziny: 16:00-17:30

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: zapraszamy osoby, które mają już ukończony kurs Emisja głosu

Zapisy: za pomocą formularza, terminy rekrutacji zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Active learning based on project & problem (kurs sie nie odbył)

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, sala A1-13

Terminy zajęć: (5 spotkań) wtorki:

5, 12, 19, 26 maja

2 czerwca

Godziny: 16:00-18:15

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą formularza. Terminy zostaną podane wkrótce. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Teaching in University Science Laboratories. Developing Best Practice

Trzecia edycja kursu opracowanego w ramach sieci ECTN (European Chemistry Thematic Network) skupiającej ok. 150 wydziałów chemicznych europejskich uniwersytetów i skierowanego do osób prowadzących zajęcia laboratoryjne na kierunkach przyrodniczych: chemia, biochemia, biologia, farmacja, fizyka itd oraz koordynatorów tych zajęć. Zajęcia odbywają się w j. angielskim.

Opis kursu: https://starfish.innovatievooronderwijs.nl/media/uploads/2019/09/24/summary-of-mooc.pdf
Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 16 (3 spotkania po 1 godzinie zegarowej w sali + 6 razy po 2 godziny aktywności na międzynarodowej platformie zdalnego nauczania Coursera)

Miejsce: Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, sala nr A0-24

Daty zajęć:

 • 10 października 2019
 • 24 października 2019
 • 28 listopada 2019

Godziny: 16:00-17:00

Liczba miejsc: 12 doktorantów

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zapisy: Rejestracja zakończona

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach stacjonarnych, aktywność na platformie zdalnego nauczania (zaliczenie wszystkich proponowanych na platformie zadań, w tym wypowiedzi na forach i ocenienie prac innych uczestników kursu).

Liczba ECTS: 2

More information: https://starfish.innovatievooronderwijs.nl/media/uploads/2019/09/24/summary-of-mooc.pdf
Sylabus

Lecturer: Iwona Maciejowska, PhD

Total no. of hours: 16

Total no. of ECTS: 2

Venue: Faculty of Chemistry, 2 Gronostajowa Str., room A0-24

Date:

10th October 2019

24th October 2019

28th November 2019

Hours: 5:00 PM – 6:00 PM

No. of participants: 15

Registration completed

Metody aktywizujące - kierunki humanistyczne

Sylabus

Prowadząca: dr Agnieszka Kania

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: ul. Gołębia 20, sala nr 19

Daty zajęć: poniedziałki:

 • 28 października 2019
 • 4 listopada 2019
 • 18 listopada 2019
 • 25 listopada 2019
 • 2 grudnia 2019

Godziny: 16:45-19:00

Liczba miejsc: 5

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

UWAGA! pozostały jeszcze wolne miejsca:

Zapisy: za pomocą formularza w terminie od 16 października 2019, od godz. 9:00 do 25 października 2019, do godz. 23.59. Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Etykieta nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Brygida Kuźniak, prof UJ

Łączna liczba godzin: 8

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, ul. Krupnicza 33a, sala nr 209

Daty zajęć: środy:

 • 20 listopada 2019
 • 27 listopada 2019

Godziny: 16.45-20.00

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: Rejestracja zakończona

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Emisja głosu

Sylabus

Prowadząca: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, sala nr A1-05

UWAGA! zmiana terminów zajęć:

Daty zajęć: wtorki:

 • 19 listopada 2019
 • 26 listopada 2019
 • 3 grudnia 2019
 • 10 grudnia 2019
 • 17 grudnia 2019

Godziny: 17.30-20.00 (w tym 15 minut przerwy)

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: Rejestracja zakończona

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Sceniczne techniki w prowadzeniu zajęć dydaktycznych - ekspresja pozawerbalna

Opis kursu

Prowadzący: dr hab. Jan F. Jacko, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala nr 1.108

Daty zajęć: soboty:

 • 9 listopada 2019
 • 16 listopada 2019
 • 23 listopada 2019
 • 30 listopada 2019

Godziny: 17:00-20:15 (pierwsze zajęcia będą trwały do 19:30)

Liczba miejsc: 7

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: Rejestracja zakończona

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. inż. Justyna M. Bugaj, prof. UJ

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala nr 1.108

Daty zajęć: środy:

 • UWAGA! zmiana terminu pierwszych zajęć:
 • 8 stycznia 2020
 • 15 stycznia 2020
 • 22 stycznia 2020 (ZAJĘCIA ODWOŁANE)
 • 29 stycznia 2020 g. 17:00-20:45
 • 19 lutego 2020 g. 17:00-18:30

Godziny: 17:00-20:45 / 18:30 (w tym 15 minut przerwy)

Liczba miejsc: 7

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: Rejestracja zakończona

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi- Edycja I

Sylabus

Harmonogram kursu

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 28 (7 spotkań po 4x45min)

Miejsce: 6 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ (Rynek Główny 8)

Daty zajęć:

 • 16, 23, 30 października 2019
 • 6, 13, 20, 27 listopada 2019

Godzina:

 • I moduł 16:00-17:30
 • II moduł 17:45-19:15

Liczba miejsc: 7 doktorantów

Zapisy: Rejestracja zakończona

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ), aktywność na platformie PEGAZ.

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi - Edycja II

Sylabus

Harmonogram kursu

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 28 (7 spotkań po 4x45min)

Miejsce: 5 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków),1 zajęcia w sali nr 110 przy ul. Anny 6 (18.XII.19), 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ (Rynek Główny 8) (8.I.20)

Daty zajęć:

 • 4, 11, 18 grudnia 2019
 • 8, 15, 22, 29 stycznia 2020

Godzina:

 • I moduł 16:00-17:30
 • II moduł 17:45-19:15

Liczba miejsc: 7 doktorantów

Zapisy: Rejestracja zakończona

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ), aktywność na platformie PEGAZ.

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. inż. Justyna M. Bugaj

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala nr 1.108

Daty zajęć: środy:

 • 20 lutego 2019
 • 27 lutego 2019
 • 6 marca 2019
 • 20 marca 2019
 • 27 marca 2019

Godziny: 16.45-19.00

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: za pomocą formularza w terminie od 16 października 2019, od godz. 9:00 do 22 października 2019, do godz. 23.59.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zróżnicowanie studentów i jego skutki dla dydaktyki

Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska, mgr Małgorzata Perdeus-Białek, mgr Paweł Winiarski

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych, al. Mickiewicza 9a, IV piętro (skrzydło na lewo od wind), sala nr 412

Daty zajęć: wtorki:

 • 5 marca 2019 (dr I. Maciejowska)
 • 12 marca 2019 (mgr P. Winiarski)
 • 19 marca 2019 (mgr P. Winiarski)
 • 26 marca 2019 (mgr M. Perdeus-Białek)
 • 2 kwietnia 2019 (mgr M. Perdeus-Białek)
 • 9 kwietnia 2019 (mgr M. Perdeus-Białek)
 • 16 kwietnia 2019 (dr I. Maciejowska)

Godziny: 16.00-17.30 (plus ewentualnie 10 minut przewidzianych na dyskusję lub konsultacje indywidualne)

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 14 lutego 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Uczelnia bez dyskryminacji i molestowania

Sylabus

Prowadzący: mgr Katarzyna Jurzak, mgr Agata Teutsch

Łączna liczba godzin: 12 (3 spotkania po 4 godziny lekcyjne)

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Strefa Studencka, ul. Anny 6 (wejście: czarne, ciężkie, mosiężne drzwi vis-à-vis wejścia do Collegium Maius)

Daty zajęć: poniedziałki:

 • 13 maja 2019
 • 20 maja 2019
 • 27 maja 2019

Godziny: 13:30-17.00

Liczba miejsc: 15

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 7 lutego 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Active learning based on project & problem

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, sala A0-24

Daty zajęć: wtorki:

 • 12 marca 2019
 • 19 marca 2019
 • 26 marca 2019
 • 2 kwietnia 2019
 • zakończenie zajęć: 9 kwietnia lub 7 maja 2019 (do decyzji uczestników, w zależności od ilości czasu, jaki będą potrzebowali na przygotowanie prezentacji zaliczeniowej)

Godziny: 15.30-18.45

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 20 lutego 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

 

Lecturer: Iwona Maciejowska, PhD

Total no. of hours: 15

Total no. of ECTS: 2

Venue: Faculty of Chemistry, 2 Gronostajowa Str., room A0-24

Course is delivered on Tuesdays:

 • 12th March 2019
 • 19th March 2019
 • 26th March 2019
 • 2nd April 2019
 • the end date of the course: 9th April or 7th May 2019 (according to participants’ decision, depending on the amount of time needed in order to prepare final presentation)

Hours: 3:30 PM – 6:45 PM

No. of participants: 10

Admission requirements: completion of basic course organised within Ars Docendi or by faculty of employment

Registration: via USOSweb. Registration starts on 29th January 2019 at 9:00 AM and lasts till 14th February 2019 at 11:55 PM or till there are no more places available

PLEASE NOTE! Sequence of applications decides. Please contact us at ars.docendi@uj.edu.pl if you could not register for the course because of no more place available.

Metody aktywizujące - kierunki humanistyczne i społeczne

Sylabus

Prowadzący: dr Krzysztof Piotrowski

Łączna liczba godzin: 10

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Studium Pedagogiczne, ul. Wiślna 3, sala nr 2

Daty zajęć: poniedziałki:

 • 18 marca 2019
 • 25 marca 2019
 • 1 kwietnia 2019
 • 8 kwietnia 2019

Godziny: 10.00-12.15 (dwa pierwsze spotkania); 10.00-11.30 (dwa ostatnie spotkania)

Liczba miejsc: 15

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 25 lutego 2019 r. o godzinie 11.00 i potrwa do 5 marca 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Sztuka pisania testów

Sylabus

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Mirecka

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Instytut Historii, ul. Gołębia 13, sala nr 301

Daty zajęć: wtorki:

 • 7 maja 2019
 • 14 maja 2019
 • 21 maja 2019
 • 28 maja 2019
 • 4 czerwca 2019

Godziny: 16:45-19:00

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 25 lutego 2019 r. o godzinie 11.00 i potrwa do 5 marca 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram kursu Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 2x45min)

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: 14 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ (Rynek Główny 8)

Daty zajęć:

 • 27 lutego 2019
 • 6, 13, 20, 27 marca 2019
 • 3, 10, 17, 24 kwietnia 2019
 • 8, 15, 22, 29 maja 2019
 • 5, 12 czerwca 2019

Godziny:

 • I grupa 16:00 - 17:30
 • II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc: w każdej z obu grup 18 doktorantów

Wymagania wstępne: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 14 lutego 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby, które dokonają rejestracji poprzez USOSweb proszone są o przesłanie na adres ars.docendi@uj.edu.pl odpowiedzi na poniższe pytania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 r., do godz. 11.00:

 1. Jakie są Pani/Pana dotychczasowe doświadczenia w roli nauczyciela akademickiego? Co zaliczylibyście Państwo do swoich sukcesów dydaktycznych, a co się nie do końca udało? Jakie wnioski wyciągnęliście Państwo z tych swoich pierwszych doświadczeń?
 2. Na jakim kursie odbywał/a Pan/i praktyki pedagogiczne w ramach studiów doktoranckich? Jakie są Pani/Pana wrażenia z tych zajęć?
 3. Jakie cele chcecie Państwo osiągnąć poprzez uczestnictwo w kursie podstawowym Ars Docendi? Czego chcecie się tu nauczyć?

Spełnienie powyższego warunku jest konieczne, aby się zarejestrować.

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową.

UWAGA! Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ), aktywność na platformie PEGAZ

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram kursu Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Łączna liczba godzin: 28 (14 spotkań po 2x45min)

Miejsce: 13 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ

Daty zajęć:

 • 10, 17, 24 października 2018
 • 7, 14, 21, 28 listopada 2018
 • 5, 12, 19 grudnia 2018
 • 9, 16, 23, 30 stycznia 2019

Godziny:

 • I grupa 16:00 - 17:30
 • II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup 18 doktorantów

UWAGA: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne

Rejestracja

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 27 września 2018 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 4 października 2018 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby, które dokonają rejestracji poprzez USOSweb proszone są o przesłanie na adres ars.docendi@uj.edu.pl odpowiedzi na dwa poniższe pytania:

1. Jakie są Pani/Pana dotychczasowe doświadczenia w roli nauczyciela akademickiego? Tzn. – na jakim kursie odbywał/a Pan/i praktyki pedagogiczne w ramach studiów doktoranckich? Jakie są Pani/Pana wrażenia z tego kursu? Co zaliczylibyście Państwo do swoich sukcesów, a co się nie do końca udało? Jakie wnioski wyciągnęliście Państwo z tych swoich pierwszych doświadczeń?

2. Jakie cele chcecie Państwo osiągnąć poprzez uczestnictwo w kursie podstawowym Ars Docendi? Czego chcecie się tu nauczyć?

Spełnienie powyższego warunku jest konieczne, aby się zarejestrować.

Informację o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową.

UWAGA! Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ), aktywoność na platformie PEGAZ

Oferta kursów modułowych

UWAGA! Na kursy modułowe zapraszamy doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale.

Etykieta nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Brygida Kuźniak

Łączna liczba godzin: 8 h (2 x 4h)

Miejsce: sala seminaryjna ZPMP, ul. Gołębia 9, I piętro , pok. nr 121

Daty zajęć: środy

 • 7, 14 listopada 2018

Godziny: 16:45-20:00

Liczba miejsc: doktoranci - 20

Rejestracja:

Doktoranci: za pomocą systemu USOSweb, w terminie od 5 października 2018, od godz. 9:00 do 10 października 2018, do godz. 23.55

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Jak zaprojektować kurs - kierunki humanistyczne i społeczne

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Anna Sajdak-Burska

Łączna liczba godzin: 18 h (6 x 3h)

Miejsce: Instytut Religioznawstwa UJ, ul. Grodzka 52, s. 13a /druga brama, parter/

Daty zajęć: wtorki

 • 27 listopada 2018
 • 4, 11, 18 grudnia 2018
 • 8, 15 stycznia 2019

Godziny: 10:00-12:15

Liczba miejsc: doktoranci - 18

Na kurs zapraszamy wyłącznie doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale.

Rejestracja:

Doktoranci: za pomocą systemu USOSweb, w terminie od 5 października 2018, od godz. 9:00 do 10 października 2018, do godz. 23.55

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Sztuka komunikacji

Sylabus

Prowadzący: dr hab. Jerzy Rosiński

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala nr 1.108

Daty zajęć: poniedziałki

 • 10, 17 grudnia 2018
 • 7, 14, 21 stycznia 2019

Godziny: 16.00-18.15

Liczba miejsc: doktoranci - 24

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb, w terminie od 5 października 2018, od godz. 9:00 do 10 października 2018, do godz. 23.55

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Liczba punktów ECTS: 1 ECTS

 

Teaching in University Science Laboratories. Developing Best Practice

Druga edycja kursu opracowanego w ramach sieci ECTN (European Chemistry Thematic Network) skupiającej ok. 150 wydziałów chemicznych europejskich uniwersytetów i skierowanego do osób prowadzących zajęcia laboratoryjne na kierunkach chemicznych i pokrewnych (np. biochemia, farmacja, fizyka) oraz koordynatorów tych zajęć. Zajęcia odbywają się w j. angielskim, na podstawie materiałów ECTN (European Chemistry Thematic Network).

Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 18 (3 spotkania po 2 godziny w sali + 6 razy po 2 godziny aktywności na międzynarodowej platformie zdalnego nauczania)

Miejsce: Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, sala numer A0-24

Daty zajęć: wtorki

 • 6, 27 listopada 2018
 • 18 grudnia2018

Godziny: 17.00-18.30

Liczba miejsc: doktoranci 15

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zapisy: Za pomocą systemu USOSweb, w terminie od 5 października 2018, od godz. 9:00 do 10 października 2018, do godz. 23.55

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach stacjonarnych, aktywność na platformie zdalnego nauczania (zaliczenie wszystkich proponowanych na platformie zadań, w tym wypowiedzi na forach i ocenienie prac innych uczestników kursu)

Liczba ECTS: 2

Good chemistry - Methodological, Ethical, and Social Dimensions

Kurs opracowany w ramach stowarzyszenia EuChemS (European Chemical Society) skupiającego 50 narodowych towarzystw chemicznych naszego kontynentu skierowany do doktorantów kierunków chemicznych i innych nauk przyrodniczych.

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 18 godz. (3 spotkania po 2 godziny w sali + 6 razy po 2 godziny aktywności na międzynarodowej platformie zdalnego nauczania)

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), sala nr A0-24

Daty zajęć: wtorki

23 października 2018

13 listopada 2018

11 grudnia 2018

Godziny: 17:00-18:30

Liczba miejsc: doktoranci - 8

Rejestracja: prosimy o bezpośredni kontakt z Prowadzącą, Panią dr Iwoną Maciejowską (adres e-mail: iwona.maciejowska@uj.edu.pl)

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach stacjonarnych, aktywność na platformie zdalnego nauczania (zaliczenie wszystkich proponowanych na platformie zadań, w tym wypowiedzi na forach oraz krótkich quizów)

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram

Łączna liczba godzin: 28 (14 spotkań po 2x45min)

Miejsce: 13 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ (Rynek Główny 8)

Daty zajęć:

 • 7, 14, 21, 28 marca 2018
 • 4, 11, 18, 25 kwietnia 2018
 • 9, 16, 23, 30 maja 2018
 • 6, 13 czerwca 2018

Godziny:

I grupa 16:00 - 17:30

II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup 18 doktorantów

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. 

UWAGA: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ)

Wykładowca twórcą - nagrywanie i stosowanie materiałów dydaktycznych w postaci filmów wideo

Sylabus

Prowadzący: Dr Paweł Bernard

Łączna liczba godzin: 12 h (czyli 4 x 3h)

Miejsce: Wydział Chemii UJ​, ul. Gronostajowa 2, sala A1-20

Daty zajęć: 

 • 9.03.2018
 • 23.03.2018
 • 6.04.2018
 • 20.04.2018

Godziny: 12:15-14:30

Liczba miejsc:

Doktoranci - 4

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 23 lutego 2018 r. o godz. 18.00 i potrwa do 25 lutego 2018 r. do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

Liczba punktów: 1 ECTS

Wymagania wstępne:

 • Podstawowa umiejętność obsługi MS PowerPoint oraz platformy PEGAZ;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (materiały w języku angielskim).
 • Uczestnicy muszą dysponować własnym laptopem wyposażonym w:
  • system operacyjny Windows 8 lub 10,
  • kamerę internetową,
  • program MS Office (minimum w wersji 2013,
  • z dostępem do sieci Eduroam eduroam.uj.edu.pl/
  • słuchawki z mikrofonem.

Jak zaprojektować kurs - kierunki humanistyczne i społeczne

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Anna Sajdak-Burska

Łączna liczba godzin: 18 h (9 x 2h)

Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Krupnicza 2, s. 305a

Daty zajęć: poniedziałki

 • 26 marca 2018
 • 9, 16, 23 kwietnia 2018
 • 7, 14, 21, 28 maja 2018
 • 4 czerwca 2018

Godziny: 12:00-13:30

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Na kurs zapraszamy wyłącznie doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale.

Rejestracja:

Doktoranci: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja rozpocznie się 15.03.2018 o godz. 18:00 i potrwa do 20.03.2018 do godz. 23:55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Etykieta nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: Dr hab. Brygida Kuźniak

Łączna liczba godzin: 6 h

Miejsce: Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego, ul. Gołębia 9 - wejście do tzw. "Pomieszczeń ZPMP" od strony sali "Przewiązka"

Daty zajęć: 23 maja 2018

Godziny: 15:00-20:00

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Na kurs zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli Kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim Wydziale.

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja rozpocznie się 25.04.2018 o godz. 18:00 i potrwa do 29.04.2018 do godz. 23:55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Metody aktywizujące - kierunki humanistyczne i społeczne

Sylabus

Prowadzący: Dr Krzysztof Piotrowski

Łączna liczba godzin: 10 h

Miejsce: Studium Pedagogiczne UJ, ul. Wiślna 3, sala nr 2

Daty zajęć: 7, 14, 21 i 28 maja 2018

Godziny: 17:45-20:00 (7 i 14 maja), 17:45-19:15 (21 i 28 maja)

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Na kurs zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli Kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim Wydziale.

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja rozpocznie się 25.04.2018 o godz. 18:00 i potrwa do 29.04.2018 do godz. 23:55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Kurs podstawowy

Łączna liczba godzin: 28 (14 spotkań po 2x45min)

Miejsce: 12 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 2 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ

Daty zajęć:

 • 11, 18, 25 października 2017
 • 8, 15, 22, 29 listopada 2017
 • 6, 13, 20 grudnia 2017
 • 3, 10, 17, 24 stycznia 2018

Godziny:

 • I grupa 16:00 - 17:30
 • II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup 18 doktorantów

UWAGA: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne

Rejestracja

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 4 października o godzinie 18.00 i potrwa do 8 października 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ)

Sztuka komunikacji

Sylabus

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 3.117

Daty zajęć: poniedziałki

 • 6, 13, 20, 27 listopada 2017
 • 11 grudnia 2017

Godziny: 16.00-18.15

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 30 października 2017 o godz. 18.00 i potrwa do 1 listopada 2017 do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Sylabus

Prowadząca: Dr hab. inż. Justyna Bugaj

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 0.308

Daty zajęć: środy

 • 29 listopada 2017
 • 6, 13, 20 grudnia 2017
 • 10 stycznia 2018

Godziny: 16.30-19.00

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 30 października 2017 o godz. 18.00 i potrwa do 1 listopada 2017 do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania (nauki humanistyczne i społeczne)

Sylabus

Prowadząca: Dr hab. inż. Justyna Bugaj

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.202

Daty zajęć: wtorki

 • 28 listopada 2017
 • 5, 12, 19 grudnia 2017
 • 9 stycznia 2018

Godziny: 16.30-19.00

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10

Rejestracja:

Za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 4 października o godzinie 18.00 i potrwa do 8 października 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Zróżnicowanie studentów i jego skutki dla dydaktyki

Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska, dr Ignacy Nasalski, mgr Małgorzata Perdeus-Białek

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce zajęć: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych (Collegium Paderevianum II, al. Mickiewicza 9a/410, IV piętro, skrzydło na lewo od wind, sala nr 412)

Daty zajęć:

 • 10 października 2017
 • 17 i 24 października 2017
 • 7, 14, 21 listopada 2017
 • 28 listopada 2017

Godziny: 16.00-17.30

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 (zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli podstawy dydaktyki akademickiej - na macierzystym Wydziale lub w ramach Ars Docendi)

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 4 października o godzinie 18.00 i potrwa do 8 października 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Metody aktywizujące - kierunki przyrodnicze i nauki o życiu

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), sala nr A1-04

Daty zajęć: wtorki

 • 12, 19 grudnia 2017
 • 9, 16, 23 stycznia 2018

Godziny: 17.05-19.20

Liczba miejsc:

Doktoranci: 8

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 30 października 2017 o godz. 18.00 i potrwa do 1 listopada 2017 do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów ECTS: 1

Active learning based on project & problem

Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska

Zajęcia i wszystkie materiały dydaktyczne (prezentacje, artykuły itd.) są w j. angielskim,​ na podstawie propozycji projektu Erasmus + TeachEx

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), sala nr A1-04

Daty zajęć:

Obowiązkowa obecność na zajęciach stacjonarnych we wtorki:

 • 7, 14 listopada 2017
 • 5 grudnia 2017
 • 30 stycznia 2018

+ w międzyczasie konsultacje indywidualne

Godziny zajęć: 17.15-18.45

Liczba miejsc:

Doktoranci  - 8

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 30 października 2017 o godz. 18.00 i potrwa do 1 listopada 2017 do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba ECTS: 2

Teaching in University Science Laboratories. Developing Best Practice

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Kurs skierowany do osób prowadzących zajęcia laboratoryjne na kierunkach chemicznych i pokrewnych oraz koordynatorów tych zajęć.

Zajęcia w j. angielskim, na podstawie materiałów ECTN (European Chemistry Thematic Network).

Łączna liczba godzin: 16 (= 2 spotkania po 2 godziny w wyznaczonym miejscu + 6 razy 2 godziny aktywności na międzynarodowej platformie zdalnego nauczania)

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), sala nr A0-24

Daty zajęć:

Obowiązkowa obecność na zajęciach stacjonarnych:

 • 29 listopada 2017
 • 31 stycznia 2018

Godziny zajęć: 16.00-17.30

Liczba miejsc:

Doktoranci - 11

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 30 października 2017 o godz. 18.00 i potrwa do 1 listopada 2017 do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba ECTS: 2

Kurs podstawowy

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 2x45min)

Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków)

Daty:

- 1, 8, 15, 22, 29 marca 2017

- 5, 12, 19, 26 kwietnia 2017

- 10, 17, 24, 31 maja 2017

- 7, 14 czerwca 2017

Godziny: I grupa 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:
W każdej z obu grup 18 doktorantów

Rejestracja:
- doktoranci - uwaga: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne.

Rejestracja za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 22 lutego 2017 (w środę) o godzinie 18.00 i potrwa do 26 lutego 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ)

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Start kursu: 15 marca 2017

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

15, 22, 29 marca 2017

5, 12 kwietnia 2017

Godziny: 16.30 - 18.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.202

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy, czy to w ramach CDDA Ars Docendi UJ, czy przygotowania dydaktycznego na macierzystych wydziałach.

Rejestracja odbędzie się za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 22 lutego 2017 (w środę) o godzinie 18.00 i potrwa do 26 lutego 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

Liczba punktów: 1 ECTS

Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki humanistyczne i społeczne)?

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Łączna liczba godzin: 18

Daty zajęć: czwartki

- 23, 30 marca 2017

- 6, 20 kwietnia 2017

- 11, 18, 25 maja 2017

- 1, 15 czerwca 2017

Godziny: 14.00-15.30

Miejsce: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (ul. Oleandry 2a, Kraków), sala nr 2

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10

Zapisy:

Doktoranci - zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy, czy to w ramach CDDA Ars Docendi UJ, czy przygotowania dydaktycznego na macierzystych wydziałach.

Rejestracja USOSweb zostanie otwarta 22 lutego 2017 (w środę) o godzinie 18.00 i potrwa do 26 lutego 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

Liczba punktów: 2 ECTS

Sztuka prezentowania - nauki przyrodnicze i ścisłe

Prowadzący: dr Grzegorz Stopa i dr Aneta Lipińska

Łączna liczba godzin: 21

Daty i miejsce zajęć:

-  5, 12, 19 kwietnia 2017 na Wydziale Chemii UJ (ul. Ingardena 3, Kraków), sala nr 200

-  26 kwietnia i 10 maja 2017 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (ul. Łojasiewicza 4, Kraków), sala nr 0.330

-  17 i 24 maja 2017 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (ul. Łojasiewicza 4, Kraków), sala nr 0.309

Godziny: 16.00-18.30

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ z nauk przyrodniczych, ścisłych i medycznych - 10

Zapisy:

Doktoranci - zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy, czy to w ramach CDDA Ars Docendi UJ, czy przygotowania dydaktycznego na macierzystych wydziałach.

Rejestracja USOSweb zostanie otwarta 23 marca 2017 (w czwartek) o godzinie 18.00 i potrwa do 26 marca 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

Liczba punktów: 2 ECTS

Kurs podstawowy

Dokładny harmonogram

Łączna liczba godzin: 28 (14 spotkań po 2x45min)

Czas trwania: od 12 października 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.

Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków)

Godziny: I grupa 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:
W każdej z obu grup 21 doktorantów

Rejestracja:
- doktoranci - rejestracja za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 5 października 2016 (w środę) o godzinie 8.00 i potrwa do 9 października 2016 (niedzieli) do godziny 23.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane w okolicach grudnia 2016 r.)

Metody aktywizujące (nauki przyrodnicze)

Prowadząca: Dr Iwona Maciejowska

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: poniedziałki

7, 14, 21, 28 listopada 2016

12 grudnia 2016

Godziny: 17.30-19.45

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Ingardena 3), sala nr 215

Liczba miejsc:

Doktoranci - 8

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 19 października 2016 (w środę) o godz. 8.00 i potrwa do 23 października 2016 (do niedzieli) do godz. 23.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka komunikacji

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: poniedziałki

- 7, 14, 21, 28 listopada 2016

- 5 grudnia 2016

Godziny: 16.00-18.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 19 października 2016 (w środę) o godz. 8.00 i potrwa do 23 października 2016 (do niedzieli) do godz. 23.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: środy

- 26 października 2016

- 2, 9, 16, 30 listopada 2016

Godziny: 16.00-18.30

Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UJ, sala numer 0006

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15

Zapisy:

doktoranci - rejestracja USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 19 października 2016 (w środę) o godz. 8.00 i potrwa do 23 października 2016 (do niedzieli) do godz. 23.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Jak zmotywować, zaktywizować studentów do uczenia się a siebie do rozwoju w roli dydaktyka?

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: czwartki

- 17, 24 listopada 2016

- 1, 8, 15 grudnia 2016

Godziny: 13.15-15.30

Miejsce: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ (ul. Grodzka 52), sala numer 100

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15

Zapisy:

doktoranci - rejestracja USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 19 października 2016 (w środę) o godz. 8.00 i potrwa do 23 października 2016 (do niedzieli) do godz. 23.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 01 lutego 2017

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: środy

01, 08, 15, 22 lutego 2017

01 marca 2017

Godziny: 16.00-18.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 23 stycznia 2017 (w poniedziałek) o godzinie 8.00 i potrwa do 25 stycznia 2017 do godziny 23.00.

Liczba punktów: 1 ECTS

Kurs podstawowy

Sylabus

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 1,5 godziny),

Czas trwania: od 2 marca 2016 r. do 15 czerwca 2016 r.
Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum

Godziny: I grupa: 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15.

Dokładny harmonogram

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup: 21 doktorantów

Rejestracja:

- doktoranci - rejestracja za pomocą systemu USOS. Zapisy rozpoczynają się 24 lutego 2016 r. (w środę) o godzinie 8.00 i potrwają do 28 lutego 2016 r. (do niedzieli) do godziny 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS
Warunek ukończenia kursu: 80% obecności oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane w okolicach maja 2016 r.)

Jak zmotywować, zaktywizować studentów do uczenia się a siebie do rozwoju w roli dydaktyka?

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Start kursu: 7 kwietnia 2016

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: czwartki

- 7, 14, 21, 28 kwietnia 2016

- 12 maja 2016

Godziny: 13.15-15.30

Miejsce: Collegium Paderevianum II, sala nr 208

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15 miejsc

Zapisy:

doktoranci - rejestracja USOSweb od 16 marca 2016 od godz. 8.00 do 17 marca 2016 do godz. 20.00

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka komunikacji

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Sylabus

Start kursu: 18 kwietnia 2016 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

- 18, 25 kwietnia 2016 r.

- 9, 16, 23 maja 2016 r.

Godziny: od 16.30 do 18.45

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 2.124

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 2 marca 2016 r. o godz. 8.00 i potrwa do 3 marca 2016 r. do godz. 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 19 kwietnia 2016 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: wtorki

- 19, 26 kwietnia 2016 r.

- 10, 17, 24 maja 2016 r.

Godziny: 17.15-19.45

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 2.107

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15

Zapisy:

doktoranci - rejestracja USOSweb od 16 marca 2016 od godz. 8.00 do 17 marca 2016 do godz. 20.00

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 9 marca 2016 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: środy

09, 16, 23, 30 marca 2016 r.

13 kwietnia 2016 r.

Godziny: 17.00-19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 0.305

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 2 marca 2016 r. o godz. 8.00 i potrwa do 3 marca 2016 r. do godz. 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania (nauki ścisłe i przyrodnicze)

Prowadzący: Dr Grzegorz Stopa

Start kursu: 13 kwietnia 2016 r.

Łączna liczba godzin: 16

Daty zajęć: środy

13, 20, 27 kwietnia 2016

4 maja 2016

Godziny: 16.00-19.00

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Ingardena 3), sala numer 200

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 15

Zapisy:

Doktoranci UJ - rejestracja USOSweb od 16 marca 2016 od godz. 8.00 do 17 marca 2016 do godz. 20.00

Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Start kursu: 22 marca 2016 r.

Łączna liczba godzin: 18

Daty zajęć: wtorki

- 22 marca 2016 r.

- 5, 12, 19, 26 kwietnia 2016 r.

- 10 maja 2016 r.

Godziny: 13.15-15.30

Miejsce: ul. Czapskich 4, sala nr 204

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10

Zapisy:

Doktoranci - rejestracja USOSweb od 16 marca 2016 od godz. 8.00 do 17 marca 2016 do godz. 20.00

Liczba punktów: 2 ECTS

Jak cię słyszą, tak cię widzą - poprawna polszczyzna w dydaktyce akademickiej

Prowadząca: dr Barbara Batko-Tokarz

Sylabus

Start kursu: 6 kwietnia 2016 r.

Daty zajęć: środy

6 i 27 kwietnia 2016

11 maja 2016

1 czerwca 2016

Godziny: od 15.00 do 18.00

Miejsce: Instytut Historii UJ (Collegium Witkowskiego) sala nr 212

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10

Zapisy:

Doktoranci UJ - rejestracja USOSweb od 16 marca 2016 od godz. 8.00 do 17 marca 2016 do godz. 20.00

Kurs podstawowy

Sylabus

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 1,5 godziny),

Czas trwania: od 7 października 2015 r. do 10 lutego 2016 r.
Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum

Godziny: I grupa: 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15.

Dokładny harmonogram zajęć

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup: 21 doktorantów

Rejestracja:

- doktoranci - rejestracja za pomocą systemu USOS. Zapisy rozpoczynają się 30 września (w środę) o godzinie 8.00 i potrwają do 4 października (do niedzieli) 2015 r. do godziny 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: 80% obecności oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r.)

Sztuka komunikacji

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Sylabus

Start kursu: 16 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: poniedziałki

16, 23 i 30 listopada oraz 7 i 14 grudnia 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa. Rejestracja zostanie otwarta 14 października (w środę) 2015 r. o godz. 8.00 i będzie trwała do 16 października (do piątku) 2015 r. do godz. 12.00

Liczba punktów: 1 ECTS

Dylematy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 20 listopada 2015 r. o godz. 17.00

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

20, 27 listopada 2015 r.

4, 11, 18 grudnia 2015 r.

Godziny: 17.00-19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa. Rejestracja zostanie otwarta 14 października (w środę) 2015 r. o godz. 8.00 i będzie trwała do 16 października (do piątku) 2015 r. do godz. 12.00

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania w naukach humanistycznych i społecznych

Prowadzący: Dr hab. Jan F. Jacko oraz dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 9 paźdzernika 2015 r. (w piątek) o godz. 17.00

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: piątki

9, 16, 23 października oraz 6 i 13 listopada 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa. Zapisy rozpoczynają się 30 września (w środę) o godzinie 8.00 i potrwają do 4 października (do niedzieli) 2015 r. do godziny 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka pisania testów

Prowadząca: Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

Sylabus

Start kursu: 23 października 2015 r.

Łączna liczba godzin: 6

Daty zajęć: 23 i 30 października oraz 6 listopada

Godziny: 14.30-16.00

Miejsce: Zakład Dydaktyki Medycznej (ul. Łazarza 16), sala seminaryjna nr 5

Liczba miejsc:

Doktoranci - 8

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa. Rejestracja zostanie otwarta 14 października (w środę) 2015 r. o godz. 8.00 i będzie trwała do 16 października (do piątku) 2015 r. do godz. 12.00

Metody aktywizujące (nauki przyrodnicze)

Prowadząca: Dr Iwona Maciejowska

Sylabus

Start kursu: 19 października 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

19, 26 października 2015 r.

9, 16, 23 listopada 2015 r.

Godziny: 17.15-19.30

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Ingardena 3), sala nr 215

Liczba miejsc:

Doktoranci - 8

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa. Zapisy rozpoczynają się 30 września (w środę) o godzinie 8.00 i potrwają do 4 października (do niedzieli) 2015 r. do godziny 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Elementy retoryki z emisją głosu

Prowadzący: Stanisław Świder

Sylabus

Start kursu: 18 listopada 2015 r. o godz. 16.00

Łączna liczba godzin: 30

Daty zajęć: środy

18, 25 listopada 2015 r.

2, 9, 16 grudnia 2015 r.

13, 20, 27 stycznia 2016 r.

3, 10, 17, 24 lutego 2016 r.

2, 9, 16 marca 2016 r.

Godziny: 16.00-17.30

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ (ul. Batorego 12), sala konferencyjna

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 9 listopada (w poniedziałek) 2015 r. o godzinie 8.00 i potrwa do 11 listopada (do środy) 2015 r. do godziny 12.00

Liczba punktów:

Kurs podstawowy

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 1,5 godziny), 

Czas trwania: 4 marca 2015 r. - 17 czerwca 2015 r.
Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum

Godziny: I grupa: 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15.

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: 80% obecności, przygotowanie pracy zaliczeniowej

Sylabus kursu podstawowego: Sylabus

Harmonogram spotkań:

Data

Godzina

Miejsce spotkania

Tematyka

Prowadzący

4 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Komunikacja interpersonalna

Dr hab. Jerzy Rosiński

11 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Praca grupowa

Dr hab. Jerzy Rosiński

18 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Efekty kształcenia, projektowanie kursu

Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

25 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15


Sala nr 30 Collegium Novum

Motywowanie studentów i obszary bezradności pracy nauczyciela akademickiego

Dr hab. Anna Sajdak

1 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Centrum Zdalnego Nauczania UJ

Zdalne nauczanie na UJ - możliwości i projektowanie aktywności

Dr Jacek Urbaniec

Mgr Halina Bojkowska

 

Święta Wielkanocne

8 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Metody nauczania

Dr Iwona Maciejowska

15 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Metody aktywizujące

Dr Krzysztof Piotrowski

22 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Problem Based Learning

Dr Michał Nowakowski

29 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Ocenianie/ewaluacja wiedzy studenta

Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

6 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Dylematy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Dr inż. Justyna Bugaj

13 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Dr inż. Justyna Bugaj

20 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Zasady prezentacji w sytuacjach dydaktycznych

Dr hab. Jan Jacko

27 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Ocenianie/ewaluacja umiejętności studenta

Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

10 czerwca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Praca w języku angielskim ze studentami różnych narodowości

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

17 czerwca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Różne role nauczyciela akademickiego

Możliwości dalszego kształcenia

Zakończenie warsztatów

 

 

Dr Iwona Maciejowska

 

 

Sztuka prezentowania w naukach humanistycznych i społecznych

Prowadzący: Dr hab. Jan F. Jacko oraz dr inż. Justyna Bugaj

Start kursu: 27 lutego 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Sztuka prezentowania w naukach humanistycznych i społecznych

Daty zajęć: 27 lutego, a także 13, 20, 27 marca oraz 10 kwietnia 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

doktoranci UJ - 20

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa w terminie od 18 lutego od 6.30 do 20 lutego do 14.00

W tytule należy podać tytuł warsztatów

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania w naukach przyrodniczych i ścisłych

Prowadzący: Dr Grzegorz Stopa

Start kursu: 25 marca 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: 25 marca, a także 1, 8, 15 i 22 kwietnia 2015 r.

Godziny: 16.00 - 18.15

Miejsce: Wydział Chemii UJ, sala numer 208

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 15

Zapisy:

Doktoranci UJ - rejestracja USOS od 16 marca (od 8.00) do 18 marca (do 12.00)

Liczba punktów: 1 ECTS

Jak cię słyszą, tak cię widzą - poprawna polszczyzna w dydaktyce akademickiej

Prowadzący: Dr Barbara Batko-Tokarz

Start kursu: 11 marca 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

11 marca 2015   od 17.00 do 18.30

25 marca 2015   od 17.00 do 20.15

1 kwietnia 2015   od 17.00 do 18.30

15 kwietnia 2015   od 17.00 do 20.15

6 maja 2015   od 17.00 do 18.30

Miejsce: Instytut Historii UJ (zaraz obok Collegium Novum), sala numer 212

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10

Zapisy:

Doktoranci UJ - rejestracja USOS od 3 marca (od 8.00) do 5 marca (do 12.00)

Liczba punktów: 1 ECTS

Sylabus

Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki społeczne i humanistyczne)

Prowadzący: Dr hab. Anna Sajdak

Start kursu: 29 kwietnia 2015 r.

Łączna liczba godzin: 21

Daty zajęć: 29 kwietnia, a także 6, 13, 20, 27 maja oraz 3 i 11 czerwca 2015 r.

Godziny: 16.30 - 18.45

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ (ul. Batorego 12), sala konferencyjna

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 15

Zapisy:

Doktoranci - rejestracja USOS od 20 kwietnia (od poniedziałku) od 9.00 do 22 kwietnia (do środy) do 12.00

Liczba punktów: 2 ECTS

Sylabus

Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki przyrodnicze i ścisłe)

Prowadzący: Dr Iwona Maciejowska

Start kursu: 7 maja 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: 7, 14, 21, 28 maja oraz 11 czerwca 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.15

Miejsce: Wydział Chemii UJ, sala numer 215

Liczb miejsc:

Doktoranci UJ - 7

Zapisy:

Doktoranci - rejestracja USOS od 20 kwietnia (od poniedziałku) od 9.00 do 22 kwietnia (do środy) do 12.00

Liczba punktów: 1 ECTS

Sylabus

Kompetencje międzykulturowe nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami międzynarodowymi

Prowadzący: Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Start kursu: 15 kwietnia 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: 15, 22 i 29 kwietnia oraz 13 maja 2015 r.

Godziny: 16.00 do 20.00

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala nr 3.116

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10

Liczba punktów: 1 ECTS

Sylabus

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadzący: dr inż. Justyna Bugaj

Start kursu: 15 maja 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15 (5 spotkań po 3 godziny)

Czas trwania: 15 maja do 12 czerwca 2015 r.

Miejsce: Kampus UJ - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala nr 1.108.

Terminy spotkań: 15, 22, 29 maja oraz 5 i 12 czerwca 2015 r.

Godziny: 17:00 – 19:30

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Zapisy:

Doktoranci - rejestracja USOS od 20 kwietnia (od poniedziałku) od 9.00 do 22 kwietnia (do środy) do 12.00

Liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Sylabus: Sylabus warsztatu

Kurs podstawowy

Wielu prowadzących

Metodyka pracy ze studentami rozpoczynającymi studia

Prowadzący: dr Jerzy Lackowski

 Sylabus

Ocena postępu studentów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji personalno-społecznych

Prowadząca: prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

 Sylabus

Sztuka komunikacji

Prowadzący: dr hab. Jerzy Rosiński

 Sylabus

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadząca: dr inż. Justyna Bugaj

 Sylabus

Sceniczne techniki prowadzenia wykładu

Prowadzący: dr hab. Jan Jacko

Problem Based Learning

Prowadzący: dr Michał Nowakowski

Praktyczne wykorzystanie platformy zdalnego nauczania PEGAZ

 Sylabus

Metody aktywizujące (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadzący: dr Krzysztof Piotrowski

Metody aktywizujące (nauki ścisłe i przyrodnicze)

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska