Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum - kursy dla doktorantów

Semestr letni 2018/2019

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. inż. Justyna M. Bugaj

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala nr 1.108

Daty zajęć: środy:

 • 20 lutego 2019
 • 27 lutego 2019
 • 6 marca 2019
 • 20 marca 2019
 • 27 marca 2019

Godziny: 16.45-19.00

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Zapisy: za pomocą formularza w terminie od 16 października 2019, od godz. 9:00 do 22 października 2019, do godz. 23.59.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zróżnicowanie studentów i jego skutki dla dydaktyki

Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska, mgr Małgorzata Perdeus-Białek, mgr Paweł Winiarski

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych, al. Mickiewicza 9a, IV piętro (skrzydło na lewo od wind), sala nr 412

Daty zajęć: wtorki:

 • 5 marca 2019 (dr I. Maciejowska)
 • 12 marca 2019 (mgr P. Winiarski)
 • 19 marca 2019 (mgr P. Winiarski)
 • 26 marca 2019 (mgr M. Perdeus-Białek)
 • 2 kwietnia 2019 (mgr M. Perdeus-Białek)
 • 9 kwietnia 2019 (mgr M. Perdeus-Białek)
 • 16 kwietnia 2019 (dr I. Maciejowska)

Godziny: 16.00-17.30 (plus ewentualnie 10 minut przewidzianych na dyskusję lub konsultacje indywidualne)

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 14 lutego 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Uczelnia bez dyskryminacji i molestowania

Sylabus

Prowadzący: mgr Katarzyna Jurzak, mgr Agata Teutsch

Łączna liczba godzin: 12 (3 spotkania po 4 godziny lekcyjne)

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Strefa Studencka, ul. Anny 6 (wejście: czarne, ciężkie, mosiężne drzwi vis-à-vis wejścia do Collegium Maius)

Daty zajęć: poniedziałki:

 • 13 maja 2019
 • 20 maja 2019
 • 27 maja 2019

Godziny: 13:30-17.00

Liczba miejsc: 15

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 7 lutego 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Active learning based on project & problem

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, sala A0-24

Daty zajęć: wtorki:

 • 12 marca 2019
 • 19 marca 2019
 • 26 marca 2019
 • 2 kwietnia 2019
 • zakończenie zajęć: 9 kwietnia lub 7 maja 2019 (do decyzji uczestników, w zależności od ilości czasu, jaki będą potrzebowali na przygotowanie prezentacji zaliczeniowej)

Godziny: 15.30-18.45

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 20 lutego 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

 

Lecturer: Iwona Maciejowska, PhD

Total no. of hours: 15

Total no. of ECTS: 2

Venue: Faculty of Chemistry, 2 Gronostajowa Str., room A0-24

Course is delivered on Tuesdays:

 • 12th March 2019
 • 19th March 2019
 • 26th March 2019
 • 2nd April 2019
 • the end date of the course: 9th April or 7th May 2019 (according to participants’ decision, depending on the amount of time needed in order to prepare final presentation)

Hours: 3:30 PM – 6:45 PM

No. of participants: 10

Admission requirements: completion of basic course organised within Ars Docendi or by faculty of employment

Registration: via USOSweb. Registration starts on 29th January 2019 at 9:00 AM and lasts till 14th February 2019 at 11:55 PM or till there are no more places available

PLEASE NOTE! Sequence of applications decides. Please contact us at ars.docendi@uj.edu.pl if you could not register for the course because of no more place available.

Metody aktywizujące - kierunki humanistyczne i społeczne

Sylabus

Prowadzący: dr Krzysztof Piotrowski

Łączna liczba godzin: 10

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Studium Pedagogiczne, ul. Wiślna 3, sala nr 2

Daty zajęć: poniedziałki:

 • 18 marca 2019
 • 25 marca 2019
 • 1 kwietnia 2019
 • 8 kwietnia 2019

Godziny: 10.00-12.15 (dwa pierwsze spotkania); 10.00-11.30 (dwa ostatnie spotkania)

Liczba miejsc: 15

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 25 lutego 2019 r. o godzinie 11.00 i potrwa do 5 marca 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Sztuka pisania testów

Sylabus

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Mirecka

Łączna liczba godzin: 15

Liczba punktów ECTS: 1

Miejsce: Instytut Historii, ul. Gołębia 13, sala nr 301

Daty zajęć: wtorki:

 • 7 maja 2019
 • 14 maja 2019
 • 21 maja 2019
 • 28 maja 2019
 • 4 czerwca 2019

Godziny: 16:45-19:00

Liczba miejsc: 10

Wymagania wstępne: ukończony kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 25 lutego 2019 r. o godzinie 11.00 i potrwa do 5 marca 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram kursu Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Koordynator kursu: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 2x45min)

Liczba punktów ECTS: 2

Miejsce: 14 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ (Rynek Główny 8)

Daty zajęć:

 • 27 lutego 2019
 • 6, 13, 20, 27 marca 2019
 • 3, 10, 17, 24 kwietnia 2019
 • 8, 15, 22, 29 maja 2019
 • 5, 12 czerwca 2019

Godziny:

 • I grupa 16:00 - 17:30
 • II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc: w każdej z obu grup 18 doktorantów

Wymagania wstępne: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne

Rejestracja: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 29 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 14 lutego 2019 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby, które dokonają rejestracji poprzez USOSweb proszone są o przesłanie na adres ars.docendi@uj.edu.pl odpowiedzi na poniższe pytania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 r., do godz. 11.00:

 1. Jakie są Pani/Pana dotychczasowe doświadczenia w roli nauczyciela akademickiego? Co zaliczylibyście Państwo do swoich sukcesów dydaktycznych, a co się nie do końca udało? Jakie wnioski wyciągnęliście Państwo z tych swoich pierwszych doświadczeń?
 2. Na jakim kursie odbywał/a Pan/i praktyki pedagogiczne w ramach studiów doktoranckich? Jakie są Pani/Pana wrażenia z tych zajęć?
 3. Jakie cele chcecie Państwo osiągnąć poprzez uczestnictwo w kursie podstawowym Ars Docendi? Czego chcecie się tu nauczyć?

Spełnienie powyższego warunku jest konieczne, aby się zarejestrować.

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową.

UWAGA! Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ), aktywność na platformie PEGAZ

Semestr zimowy 2018/2019

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram kursu Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Łączna liczba godzin: 28 (14 spotkań po 2x45min)

Miejsce: 13 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ

Daty zajęć:

 • 10, 17, 24 października 2018
 • 7, 14, 21, 28 listopada 2018
 • 5, 12, 19 grudnia 2018
 • 9, 16, 23, 30 stycznia 2019

Godziny:

 • I grupa 16:00 - 17:30
 • II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup 18 doktorantów

UWAGA: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne

Rejestracja

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 27 września 2018 r. o godzinie 9.00 i potrwa do 4 października 2018 r. do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby, które dokonają rejestracji poprzez USOSweb proszone są o przesłanie na adres ars.docendi@uj.edu.pl odpowiedzi na dwa poniższe pytania:

1. Jakie są Pani/Pana dotychczasowe doświadczenia w roli nauczyciela akademickiego? Tzn. – na jakim kursie odbywał/a Pan/i praktyki pedagogiczne w ramach studiów doktoranckich? Jakie są Pani/Pana wrażenia z tego kursu? Co zaliczylibyście Państwo do swoich sukcesów, a co się nie do końca udało? Jakie wnioski wyciągnęliście Państwo z tych swoich pierwszych doświadczeń?

2. Jakie cele chcecie Państwo osiągnąć poprzez uczestnictwo w kursie podstawowym Ars Docendi? Czego chcecie się tu nauczyć?

Spełnienie powyższego warunku jest konieczne, aby się zarejestrować.

Informację o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową.

UWAGA! Osoby, którym nie uda się zarejestrować na zajęcia z powodu braku miejsc, prosimy o kontakt mailowy na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach), zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ), aktywoność na platformie PEGAZ

Oferta kursów modułowych

UWAGA! Na kursy modułowe zapraszamy doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale.

Etykieta nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Brygida Kuźniak

Łączna liczba godzin: 8 h (2 x 4h)

Miejsce: sala seminaryjna ZPMP, ul. Gołębia 9, I piętro , pok. nr 121

Daty zajęć: środy

 • 7, 14 listopada 2018

Godziny: 16:45-20:00

Liczba miejsc: doktoranci - 20

Rejestracja:

Doktoranci: za pomocą systemu USOSweb, w terminie od 5 października 2018, od godz. 9:00 do 10 października 2018, do godz. 23.55

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Jak zaprojektować kurs - kierunki humanistyczne i społeczne

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Anna Sajdak-Burska

Łączna liczba godzin: 18 h (6 x 3h)

Miejsce: Instytut Religioznawstwa UJ, ul. Grodzka 52, s. 13a /druga brama, parter/

Daty zajęć: wtorki

 • 27 listopada 2018
 • 4, 11, 18 grudnia 2018
 • 8, 15 stycznia 2019

Godziny: 10:00-12:15

Liczba miejsc: doktoranci - 18

Na kurs zapraszamy wyłącznie doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale.

Rejestracja:

Doktoranci: za pomocą systemu USOSweb, w terminie od 5 października 2018, od godz. 9:00 do 10 października 2018, do godz. 23.55

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Sztuka komunikacji

Sylabus

Prowadzący: dr hab. Jerzy Rosiński

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala nr 1.108

Daty zajęć: poniedziałki

 • 10, 17 grudnia 2018
 • 7, 14, 21 stycznia 2019

Godziny: 16.00-18.15

Liczba miejsc: doktoranci - 24

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb, w terminie od 5 października 2018, od godz. 9:00 do 10 października 2018, do godz. 23.55

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Liczba punktów ECTS: 1 ECTS

 

Teaching in University Science Laboratories. Developing Best Practice

Druga edycja kursu opracowanego w ramach sieci ECTN (European Chemistry Thematic Network) skupiającej ok. 150 wydziałów chemicznych europejskich uniwersytetów i skierowanego do osób prowadzących zajęcia laboratoryjne na kierunkach chemicznych i pokrewnych (np. biochemia, farmacja, fizyka) oraz koordynatorów tych zajęć. Zajęcia odbywają się w j. angielskim, na podstawie materiałów ECTN (European Chemistry Thematic Network).

Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 18 (3 spotkania po 2 godziny w sali + 6 razy po 2 godziny aktywności na międzynarodowej platformie zdalnego nauczania)

Miejsce: Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, sala numer A0-24

Daty zajęć: wtorki

 • 6, 27 listopada 2018
 • 18 grudnia2018

Godziny: 17.00-18.30

Liczba miejsc: doktoranci 15

UWAGA! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana drogą mailową.

Zapisy: Za pomocą systemu USOSweb, w terminie od 5 października 2018, od godz. 9:00 do 10 października 2018, do godz. 23.55

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach stacjonarnych, aktywność na platformie zdalnego nauczania (zaliczenie wszystkich proponowanych na platformie zadań, w tym wypowiedzi na forach i ocenienie prac innych uczestników kursu)

Liczba ECTS: 2

Good chemistry - Methodological, Ethical, and Social Dimensions

Kurs opracowany w ramach stowarzyszenia EuChemS (European Chemical Society) skupiającego 50 narodowych towarzystw chemicznych naszego kontynentu skierowany do doktorantów kierunków chemicznych i innych nauk przyrodniczych.

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 18 godz. (3 spotkania po 2 godziny w sali + 6 razy po 2 godziny aktywności na międzynarodowej platformie zdalnego nauczania)

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), sala nr A0-24

Daty zajęć: wtorki

23 października 2018

13 listopada 2018

11 grudnia 2018

Godziny: 17:00-18:30

Liczba miejsc: doktoranci - 8

Rejestracja: prosimy o bezpośredni kontakt z Prowadzącą, Panią dr Iwoną Maciejowską (adres e-mail: iwona.maciejowska@uj.edu.pl)

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach stacjonarnych, aktywność na platformie zdalnego nauczania (zaliczenie wszystkich proponowanych na platformie zadań, w tym wypowiedzi na forach oraz krótkich quizów)

Semestr letni 2017/2018

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram

Łączna liczba godzin: 28 (14 spotkań po 2x45min)

Miejsce: 13 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ (Rynek Główny 8)

Daty zajęć:

 • 7, 14, 21, 28 marca 2018
 • 4, 11, 18, 25 kwietnia 2018
 • 9, 16, 23, 30 maja 2018
 • 6, 13 czerwca 2018

Godziny:

I grupa 16:00 - 17:30

II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup 18 doktorantów

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. 

UWAGA: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ)

Wykładowca twórcą - nagrywanie i stosowanie materiałów dydaktycznych w postaci filmów wideo

Sylabus

Prowadzący: Dr Paweł Bernard

Łączna liczba godzin: 12 h (czyli 4 x 3h)

Miejsce: Wydział Chemii UJ​, ul. Gronostajowa 2, sala A1-20

Daty zajęć: 

 • 9.03.2018
 • 23.03.2018
 • 6.04.2018
 • 20.04.2018

Godziny: 12:15-14:30

Liczba miejsc:

Doktoranci - 4

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 23 lutego 2018 r. o godz. 18.00 i potrwa do 25 lutego 2018 r. do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

Liczba punktów: 1 ECTS

Wymagania wstępne:

 • Podstawowa umiejętność obsługi MS PowerPoint oraz platformy PEGAZ;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (materiały w języku angielskim).
 • Uczestnicy muszą dysponować własnym laptopem wyposażonym w:
  • system operacyjny Windows 8 lub 10,
  • kamerę internetową,
  • program MS Office (minimum w wersji 2013,
  • z dostępem do sieci Eduroam eduroam.uj.edu.pl/
  • słuchawki z mikrofonem.

Jak zaprojektować kurs - kierunki humanistyczne i społeczne

Sylabus

Prowadząca: dr hab. Anna Sajdak-Burska

Łączna liczba godzin: 18 h (9 x 2h)

Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Krupnicza 2, s. 305a

Daty zajęć: poniedziałki

 • 26 marca 2018
 • 9, 16, 23 kwietnia 2018
 • 7, 14, 21, 28 maja 2018
 • 4 czerwca 2018

Godziny: 12:00-13:30

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Na kurs zapraszamy wyłącznie doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale.

Rejestracja:

Doktoranci: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja rozpocznie się 15.03.2018 o godz. 18:00 i potrwa do 20.03.2018 do godz. 23:55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Etykieta nauczyciela akademickiego

Sylabus

Prowadząca: Dr hab. Brygida Kuźniak

Łączna liczba godzin: 6 h

Miejsce: Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego, ul. Gołębia 9 - wejście do tzw. "Pomieszczeń ZPMP" od strony sali "Przewiązka"

Daty zajęć: 23 maja 2018

Godziny: 15:00-20:00

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Na kurs zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli Kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim Wydziale.

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja rozpocznie się 25.04.2018 o godz. 18:00 i potrwa do 29.04.2018 do godz. 23:55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Metody aktywizujące - kierunki humanistyczne i społeczne

Sylabus

Prowadzący: Dr Krzysztof Piotrowski

Łączna liczba godzin: 10 h

Miejsce: Studium Pedagogiczne UJ, ul. Wiślna 3, sala nr 2

Daty zajęć: 7, 14, 21 i 28 maja 2018

Godziny: 17:45-20:00 (7 i 14 maja), 17:45-19:15 (21 i 28 maja)

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Na kurs zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli Kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim Wydziale.

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja rozpocznie się 25.04.2018 o godz. 18:00 i potrwa do 29.04.2018 do godz. 23:55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Semestr zimowy 2017/2018

Kurs podstawowy

Łączna liczba godzin: 28 (14 spotkań po 2x45min)

Miejsce: 12 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 2 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ

Daty zajęć:

 • 11, 18, 25 października 2017
 • 8, 15, 22, 29 listopada 2017
 • 6, 13, 20 grudnia 2017
 • 3, 10, 17, 24 stycznia 2018

Godziny:

 • I grupa 16:00 - 17:30
 • II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup 18 doktorantów

UWAGA: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne

Rejestracja

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 4 października o godzinie 18.00 i potrwa do 8 października 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ)

Sztuka komunikacji

Sylabus

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 3.117

Daty zajęć: poniedziałki

 • 6, 13, 20, 27 listopada 2017
 • 11 grudnia 2017

Godziny: 16.00-18.15

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 30 października 2017 o godz. 18.00 i potrwa do 1 listopada 2017 do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Sylabus

Prowadząca: Dr hab. inż. Justyna Bugaj

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 0.308

Daty zajęć: środy

 • 29 listopada 2017
 • 6, 13, 20 grudnia 2017
 • 10 stycznia 2018

Godziny: 16.30-19.00

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 30 października 2017 o godz. 18.00 i potrwa do 1 listopada 2017 do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania (nauki humanistyczne i społeczne)

Sylabus

Prowadząca: Dr hab. inż. Justyna Bugaj

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.202

Daty zajęć: wtorki

 • 28 listopada 2017
 • 5, 12, 19 grudnia 2017
 • 9 stycznia 2018

Godziny: 16.30-19.00

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10

Rejestracja:

Za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 4 października o godzinie 18.00 i potrwa do 8 października 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Zróżnicowanie studentów i jego skutki dla dydaktyki

Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska, dr Ignacy Nasalski, mgr Małgorzata Perdeus-Białek

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce zajęć: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych (Collegium Paderevianum II, al. Mickiewicza 9a/410, IV piętro, skrzydło na lewo od wind, sala nr 412)

Daty zajęć:

 • 10 października 2017
 • 17 i 24 października 2017
 • 7, 14, 21 listopada 2017
 • 28 listopada 2017

Godziny: 16.00-17.30

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 (zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli podstawy dydaktyki akademickiej - na macierzystym Wydziale lub w ramach Ars Docendi)

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 4 października o godzinie 18.00 i potrwa do 8 października 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Metody aktywizujące - kierunki przyrodnicze i nauki o życiu

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), sala nr A1-04

Daty zajęć: wtorki

 • 12, 19 grudnia 2017
 • 9, 16, 23 stycznia 2018

Godziny: 17.05-19.20

Liczba miejsc:

Doktoranci: 8

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 30 października 2017 o godz. 18.00 i potrwa do 1 listopada 2017 do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów ECTS: 1

Active learning based on project & problem

Sylabus

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska

Zajęcia i wszystkie materiały dydaktyczne (prezentacje, artykuły itd.) są w j. angielskim,​ na podstawie propozycji projektu Erasmus + TeachEx

Łączna liczba godzin: 15

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), sala nr A1-04

Daty zajęć:

Obowiązkowa obecność na zajęciach stacjonarnych we wtorki:

 • 7, 14 listopada 2017
 • 5 grudnia 2017
 • 30 stycznia 2018

+ w międzyczasie konsultacje indywidualne

Godziny zajęć: 17.15-18.45

Liczba miejsc:

Doktoranci  - 8

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 30 października 2017 o godz. 18.00 i potrwa do 1 listopada 2017 do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba ECTS: 2

Teaching in University Science Laboratories. Developing Best Practice

Sylabus

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Kurs skierowany do osób prowadzących zajęcia laboratoryjne na kierunkach chemicznych i pokrewnych oraz koordynatorów tych zajęć.

Zajęcia w j. angielskim, na podstawie materiałów ECTN (European Chemistry Thematic Network).

Łączna liczba godzin: 16 (= 2 spotkania po 2 godziny w wyznaczonym miejscu + 6 razy 2 godziny aktywności na międzynarodowej platformie zdalnego nauczania)

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), sala nr A0-24

Daty zajęć:

Obowiązkowa obecność na zajęciach stacjonarnych:

 • 29 listopada 2017
 • 31 stycznia 2018

Godziny zajęć: 16.00-17.30

Liczba miejsc:

Doktoranci - 11

Rejestracja:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 30 października 2017 o godz. 18.00 i potrwa do 1 listopada 2017 do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba ECTS: 2

2016/2017 semestr letni

Kurs podstawowy

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 2x45min)

Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków)

Daty:

- 1, 8, 15, 22, 29 marca 2017

- 5, 12, 19, 26 kwietnia 2017

- 10, 17, 24, 31 maja 2017

- 7, 14 czerwca 2017

Godziny: I grupa 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:
W każdej z obu grup 18 doktorantów

Rejestracja:
- doktoranci - uwaga: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne.

Rejestracja za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 22 lutego 2017 (w środę) o godzinie 18.00 i potrwa do 26 lutego 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ)

Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Start kursu: 15 marca 2017

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

15, 22, 29 marca 2017

5, 12 kwietnia 2017

Godziny: 16.30 - 18.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.202

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy, czy to w ramach CDDA Ars Docendi UJ, czy przygotowania dydaktycznego na macierzystych wydziałach.

Rejestracja odbędzie się za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 22 lutego 2017 (w środę) o godzinie 18.00 i potrwa do 26 lutego 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

Liczba punktów: 1 ECTS

Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki humanistyczne i społeczne)?

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Łączna liczba godzin: 18

Daty zajęć: czwartki

- 23, 30 marca 2017

- 6, 20 kwietnia 2017

- 11, 18, 25 maja 2017

- 1, 15 czerwca 2017

Godziny: 14.00-15.30

Miejsce: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (ul. Oleandry 2a, Kraków), sala nr 2

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10

Zapisy:

Doktoranci - zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy, czy to w ramach CDDA Ars Docendi UJ, czy przygotowania dydaktycznego na macierzystych wydziałach.

Rejestracja USOSweb zostanie otwarta 22 lutego 2017 (w środę) o godzinie 18.00 i potrwa do 26 lutego 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

Liczba punktów: 2 ECTS

Sztuka prezentowania - nauki przyrodnicze i ścisłe

Prowadzący: dr Grzegorz Stopa i dr Aneta Lipińska

Łączna liczba godzin: 21

Daty i miejsce zajęć:

-  5, 12, 19 kwietnia 2017 na Wydziale Chemii UJ (ul. Ingardena 3, Kraków), sala nr 200

-  26 kwietnia i 10 maja 2017 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (ul. Łojasiewicza 4, Kraków), sala nr 0.330

-  17 i 24 maja 2017 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (ul. Łojasiewicza 4, Kraków), sala nr 0.309

Godziny: 16.00-18.30

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ z nauk przyrodniczych, ścisłych i medycznych - 10

Zapisy:

Doktoranci - zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy, czy to w ramach CDDA Ars Docendi UJ, czy przygotowania dydaktycznego na macierzystych wydziałach.

Rejestracja USOSweb zostanie otwarta 23 marca 2017 (w czwartek) o godzinie 18.00 i potrwa do 26 marca 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

Liczba punktów: 2 ECTS

2016/2017 semestr zimowy

Kurs podstawowy

Dokładny harmonogram

Łączna liczba godzin: 28 (14 spotkań po 2x45min)

Czas trwania: od 12 października 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.

Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków)

Godziny: I grupa 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:
W każdej z obu grup 21 doktorantów

Rejestracja:
- doktoranci - rejestracja za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 5 października 2016 (w środę) o godzinie 8.00 i potrwa do 9 października 2016 (niedzieli) do godziny 23.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane w okolicach grudnia 2016 r.)

Metody aktywizujące (nauki przyrodnicze)

Prowadząca: Dr Iwona Maciejowska

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: poniedziałki

7, 14, 21, 28 listopada 2016

12 grudnia 2016

Godziny: 17.30-19.45

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Ingardena 3), sala nr 215

Liczba miejsc:

Doktoranci - 8

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 19 października 2016 (w środę) o godz. 8.00 i potrwa do 23 października 2016 (do niedzieli) do godz. 23.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka komunikacji

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: poniedziałki

- 7, 14, 21, 28 listopada 2016

- 5 grudnia 2016

Godziny: 16.00-18.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 19 października 2016 (w środę) o godz. 8.00 i potrwa do 23 października 2016 (do niedzieli) do godz. 23.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: środy

- 26 października 2016

- 2, 9, 16, 30 listopada 2016

Godziny: 16.00-18.30

Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UJ, sala numer 0006

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15

Zapisy:

doktoranci - rejestracja USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 19 października 2016 (w środę) o godz. 8.00 i potrwa do 23 października 2016 (do niedzieli) do godz. 23.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Jak zmotywować, zaktywizować studentów do uczenia się a siebie do rozwoju w roli dydaktyka?

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: czwartki

- 17, 24 listopada 2016

- 1, 8, 15 grudnia 2016

Godziny: 13.15-15.30

Miejsce: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ (ul. Grodzka 52), sala numer 100

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15

Zapisy:

doktoranci - rejestracja USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 19 października 2016 (w środę) o godz. 8.00 i potrwa do 23 października 2016 (do niedzieli) do godz. 23.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 01 lutego 2017

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: środy

01, 08, 15, 22 lutego 2017

01 marca 2017

Godziny: 16.00-18.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 23 stycznia 2017 (w poniedziałek) o godzinie 8.00 i potrwa do 25 stycznia 2017 do godziny 23.00.

Liczba punktów: 1 ECTS

2015/2016 semestr letni

Kurs podstawowy

Sylabus

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 1,5 godziny),

Czas trwania: od 2 marca 2016 r. do 15 czerwca 2016 r.
Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum

Godziny: I grupa: 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15.

Dokładny harmonogram

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup: 21 doktorantów

Rejestracja:

- doktoranci - rejestracja za pomocą systemu USOS. Zapisy rozpoczynają się 24 lutego 2016 r. (w środę) o godzinie 8.00 i potrwają do 28 lutego 2016 r. (do niedzieli) do godziny 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS
Warunek ukończenia kursu: 80% obecności oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane w okolicach maja 2016 r.)

Jak zmotywować, zaktywizować studentów do uczenia się a siebie do rozwoju w roli dydaktyka?

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Start kursu: 7 kwietnia 2016

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: czwartki

- 7, 14, 21, 28 kwietnia 2016

- 12 maja 2016

Godziny: 13.15-15.30

Miejsce: Collegium Paderevianum II, sala nr 208

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15 miejsc

Zapisy:

doktoranci - rejestracja USOSweb od 16 marca 2016 od godz. 8.00 do 17 marca 2016 do godz. 20.00

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka komunikacji

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Sylabus

Start kursu: 18 kwietnia 2016 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

- 18, 25 kwietnia 2016 r.

- 9, 16, 23 maja 2016 r.

Godziny: od 16.30 do 18.45

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 2.124

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 2 marca 2016 r. o godz. 8.00 i potrwa do 3 marca 2016 r. do godz. 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 19 kwietnia 2016 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: wtorki

- 19, 26 kwietnia 2016 r.

- 10, 17, 24 maja 2016 r.

Godziny: 17.15-19.45

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 2.107

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15

Zapisy:

doktoranci - rejestracja USOSweb od 16 marca 2016 od godz. 8.00 do 17 marca 2016 do godz. 20.00

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 9 marca 2016 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: środy

09, 16, 23, 30 marca 2016 r.

13 kwietnia 2016 r.

Godziny: 17.00-19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 0.305

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 2 marca 2016 r. o godz. 8.00 i potrwa do 3 marca 2016 r. do godz. 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania (nauki ścisłe i przyrodnicze)

Prowadzący: Dr Grzegorz Stopa

Start kursu: 13 kwietnia 2016 r.

Łączna liczba godzin: 16

Daty zajęć: środy

13, 20, 27 kwietnia 2016

4 maja 2016

Godziny: 16.00-19.00

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Ingardena 3), sala numer 200

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 15

Zapisy:

Doktoranci UJ - rejestracja USOSweb od 16 marca 2016 od godz. 8.00 do 17 marca 2016 do godz. 20.00

Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Start kursu: 22 marca 2016 r.

Łączna liczba godzin: 18

Daty zajęć: wtorki

- 22 marca 2016 r.

- 5, 12, 19, 26 kwietnia 2016 r.

- 10 maja 2016 r.

Godziny: 13.15-15.30

Miejsce: ul. Czapskich 4, sala nr 204

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10

Zapisy:

Doktoranci - rejestracja USOSweb od 16 marca 2016 od godz. 8.00 do 17 marca 2016 do godz. 20.00

Liczba punktów: 2 ECTS

Jak cię słyszą, tak cię widzą - poprawna polszczyzna w dydaktyce akademickiej

Prowadząca: dr Barbara Batko-Tokarz

Sylabus

Start kursu: 6 kwietnia 2016 r.

Daty zajęć: środy

6 i 27 kwietnia 2016

11 maja 2016

1 czerwca 2016

Godziny: od 15.00 do 18.00

Miejsce: Instytut Historii UJ (Collegium Witkowskiego) sala nr 212

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10

Zapisy:

Doktoranci UJ - rejestracja USOSweb od 16 marca 2016 od godz. 8.00 do 17 marca 2016 do godz. 20.00

2015/2016 semestr zimowy

Kurs podstawowy

Sylabus

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 1,5 godziny),

Czas trwania: od 7 października 2015 r. do 10 lutego 2016 r.
Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum

Godziny: I grupa: 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15.

Dokładny harmonogram zajęć

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup: 21 doktorantów

Rejestracja:

- doktoranci - rejestracja za pomocą systemu USOS. Zapisy rozpoczynają się 30 września (w środę) o godzinie 8.00 i potrwają do 4 października (do niedzieli) 2015 r. do godziny 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: 80% obecności oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r.)

Sztuka komunikacji

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Sylabus

Start kursu: 16 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: poniedziałki

16, 23 i 30 listopada oraz 7 i 14 grudnia 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa. Rejestracja zostanie otwarta 14 października (w środę) 2015 r. o godz. 8.00 i będzie trwała do 16 października (do piątku) 2015 r. do godz. 12.00

Liczba punktów: 1 ECTS

Dylematy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 20 listopada 2015 r. o godz. 17.00

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

20, 27 listopada 2015 r.

4, 11, 18 grudnia 2015 r.

Godziny: 17.00-19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa. Rejestracja zostanie otwarta 14 października (w środę) 2015 r. o godz. 8.00 i będzie trwała do 16 października (do piątku) 2015 r. do godz. 12.00

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania w naukach humanistycznych i społecznych

Prowadzący: Dr hab. Jan F. Jacko oraz dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 9 paźdzernika 2015 r. (w piątek) o godz. 17.00

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: piątki

9, 16, 23 października oraz 6 i 13 listopada 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa. Zapisy rozpoczynają się 30 września (w środę) o godzinie 8.00 i potrwają do 4 października (do niedzieli) 2015 r. do godziny 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka pisania testów

Prowadząca: Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

Sylabus

Start kursu: 23 października 2015 r.

Łączna liczba godzin: 6

Daty zajęć: 23 i 30 października oraz 6 listopada

Godziny: 14.30-16.00

Miejsce: Zakład Dydaktyki Medycznej (ul. Łazarza 16), sala seminaryjna nr 5

Liczba miejsc:

Doktoranci - 8

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa. Rejestracja zostanie otwarta 14 października (w środę) 2015 r. o godz. 8.00 i będzie trwała do 16 października (do piątku) 2015 r. do godz. 12.00

Metody aktywizujące (nauki przyrodnicze)

Prowadząca: Dr Iwona Maciejowska

Sylabus

Start kursu: 19 października 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

19, 26 października 2015 r.

9, 16, 23 listopada 2015 r.

Godziny: 17.15-19.30

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Ingardena 3), sala nr 215

Liczba miejsc:

Doktoranci - 8

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa. Zapisy rozpoczynają się 30 września (w środę) o godzinie 8.00 i potrwają do 4 października (do niedzieli) 2015 r. do godziny 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Elementy retoryki z emisją głosu

Prowadzący: Stanisław Świder

Sylabus

Start kursu: 18 listopada 2015 r. o godz. 16.00

Łączna liczba godzin: 30

Daty zajęć: środy

18, 25 listopada 2015 r.

2, 9, 16 grudnia 2015 r.

13, 20, 27 stycznia 2016 r.

3, 10, 17, 24 lutego 2016 r.

2, 9, 16 marca 2016 r.

Godziny: 16.00-17.30

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ (ul. Batorego 12), sala konferencyjna

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 9 listopada (w poniedziałek) 2015 r. o godzinie 8.00 i potrwa do 11 listopada (do środy) 2015 r. do godziny 12.00

Liczba punktów:

2014/2015 semestr letni

Kurs podstawowy

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 1,5 godziny), 

Czas trwania: 4 marca 2015 r. - 17 czerwca 2015 r.
Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum

Godziny: I grupa: 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15.

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: 80% obecności, przygotowanie pracy zaliczeniowej

Sylabus kursu podstawowego: Sylabus

Harmonogram spotkań:

Data

Godzina

Miejsce spotkania

Tematyka

Prowadzący

4 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Komunikacja interpersonalna

Dr hab. Jerzy Rosiński

11 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Praca grupowa

Dr hab. Jerzy Rosiński

18 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Efekty kształcenia, projektowanie kursu

Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

25 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15


Sala nr 30 Collegium Novum

Motywowanie studentów i obszary bezradności pracy nauczyciela akademickiego

Dr hab. Anna Sajdak

1 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Centrum Zdalnego Nauczania UJ

Zdalne nauczanie na UJ - możliwości i projektowanie aktywności

Dr Jacek Urbaniec

Mgr Halina Bojkowska

 

Święta Wielkanocne

8 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Metody nauczania

Dr Iwona Maciejowska

15 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Metody aktywizujące

Dr Krzysztof Piotrowski

22 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Problem Based Learning

Dr Michał Nowakowski

29 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Ocenianie/ewaluacja wiedzy studenta

Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

6 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Dylematy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Dr inż. Justyna Bugaj

13 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Dr inż. Justyna Bugaj

20 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Zasady prezentacji w sytuacjach dydaktycznych

Dr hab. Jan Jacko

27 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Ocenianie/ewaluacja umiejętności studenta

Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

10 czerwca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Praca w języku angielskim ze studentami różnych narodowości

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

17 czerwca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Różne role nauczyciela akademickiego

Możliwości dalszego kształcenia

Zakończenie warsztatów

 

 

Dr Iwona Maciejowska

 

 

Sztuka prezentowania w naukach humanistycznych i społecznych

Prowadzący: Dr hab. Jan F. Jacko oraz dr inż. Justyna Bugaj

Start kursu: 27 lutego 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Sztuka prezentowania w naukach humanistycznych i społecznych

Daty zajęć: 27 lutego, a także 13, 20, 27 marca oraz 10 kwietnia 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

doktoranci UJ - 20

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa w terminie od 18 lutego od 6.30 do 20 lutego do 14.00

W tytule należy podać tytuł warsztatów

Liczba punktów: 1 ECTS

Sztuka prezentowania w naukach przyrodniczych i ścisłych

Prowadzący: Dr Grzegorz Stopa

Start kursu: 25 marca 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: 25 marca, a także 1, 8, 15 i 22 kwietnia 2015 r.

Godziny: 16.00 - 18.15

Miejsce: Wydział Chemii UJ, sala numer 208

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 15

Zapisy:

Doktoranci UJ - rejestracja USOS od 16 marca (od 8.00) do 18 marca (do 12.00)

Liczba punktów: 1 ECTS

Jak cię słyszą, tak cię widzą - poprawna polszczyzna w dydaktyce akademickiej

Prowadzący: Dr Barbara Batko-Tokarz

Start kursu: 11 marca 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

11 marca 2015   od 17.00 do 18.30

25 marca 2015   od 17.00 do 20.15

1 kwietnia 2015   od 17.00 do 18.30

15 kwietnia 2015   od 17.00 do 20.15

6 maja 2015   od 17.00 do 18.30

Miejsce: Instytut Historii UJ (zaraz obok Collegium Novum), sala numer 212

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10

Zapisy:

Doktoranci UJ - rejestracja USOS od 3 marca (od 8.00) do 5 marca (do 12.00)

Liczba punktów: 1 ECTS

Sylabus

Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki społeczne i humanistyczne)

Prowadzący: Dr hab. Anna Sajdak

Start kursu: 29 kwietnia 2015 r.

Łączna liczba godzin: 21

Daty zajęć: 29 kwietnia, a także 6, 13, 20, 27 maja oraz 3 i 11 czerwca 2015 r.

Godziny: 16.30 - 18.45

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ (ul. Batorego 12), sala konferencyjna

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 15

Zapisy:

Doktoranci - rejestracja USOS od 20 kwietnia (od poniedziałku) od 9.00 do 22 kwietnia (do środy) do 12.00

Liczba punktów: 2 ECTS

Sylabus

Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki przyrodnicze i ścisłe)

Prowadzący: Dr Iwona Maciejowska

Start kursu: 7 maja 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: 7, 14, 21, 28 maja oraz 11 czerwca 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.15

Miejsce: Wydział Chemii UJ, sala numer 215

Liczb miejsc:

Doktoranci UJ - 7

Zapisy:

Doktoranci - rejestracja USOS od 20 kwietnia (od poniedziałku) od 9.00 do 22 kwietnia (do środy) do 12.00

Liczba punktów: 1 ECTS

Sylabus

Kompetencje międzykulturowe nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami międzynarodowymi

Prowadzący: Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Start kursu: 15 kwietnia 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: 15, 22 i 29 kwietnia oraz 13 maja 2015 r.

Godziny: 16.00 do 20.00

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala nr 3.116

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10

Liczba punktów: 1 ECTS

Sylabus

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadzący: dr inż. Justyna Bugaj

Start kursu: 15 maja 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15 (5 spotkań po 3 godziny)

Czas trwania: 15 maja do 12 czerwca 2015 r.

Miejsce: Kampus UJ - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala nr 1.108.

Terminy spotkań: 15, 22, 29 maja oraz 5 i 12 czerwca 2015 r.

Godziny: 17:00 – 19:30

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Zapisy:

Doktoranci - rejestracja USOS od 20 kwietnia (od poniedziałku) od 9.00 do 22 kwietnia (do środy) do 12.00

Liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Sylabus: Sylabus warsztatu

2014/2015 semestr zimowy

Kurs podstawowy

Wielu prowadzących

Metodyka pracy ze studentami rozpoczynającymi studia

Prowadzący: dr Jerzy Lackowski

 Sylabus

Ocena postępu studentów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji personalno-społecznych

Prowadząca: prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

 Sylabus

Sztuka komunikacji

Prowadzący: dr hab. Jerzy Rosiński

 Sylabus

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadząca: dr inż. Justyna Bugaj

 Sylabus

Sceniczne techniki prowadzenia wykładu

Prowadzący: dr hab. Jan Jacko

Problem Based Learning

Prowadzący: dr Michał Nowakowski

Praktyczne wykorzystanie platformy zdalnego nauczania PEGAZ

 Sylabus

Metody aktywizujące (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadzący: dr Krzysztof Piotrowski

Metody aktywizujące (nauki ścisłe i przyrodnicze)

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska